8 Voorspellingen over de steden van de toekomst

Industries: Slimme Stad

Ik heb me altijd afgevraagd in wat voor soort steden mijn kinderen en kleinkinderen zullen wonen. Ik bedoel, voor mensen zoals wij, die in twee millennia hebben geleefd en de veranderingen in de wereld hebben gezien, is het wel heel spannend om over de toekomst te speculeren, maar ook een beetje eng. Maar voordat we gaan filosoferen over hoe de steden van de toekomst eruit zullen zien, moeten we eerst begrijpen wat een stad nou eigenlijk is.

Steden zijn niets meer dan fysieke artefacten die in een bestaande natuurlijke wereld worden geplaatst!

Steden worden gebouwd met als doel erin te overleven en te floreren. Ze worden opgericht met inachtneming van de beperkingen er omheen. In de loop der jaren hebben we geleerd om onze omgeving te vormen naar aanleiding van onze behoeften. We hebben door bergen gehakt om meer land te creëren en kunstmatige eilanden gemaakt om wolkenkrabbers te bouwen! Een georganiseerde beroepsgroep zoals stadsplanning bestaat pas een eeuw! Er is echter ook een aanzienlijke hoeveelheid aan bewijs (zowel archeologisch als historisch) dat er in de oudheid al volledig geplande steden bestonden. Deze steden, zoals de Indusvallei beschavingen, de Maya’s, Mesopotamië en Egypte, gaven zowel organische als geplande versies van stedelijke vormen weer. Door de jaren heen hebben mensen de fout gemaakt om excessieve hoeveelheden middelen te gebruiken voor steden. Dit roept de vraag op hoe duurzaam de steden van de toekomst zullen zijn.

Masdar City – Een kijkje in de schone steden van de toekomst


Video Credits: Masdar Videos Channel

Het arcology project (combinatie van architectuur en technologie) Masdar in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), geeft een duidelijke blik in de toekomst. De stad, ontworpen door de Britse Architectenfirma Foster and Partners, zal alleen zonne-energie en andere duurzame energiebronnen gebruiken om te kunnen bestaan. Daar zal ook het hoofdkwartier van de International Renewable Agency (IRENA) gevestigd worden. De video geeft je een idee van hoe schoon de steden van de toekomst zullen zijn. Je kunt in de video ook zien dat we ons realiseren wat de gevolgen zijn van het uitputten van onze natuurlijke energiebronnen en welke alternatieven er zijn voor een beter bestaan.

Wat kunnen we nog meer voorspellen over de steden van de toekomst?

Steden zouden duurzamer zijn

Een voorbeeld van een geavanceerde stad is Kansas. Er zijn plannen om van Kansas in de toekomst een intelligente, futuristiche stad te maken. Stadsplanners zijn van plan om sensoren te plaatsen in de waterleidingen zodat stadsambtenaren gewaarschuwd kunnen worden wanneer de infrastructuur gerepareerd of vervangen moet worden. Op deze manier zou de stad nooit problemen hebben met kapotte leidingen! Waar het hier op neerkomt is dat er gebruik gemaakt zou worden van technologie om te monitoren wat er gaande is en om die informatie te analyseren om zo processen te formuleren waarmee de algehele kwaliteit van het leven verbeterd kan worden! Kansas is ook van plan om interactieve kiosken te lanceren langs de straten in de vorm van computer interfaces (denk aan gigantische iPads of tabletten). Deze kiosken zouden dan verantwoordelijk zijn voor publieke aankondigingen en het maken van reclame voor locale bedrijven.

Bovendien zouden zij verkeersinformatie verzamelen om te gebruiken voor verdere stadsplanning! Klinkt geweldig, of niet? Alhoewel het een fantastisch idee lijkt, heeft het ook een grote hoeveelheid rationale kritiek gekregen en heeft men het als oververkochte droom bestempeld. Amy Glasmier, stedenbouwkundig professor aan het MIT is sceptisch over intelligente steden. Ze vindt alle research en het feit dat erover gepraat wordt geweldig maar ze vindt het concept ook ernstig oververkocht! Voor wat betreft het delen van de voordelen van technologische vooruitgang, heeft Barcelona het goed gedaan. In deze stad worden zaken zoals lawaai, vocht, vervuiling en verkeersproblemen gemonitord door sensoren, en de gegevens worden vervolgens publiekelijk bekendgemaakt. Dit is een fantastische manier om mensen informatie te geven over de gevolgen van hun dagelijkse handelingen. Zo is men beter op de hoogte van wat men kan doen om zichzelf en hun stad beter tot dienst te zijn.

 Gele en groene gebouwen, zon, zonnepanelen, vogels en wolken

Dit soort betrokkenheid kunnen we zeker verwachten in de steden van de toekomst. Door welke parameters zouden de steden van de toekomst gedefinieerd worden?

Parameters zijn er ​​om de orde der dingen te definiëren. Steden zijn altijd gedefinieerd geweest door bepaalde kenmerken zoals religie, demografie en architectuur. Maar door welke kenmerken zullen de steden van de toekomst gedefinieerd worden? Ik geloof dat een stad pas echt ‘smart’ is als investering in menselijk en sociaal kapitaal alsook traditionele en moderne infrastructuur, resulteert in een duurzame economische groei! Met het juiste beheer van natuurlijke bronnen zou zo’n stad een hoge levensstandaard kunnen ondersteunen. In dit scenario zou de overheid nauw betrokken zijn bij public affairs, en corruptie en bureaucratie zouden geminimaliseerd of zelfs volledig tenietgedaan worden.

Hong Kong is een perfect voorbeeld van een stad die op weg is om de perfecte intelligente en futuristische stad te worden. In januari 2013 werd Hong Kong uitgeroepen tot de nummer 1 intelligente stad in de regio Azië-Pacific. Tien steden werden op basis van verschillende parameters beoordeeld, zoals slimme mobiliteit en slimme mensen, en Hong Kong scoorde het hoogst. Een observatie was dat Hong Kong een goed ontwikkelde informatie- en communicatietechnologie (ICT) infrastructuur heeft. Het breedbandnetwerk levert internetverbindingen aan bijna alle commerciële en residentiële gebouwen! Om over het aantal Wi-Fi-hotspots maar te zwijgen. De overheid en de particuliere sector bieden er maar liefst 28.000 aan. Het zijn dit soort partnerschappen tussen de overheid en de particuliere sector waar de steden van de toekomst naar moeten streven.

Mobiele penetratie in Hong Kong is duizelingwekkend hoog: 237%. Hong Kong geeft ons een fantastisch inzicht: in de steden van de toekomst, zijn de overheid, de particuliere sector en het publiek met elkaar verwikkeld in een symbiotische, winstgevende en duurzame relatie.

Wat we van deze observatie kunnen leren is dat futuristische steden door bepaalde kernpunten gedefinieerd zullen worden:

 • Smart economie
 • Smart milieu
 • Smart bestuur
 • Smart mobiliteit
 • Intelligente mensen
 • Slim leven

Steden van de toekomst zullen deelbaarder zijn

Het delen van informatie is een fundamentele activiteit die de mensheid heeft geleid naar waar we nu zijn. Gedurende onze tijd op aarde hebben we voedsel, granen, wapens, kennis, technologie, geld, en andere aspecten van het menselijk bestaan ​​gedeeld. We hebben verdriet gedeeld in oorlogen en ons samen verheugd toen de mens voor het eerst op de maan landde! Delen zal ook een belangrijke drijfveer van slimme steden zijn. Vandaag de dag zijn er steeds meer mensen die hun hotelkamer en andere kamers delen met vreemden. Ouders carpoolen hun kinderen naar school en gezinnen neigen steeds meer naar deelbare woonbuurten.

Abstracte menselijke figuren in felle kleuren

Een fantastisch voorbeeld van een stad die is uitgegroeid tot een deelbare futuristische stad voor experts is Nijmegen.

Cat Johnson van Shareable zegt dat deze 2000-jaar oude stad een van de eerste deelbare steden in de wereld is geworden! Nijmegen heeft een groot netwerk van mensen die kennis, tijd, en zelfs hun werkruimte delen. Alles wat ‘teveel’ is, wordt gedeeld. Dit wordt mogelijk gemaakt door peer-to-peer organiseren en lokaal delen, maar ook door persoonlijke initiatieven van het publiek en de overheid.

Het concept van No Money Sharing Projects is ook populair in Nijmegen. Mensen dragen bij aan een project, maar het enige wat ze niet kunnen geven is geld. Het fantastische hiervan is dat mensen hier ook daadwerkelijk aan deelnemen. Grote bedrijven, zoals banken en supermarkten, helpen bijvoorbeeld met de marketingstrategieën. Een ander project dat ook erg populair werd was het ‘7 Dagen van Inspiratie Initiatief’. Het doel was om Nederland binnen zeven dagen in de volgende gebieden te upgraden:

 • Onderwijs
 • Werk
 • Voedsel
 • Vervoer
 • Duurzaamheid

Er waren 2000 mensen in 137 projecten betrokken bij dit initiatief.


Video Credits: Double Healix

Nijmegen zou een bron van inspiratie moeten zijn voor de steden van de toekomst.

We moeten beseffen dat futuristische steden zullen moeten profiteren van de goede aspecten van het kapitalisme en socialisme. Ze zullen activiteiten en beleidsmaatregelen moeten implementeren die duurzame ontwikkeling bevorderen. Als een van de kenmerken tekenen van ongelijkheid zou vertonen, hoe klein dan ook, laten we dan denken aan wat Winston Churchill ooit gezegd heeft: “De inherente ondeugd van het kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen; de inherente deugd van het socialisme is de gelijke verdeling van ellende”.

Wat zou de mate van automatisering in de steden van de toekomst zijn?

We bespraken eerder dat slimme steden vol zullen zitten met sensoren en geavanceerde machines, gecombineerd met IT, om zo een netwerk te bieden waarin ‘perfecte kennis’, – mensen die weten wat ze willen, wanneer ze het willen en hoe ze het willen, mogelijk gemaakt kan worden! Nu de technologie de toekomst binnenstapt geloof ik dat automatisering onvermijdelijk is. We moeten ons focusen op winstgeving zodat we automatisering in alle aspecten kunnen realiseren. In de steden van de toekomst zullen we een groot aantal intelligente woningen zien die met hun bewoners kunnen communiceren. Sterker nog, op dit moment worden dingen die voorheen leken op science fiction, in steden zoals Masdar al werkelijkheid. Daar zijn al geautomatiseerde ondergrondse vervoersnetwerken die volledig gepowered worden door zonne-energie. Met slimme technologie zijn grote energiebesparingen mogelijk. Er worden al sensoren ontwikkeld waarmee straatverlichting alleen aan gaat als er mensen in de buurt komen. De slimme technologie in zelfrijdende auto’s zal ons in staat stellen om op brandstof en andere niet-hernieuwbare energiebronnen te besparen. Sterker nog, slimme steden zullen zich richten op het volledig neutraliseren van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Abstracte afbeelding van hoge, felgekleurde gebouwen met tekst erboven

De KNK productenlijn van Council Lead Partner ABB helpt bij het realiseren van de droom van slimme woningen en gebouwen. Ze doen research op het gebied van energie-optimalisatie, besturingssystemen voor rolluiken, beveiligingsframeworks, verwarming en ventilatie, airconditioning, water management en algemeen energie-management. Het is de bedoeling om een omgeving te creëren waarin zo min mogelijk afval geproduceerd wordt.

Eén van de producten van ABB die de levensstandaard in woningen verbeterd hebben is geïnstalleerd in het Museum van Moderne en Hedendaagse Kunst in Italië. Dit systeem heeft het jaarlijkse stroomverbruik met 28% verminderd. Eén ding is duidelijk: de steden van de toekomst zullen zich snel moeten aanpassen aan de snelle technologische ontwikkelingen in IT en engineering. De kloof tussen technologische sprongen zal in de loop der tijd afnemen. In de toekomst zullen er onbeperkt ICT-middelen beschikbaar zijn voor de bevolking. De mensen zullen ook aangemoedigd worden om actief deel te nemen in stadplanning. IT en digitalisering zal steden opener en socialer maken. Daardoor zal de technologie in de steden van de toekomst kunnen helpen om de huidige kloof tussen de overheid en het volk te overbruggen.

Een kostenraming

Eén ding waar we het allemaal over eens zijn is dat de kosten van het bouwen van deze slimme steden aanzienlijk zal zijn. En met aanzienlijk bedoel ik: miljarden dollars! De nieuwste ontwikkelingen van de grootste slimme stad in India kunnen fungeren als kostenraming. Met de sterk groeiende bevolking is de dynamische minister Narendra Modi aan het pushen om investeerders aan te trekken die de snelle ontwikkelingsprojecten in het land kunnen financieren!

Een dergelijke ontwikkeling is het Smart City-project in de buurt van de oevers van de rivier Saraswati in West-India. Er zijn tot nu toe alleen nog maar een ondergrondse infrastructuur en twee kantoorpanden gebouwd. Het project is echter grondig gedocumenteerd, en omvat een zorgvuldig geplande metropool met wolkenkrabbers, geautomatiseerde afvalinzamelingssystemen, stroomvoorziening op basis van zonne-energie, en nog veel meer.

KPMG, een van de vier pilaren van accounting en finance raamt de kosten geassocieerd met de ontwikkeling van deze futuristische stad op $1 miljard. Het is cruciaal dat Modi de enorme Indiase bevolking een ​​infrastructuur gaat bieden voor het creëren van werkgelegenheid en een verbetering van de levensstandaard. Stel je voor – $1 miljard! Ik hoef niet uit te leggen wat voor gigantich bedrag dat is. Ik bedoel, het BBP van sommige ontwikkelingslanden is lager dan dit bedrag!

Uiteraard zijn de kosten van deze slimme steden erg hoog. Dit vraagt om gezamenlijke inspanning van toonaangevende financiële instellingen over de hele wereld, en van regeringen van ontwikkelde- en ontwikkelingslanden. Financiële middelen zullen gecombineerd moeten worden om de droom van een vervuilingsloze, slimme toekomst met verbeterde levensomstandigheden voor iedereen waar te kunnen maken!

India heeft in het verleden al geplande steden gebouwd. Chandigarh werd bijvoorbeeld ontworpen door de Franse architect Le Corbusier, evenals Bokaro Steel City en Gandhinagar, de hoofdstad van Gujarat, waar Modi vandaan komt. De omvang van de nieuwe slimme steden is echter niet te vergelijken met de eerder gebouwde steden. Ik weet zeker dat India, met haar groeiende economie en dynamische regering, er helemaal klaar voor is om mee te doen aan de race om een slimme, efficiënte en duurzame stad te creëren, door het volk en voor het volk.


Video Credits: Jaijit Bhattacharya

In de steden van de toekomst zal beveiliging van groot belang zijn.

Een andere belangrijke vraag heeft te maken met veiligheid. Door de toename van netwerken en digitalisering worden de grenzen tussen persoonlijke privacy en de schending daarvan elke dag meer tweeledig. Met de wetenschap dat de slimme steden van de toekomst naar verwachting sterk afhankelijk zullen zijn van digitale neurale netwerken en automatisering, kunnen wij ons afvragen hoe de autoriteiten en andere verantwoordelijken zorg zullen dragen voor de veiligheid van elke burger. Jean Turgeon, Chief Technologist bij Avaya Inc. (een Amerikaans IT-bedrijf), heeft hier zeer interessante ideeën over.

Hij suggereert dat we veel meer flexibiliteit nodig hebben als we tienduizenden apparaten met een netwerk willen verbinden ​​zodat bewaking en beveiliging niet in gevaar gebracht worden. Hij wees erop dat we niet kunnen blijven vasthouden aan de bestaande client-server-architectuur, omdat een dergelijk framework IP hackers direct in staat stelt toegang te krijgen tot een heel netwerk zodra ze door de firewall zijn. Het goede nieuws is dat er oplossingen komen. Research naar de oprichting van een nieuwe generatie matrix architectuur op basis van Ethernet-transport en geoptimaliseerde IP-diensten werpt vruchten af. Deze architectuur kan netwerken letterlijk onzichtbaar maken voor hackers. Systemen als de Avaya SDN Fx zouden verbeterde beveiliging en betrouwbaarheid kunnen leveren, maar ook zorgen voor een efficiënte en veilige verbinding tussen slimme steden en het Internet of Things.

Is er een verborgen agenda?

Alles wat te maken heeft met deze slimme steden van de toekomst klinkt zeer positief. Besparingen op het gebied van energie, tijd en inspanning zitten eraan te komen. De snelle technologische ontwikkelingen zouden door iedereen gedeeld kunnen worden. Een schone en groene plek voor ons allemaal. Als je door de bril van John Lennon kijkt, lijkt alles rooskleurig. Als je er echter met de ogen van J Edgar Hoover (een bekende scepticus) naar kijkt zou je er wat vraagtekens bij zetten. Dan zou je het gevoel krijgen dat er een verborgen agenda is. Wat weten we en wat wordt er voor ons verborgen gehouden?

Zou dat het einde van de persoonlijke vrijheid betekenen?

In een eerdere post speculeerden we over hoe big data en aanverwante analytics geleid hebben tot een toename in privacyschending en hoe datamanipulatie door de wereldwijde ‘reuzen’, die de controle hebben over de geldstroom, wordt gebruikt voor marketingdoeleinden! Stel je de omvang hiervan eens voor in de steden van de toekomst, waarin alles en iedereen met elkaar in verbinding zal staan?

Would these smart cities only be examples of corporate-designed urban environments?

Deze slimme steden zouden gefinancierd moeten worden door grote particuliere ondernemingen. Wie zou kunnen bevestigen of er persoonlijke belangen in het spel zijn? Inderdaad hebben soortgelijke omstandigheden geleid tot de snelle ontwikkeling van de Verenigde Staten tussen 1850 en 1900, maar het particulier financieren van slimme steden kan ook een verhoogde monopolie of beperking van de vrije keuze tot gevolg hebben. De tijd zal het leren.

Conclusie:

Met al deze dingen in het achterhoofd gaan we op weg naar een toekomst waarin de steden intelligent zijn en mensen meer open, en waarin slimme technologie onze levens makkelijker, schoner en duurzamer maken. We realiseren ons ook dat er wellicht verborgen agenda’s zijn die gevolgen hebben voor onze veiligheid en onafhankelijkheid. Ik ben echter positief en hoopvol dat er meer potentieel is voor goede dingen dan slechte dingen. We leven in een informatietijdperk waarin we de mogelijkheid hebben tot vrije keuze. Laten we de woorden van mensen zoals Jean Turgeon dan ook in acht nemen, en ervoor zorgen dat we goed geïnformeerd onze toekomst tegemoet gaan.

Industries: Slimme Stad
We’re in the midst of a technological revolution and the trends, technologies, and innovations to look out for in 2022 are all game-changers. They bring comp…

Free trendservice

Receive the latest insights, research material, e-books, white papers and articles from our research team every month, for free!