Baanbrekende innovaties veranderen de manier waarop politiediensten functioneren

Doorbraken in kunstmatige intelligentie (AI), biometrie, slimme apparaten, robotica en virtual reality (VR) veranderen de manier waarop politiediensten wereldwijd functioneren.
Industries: Overheid
  • Voorspellende politie-algoritmen en kunstmatige intelligentie
  • De toekomst van biometrie bij de politie
  • Slimme apparaten, voertuigen en politiebureaus
  • Worden RoboCop en Iron Man werkelijkheid? 
  • Politiekorpsen overal ter wereld maken gebruik van drones
  • Virtual reality: game-changer voor politietraining of nieuwe mogelijkheden voor criminaliteit?

Technologische ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in de misdaadbestrijding en zorgen voor meer efficiëntie en veiligheid; zowel voor de politieagenten als burgers. Een aantal geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), biometrie, robotica en virtual reality (VR), wordt al in de praktijk toegepast en andere zullen we in de toekomst tegenkomen. En hoewel een robotachtige politieagent die onderweg is naar een plaats delict — nog voordat er een misdrijf heeft plaatsgevonden — misschien nog sciencefiction lijkt, gebeurt dit toch al op verschillende plaatsen in de wereld.


Voorspellende politie-algoritmen en kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) maakt furore bij de politie en er zijn al verschillende algoritmen en bijbehorende technologieën ontwikkeld die de waarschijnlijkheid van toekomstige misdaden kunnen voorspellen. Eén zo’n algoritme is afkomstig van de Universiteit van Chicago, waar wetenschappers een model hebben ontwikkeld dat gebruikmaakt van openbare gegevens over geweldsmisdrijven en eigendomscriminaliteit. Met deze informatie kan het model op tijd en locatie gebaseerde patronen leren ontdekken en “toekomstige misdaden met ongeveer 90 procent nauwkeurigheid — en een week van tevoren — voorspellen“. Hetzelfde onderzoeksteam ontwikkelde ook een model dat het aantal arrestaties in verschillende buurten analyseert en mogelijk kan worden gebruikt om te bepalen waar (financiële) middelen het best geïnvesteerd kunnen worden. Een soortgelijk concept is onderzocht door Peel9, een startup die door de Universiteit van Cincinnati gesteund wordt. Het bedrijf heeft software ontwikkeld die gegevens verzamelt en analyseert om bepaalde geografische locaties te identificeren waar politiediensten op moeten focussen.

“Dat is het doel van Peel9: de ingebouwde analyses gebruiken om de probleemgebieden te identificeren, zodat ze kunnen helpen criminaliteit op die locaties te voorkomen… En als er toch incidenten zijn kan dit systeem helpen een en ander efficiënter op te lossen door het delen van informatie.”

Todd Levy, CEO van Peel9

De politie in het VK maakt gebruik van de DASH-tool (Domestic Abuse, Stalking and Honour-Based Violence) om de waarschijnlijkheid van huiselijk geweld, stalking en eerwraak-gerelateerd geweld te voorspellen. De gegevens zijn gebaseerd op de feedback van slachtoffers van eerdere misdrijven. Sommige politiediensten in de VS gebruiken een vergelijkbare methode en analyseren de gegevens vervolgens met de VioGén AI-tool, die machine learning (ML) gebruikt om het risico dat bekende personen gewelddadige misdaden plegen, zoals huiselijk geweld, te voorspellen. Factoren als eerdere arrestaties en veroordelingen worden ook door het algoritme in overweging genomen.

Voorstanders van dit type voorspellende algoritmen vinden vooral de efficiëntie een voordeel, alsook het feit dat de politie misdaden hiermee kan voorkomen en mensen beter beschermen. Critici uiten echter hun bezorgdheid over toenemende ongelijkheid en mensenrechtenschendingen door het gebruik van deze technologie. Het zou tot vicieuze cirkels van over-policing kunnen leiden die gebaseerd zijn op raciale of andere vooroordelen. En wanneer predictive policing toegepast wordt op specifieke individuen zijn de mogelijke implicaties net zo verontrustend. Het concept van mensen die ‘alvast’ voor een misdrijf worden gearresteerd omdat er voorspeld is dat dit misdrijf gaat plaatsvinden — zoals je in dystopische films als Minority Report uit 2002 ziet — is ethisch gezien natuurlijk nogal omstreden.

Filosoof Marjolein Lanzing vertelt: “Het gevaar bestaat dat als software op deze manier getraind wordt, er een zogenaamde feedback-loop ontstaat: je stuurt agenten naar een bepaalde wijk, daar verzamelen ze data en verrichten arrestaties, die gegevens worden ingevoerd in het systeem en drie keer raden: het superintelligente systeem stuurt je de volgende dag terug naar dezelfde wijk. Het is een vicieuze cirkel”. Zo worden er door de Chinese autoriteiten enorme hoeveelheden gegevens over het volk verzameld. Surveillancetechnologie als camera’s met gezichtsherkenningssoftware wordt routinematig gebruikt en met de informatie die daarmee gegenereerd wordt, worden steeds krachtigere AI’s ontwikkeld. De gegevens worden gebruikt om mensen die als ‘onruststokers’ worden gezien te targeten, zoals mensen met een strafblad, politieke activisten of kwetsbare groepen. 

Zorgen over het gebruik van invasieve technologie worden behandeld door bijvoorbeeld het EU-parlement, dat het Draft Report on the Artificial Intelligence Act heeft gepubliceerd. In het rapport staat onder andere een algeheel verbod op het gebruik van individuele risicobeoordelingen voor voorspellend politiewerk, alsook verschillende voorschriften over hoe AI moet (of niet mag) worden gebruikt.


De toekomst van biometrie bij de politie

Gezichtsherkenningssoftware is niet de enige biometrische technologie die een transformatie in de politie teweeg kan brengen. Zo voert de Britse Police Digital Service (PDS) een programma uit met de naam Transforming Forensics, waarin digitale vingerafdruktechnologie wordt gebruikt om verdachten veel sneller te identificeren dan met andere forensische methoden mogelijk is. Vingerafdrukken die op gestolen goederen gevonden worden, kunnen nu bijvoorbeeld digitaal gescand en binnen enkele uren geïdentificeerd worden. Tot voor kort duurde dat nog een aantal dagen. Hierdoor kan de politie iemands identiteit veel sneller bepalen en verdachten arresteren voordat ze opnieuw een overtreding kunnen begaan. Nu forensische teams vingerafdrukken kunnen scannen en voor real-time analyse naar het laboratorium kunnen sturen, kunnen ze “langer in het veld blijven zonder naar de basis terug te hoeven keren”. Het PDS Xchange-platform omvat “een digitale toolset” waarmee het verzamelen en analyseren van vingerafdrukken sneller en nauwkeuriger gemaakt kan worden en waarmee compliance-processen geautomatiseerd kunnen worden, zoals het verwijderen van gegevens indien van toepassing. En de Britse Metropolitan Police maakt gebruik van Rapid ID vingerafdrukherkenningstechnologie, waarmee agenten de vingerafdrukken van aangehouden verdachten ter plekke digitaal kunnen vastleggen en hun identiteit kunnen verifiëren. Dit soort biometrische technologieën zal de logistieke aspecten van biometrische identificatie in de toekomst aanzienlijk efficiënter maken.


Slimme apparaten, voertuigen en politiebureaus

Ook slimme apparaten worden steeds geavanceerder en politiediensten maken hier dan ook steeds vaker gebruik van. Zo hebben meer dan 120 stadspolitiediensten in de VS systemen geïmplementeerd die geweerschoten detecteren, de politie binnen een minuut waarschuwen en de exacte locatie doorgeven. Veel bestaande systemen vertrouwen voornamelijk op geluidsfragmenten en identificeren andere luide knallen daardoor soms ten onrechte als geweerschoten. Maar geavanceerdere systemen baseren de identificatie van schoten zowel op de geluiden als de lichtflitsen. Met andere slimme apparaten — zoals de BolaWrap — kunnen individuen in bedwang gehouden worden. Het apparaat schiet als het ware “lasso-achtige banden waarmee iemands armen of benen — tijdelijk — vastgebonden worden”. Het apparaat wordt bijvoorbeeld door de politie van Mountain View in Californië gebruikt als een veiliger alternatief voor de taser. Ook software voor het melden van incidenten maakt een snelle ontwikkeling door. Zo worden apps als Axon’s Citizen en LexisNexis’ Coplogic steeds vaker door burgers gebruikt om foto’s, video’s of andere misdaadgerelateerde informatie vanaf hun eigen devices naar politiesystemen te uploaden.

Nu zelfrijdende auto’s steeds geavanceerder worden en het moment van wijdverbreide ingebruikname dichterbij komt, tonen ook politiekorpsen steeds meer interesse in de implementatie van autonome voertuigen. Zo heeft elektronicabedrijf Motorola een patent aangevraagd voor zelfrijdende politievoertuigen die verdachten niet alleen kunnen aanhouden maar ook kunnen oppakken. Onderdeel van deze voertuigen is een live videofeed die met zowel de rechter als met de advocaat van de verdachte gedeeld kan worden. Het patent beschrijft de beoogde voordelen van de technologie: “Door de wetshandhaving binnen een voertuigomgeving uit te voeren, kan de politieagent in het veld blijven, waardoor we efficiënter gebruik kunnen maken van mankracht”.

Ook andere ontwikkelingen in voertuigtechnologie zijn door de politie overgenomen. Zo heeft autogigant Ford de Police Interceptor Utility ontwikkeld — een versie van zijn 2020 Explorer SUV die speciaal voor de politie is ontworpen. Om het brandstofverbruik te verminderen is het voertuig een hybride, maar deze efficiëntieverbetering gaat niet ten koste van de snelheid. Aangenomen wordt dat de hybride aandrijflijn de eerste is die geavanceerd genoeg is om vermogen te genereren dat past bij traditionele verbrandingsmotoren. En Volkswagen heeft een wagenpark van politiepatrouillewagens onthuld met hightech dataterminals die verschillende elektronische functies bieden die nuttig zijn voor wetshandhaving. Meer dan 2.000 van deze voertuigen worden in Australië inmiddels met succes gebruikt.
En niet alleen politievoertuigen worden ‘slim’. De politie van Dubai heeft bijvoorbeeld het Al Khawaneej ‘Smart Police Station’ geopend dat burgers geautomatiseerde diensten aanbiedt zonder dat daar menselijke medewerkers aan te pas komen. Het station heeft ook een vloot van slimme patrouillevoertuigen met camera’s die automatisch naar details zoeken, zoals kentekenplaten van verdachten, en AI-algoritmen die de verzamelde gegevens direct verwerken.

“De nieuwe faciliteit weerspiegelt de bereidheid van de politie van Dubai om een omgeving te bieden die ertoe bijdraagt dat Dubai de veiligste en gelukkigste stad ter wereld wordt. Hiermee bevestigen wij ons streven om de veiligheid in alle gebieden rond het emiraat te verbeteren; door middel van politiebureaus die zijn uitgerust met slimme oplossingen en diensten om het welzijn van de burgers te verbeteren en snel op noodsituaties te kunnen reageren.“

Luitenant-generaal Abdullah Khalifa Al Merri, opperbevelhebber  van de politie van Dubai

Worden RoboCop en Iron Man werkelijkheid?

Naast AI wordt ook robotica steeds belangrijker en relevanter voor de politie. Zo heeft de politie van San Francisco toestemming gekregen om op afstand bestuurbare robots in te zetten bij noodsituaties — tot groot ongenoegen van groepen voor burgerlijke vrijheden en campagnevoerders. Als gevolg van de publieke bezorgdheid over buitensporig geweld en de militarisering van de politie, is in 2022 een wet van kracht geworden die alle politie-afdelingen in de staat Californië verplicht om goedkeuring te vragen voor het gebruik van dit soort militaire technologieën en deze apparaten duidelijk te inventariseren. Ook de Zuid-Koreaanse politie is van plan om verschillende futuristische politiestrategieën en technologieën te implementeren. Denk bijvoorbeeld aan exoskeletons: ‘robotachtige pakken’ waarmee de drager vele male sterker en sneller wordt en waarin AI-assistenten geïntegreerd zijn die informatie verstrekken over mogelijke bedreigingen. Als onderdeel van het project worden overigens ook ‘politiehond-robots’ ontwikkeld. En in China bleek uit een door de overheid gefinancierd onderzoek dat AI-aangedreven ‘robocops’ 80 km konden patrouilleren en meer dan 200 verdachten per dag konden controleren, wat meer dan tien keer zoveel is als waartoe een menselijke politieagent in staat is. Deze conceptuele robots zouden ook automatisch ‘onwettige bijeenkomsten’ kunnen detecteren, verdachten kunnen achtervolgen en (brand)alarm kunnen slaan.

Verkeerscontroles zijn een bijzonder gevaarlijk aspect van politiewerk, zowel voor agenten als voor automobilisten. Reuben Brewer, senior onderzoeksingenieur robotica van de afdeling Advanced Technologies and Sciences van SRI International, beschrijft hoe “elk jaar 16.915.140 automobilisten worden aangehouden in het verkeer. Ongeveer 195.078 automobilisten worden daarbij fysiek geweld aangedaan en 4.488 agenten worden tijdens zo’n controle mishandeld. Maar liefst 89 van die automobilisten en 11 van die agenten komen door de gevolgen daarvan te overlijden”. De door Brewer en zijn team ontwikkelde oplossing is een politierobot die verkeerscontroles veilig kan uitvoeren zonder een agent in gevaar te brengen. “Omdat dit soort interacties zo gevaarlijk kunnen zijn, is het misschien tijd om er een robot op af te sturen. Eentje die geen gevaar is voor de automobilist en zelf ook geen gevaar loopt… Dit is natuurlijk maar een deel van de oplossing, maar ik hoop dat het op een dag levens kan redden”.


Politiekorpsen overal ter wereld maken gebruik van drones

Hoewel geavanceerde mensachtige (of hondachtige) robots zich voor een groot deel nog in de conceptuele fase bevinden, worden drones al wel een tijdje door politiediensten gebruikt. In Australië maakt de politie van Tasmanië bijvoorbeeld sinds 2019 gebruik van drones om asociaal gedrag op de openbare weg op te sporen en te ontmoedigen. Adrian Bodnar, de assistent-commissaris van het korps, beschrijft hoe “het gebruik van drones heeft geholpen bij het opsporen van ‘vluchtende’ automobilisten en het zoeken naar vermiste personen. Drones kunnen ook helpen bij het terugvinden van gestolen goederen of luchtfoto’s van verkeersongevallen naar forensische teams sturen”. Soortgelijke drones worden ook in de VS gebruikt. Zo heeft de politie van Beverly Hills een tactische drone in gebruik genomen die op 800 meter afstand een kenteken kan lezen en in het donker kan ‘zien’. En in 2022 gebruikten politieagenten in Kentucky een drone met een thermische camera om een vermiste persoon op te sporen.

Ook autonome dronetechnologie maakt belangrijke ontwikkelingen door. Zo heeft de Israëlische politie het autonome systeem FlightOps ingezet om als eerstehulpverlener te fungeren. Een van de situaties waarbij de drone aan het werk gezet werd was toen het station Modi’in-Maccabim-Reut een melding van een verkeersincident ontving. De drone werd voordat de reddingsteams op weg gingen naar de locatie gestuurd om alvast ‘verslag te doen’ van de situatie en de informatie naar de controlekamer te sturen. Dezelfde drone werd ook ingezet om een vermeende terrorist te lokaliseren door infraroodvideo’s te sturen naar agenten die op patrouille waren.


Virtual reality: game-changer voor politietraining of nieuwe mogelijkheden voor criminaliteit?

Virtual reality (VR) zorgt bij organisaties in allerlei sectoren voor efficiëntere trainingssessies. Zo gebruikt de politie in Tequesta, Florida, bijvoorbeeld een VR-trainingssysteem dat “ongeveer 800 vooraf ingestelde virtuele scenario’s” bevat, waaronder “schietoefeningen, verkeerscontroles, gijzelingen, incidenten met huiselijk geweld”, en meer. Systemen als de VR Simulator Training van Axon en de oplossing van Apex Officer zijn meer gericht op het simuleren van interacties in met burgers en het trainen van de-escalatie- en andere technieken.

“Ongeveer vijf jaar geleden identificeerden we VR-simulaties als een optie die het Criminal Justice-programma ten goede zou komen maar de technologie was nog niet voldoende ontwikkeld. Nu is de tech aanzienlijk vooruitgegaan en we zijn enthousiast dat we het Apex Office-programma kunnen aanbieden. Deze technologie stelt studenten in staat om hun vaardigheden in een veilige, virtuele omgeving te oefenen en aan te scherpen als voorbereiding op real-life scenario’s”.

Chris Gerstbrein, programmacoördinator Criminal Justice en professor aan Iowa Lakes Community College

Hoewel virtual reality talloze mogelijkheden en voordelen biedt, leidt het gebruik van deze technologie ook tot uitdagingen. Naarmate de populariteit van de metaverse bijvoorbeeld toeneemt, wordt deze virtuele wereld ook steeds vaker gebruikt voor het faciliteren van criminele activiteiten. Denk daarbij aan het witwassen van geld,  datadiefstal als phishing, misdrijven als grooming, en het verhandelen van ‘wraakporno’ en misbruikafbeeldingen. Om deze zorgwekkende ontwikkelingen tegen te gaan, heeft Interpol een metaverse-space gecreëerd waar politieagenten tijd kunnen doorbrengen om te leren hoe de metaverse werkt en aan trainingssessies deel te nemen. Politiediensten in Frankrijk en Noorwegen hebben zelfs al online ‘patrouilles’ uitgevoerd in virtuele ruimtes. Nu VR en de metaverse de komende jaren steeds relevanter en populairder zullen worden, zal waarschijnlijk ook de politieactiviteit in de metaverse toenemen.


Een laatste overweging

Naarmate de wereld waarin we leven verandert en technologieën zich steeds verder ontwikkelen, verandert ook de (rol van de) politie. Politiekorpsen staan vaak vooraan als het gaat om de implementatie van nieuwe technologieën. Zo zijn wetenschappen als forensisch onderzoek bijvoorbeeld grotendeels voortgekomen uit politiewerk. Elke nieuwe technologische of wetenschappelijke doorbraak kan echter verschillende effecten en gevolgen hebben, afhankelijk van de implementatie ervan. Het gebruik van krachtige en potentieel gevaarlijke technologieën vereist dan ook grote verantwoordelijkheid en dit geldt in het bijzonder voor mensen in gezaghebbende posities.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!