De duurzame Blauwe Economie: disruptieve innovaties die de wereld zullen redden

De Blauwe Economie is een van de meest impactvolle en uiterst belangrijke initiatieven, die zowel milieu- als zakelijke en culturele toepassingen omvat.
Industries: Overheid
Trends: Duurzaamheid
 • Waarom zijn onze oceanen belangrijk?
 • Wat is precies de Blauwe Economie?
 • Een nieuwe aanpak voor een duurzame Blauwe Economie
 • De opkomst van de Blauwe Versnelling
 • Disruptieve innovaties in de Blauwe Technologiesector
 • Interessante feiten en cijfers

Als gevolg van menselijke activiteit staan ​​onze oceanen onder enorme druk. Sterker nog, ze zijn er slechter aan toe dan ooit. Vervuiling, verzuring en stijgende temperaturen zijn allemaal factoren die het delicate evenwicht waarop de mensheid vertrouwt verstoren, maar helaas staan veel mensen hier niet altijd bij stil. 99 procent van de beschikbare ecologische ruimte op aarde bestaat uit oceanen en onze atmosfeer en het klimaat zijn er afhankelijk van. Zo wordt de helft van de door de mens uitgestoten broeikasgassen door oceanen geabsorbeerd en daarnaast zijn onze oceanen ook economisch gezien van onschatbare waarde. Wist je dat de waarde van de wereldwijde oceaaneconomie volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt geschat op $1,5 biljoen per jaar? En dat de waarde van deze economie tegen 2030 naar verwachting een waarde van $3 biljoen per jaar zal bereiken? We weten dus dat onze oceanen economische activiteit en dus het menselijk leven op allerlei belangrijke manieren ondersteunen. Maar wat doen wij om onze oceanen op een duurzame manier te ondersteunen en beschermen? Daar is de Blue Economy voor in het leven geroepen, of de Blauwe Economie – een concept dat als doel heeft onze oceanen voor de huidige en toekomstige generaties op duurzame manier te managen. Gezonde zeeën zijn niet alleen van cruciaal belang voor ons milieu, maar ze leiden ook tot economische groei, creëren werkgelegenheid en bieden mogelijkheden voor het bestrijden van armoede en ongelijkheid.

Waarom zijn onze oceanen belangrijk?

Onze oceanen vertegenwoordigen een enorme economie. Ze geven ons mineralen en energie. Zo is de zeebodem bijvoorbeeld rijk aan koper, kobalt, zink, zilver, nikkel, fosfor, zand en grind en tegen 2025 zal meer dan een derde van de olieproductie afkomstig zijn van offshore-boringen. Daarnaast zien we opkomende duurzame energiebronnen als op algen gebaseerde biobrandstoffen, offshore windenergie en golfenergie. Onze oceanen bieden bovendien cruciale transportnetwerken. Veel van de producten die we dagelijks gebruiken bereiken ons via zeetransport. Sterker nog, maar liefst 80 procent van de wereldhandel wordt over zee vervoerd.

Natuurlijk voorzien de oceanen ons ook – in meer dan één opzicht – van voedsel. Aquacultuur levert niet alleen ongeveer de helft van de vis die we consumeren, het is ook de snelst groeiende voedingsindustrie en is wereldwijd goed voor maar liefst 350 miljoen banen. En natuurlijk moeten we de toeristische sector niet vergeten. Iets minder dan de helft van de wereldbevolking woont binnen 100 kilometer van kustgebieden en voor landen als Thailand, Kroatië of de Malediven is maritiem kusttoerisme de belangrijkste bron van inkomsten. Watersporten als duiken, zeilen en surfen zorgen wereldwijd voor miljoenen banen – denk aan duik- of surfcursussen en -wedstrijden, maar ook de productie van speciale watersportkleding en -uitrusting. Onze oceanen ondersteunen bovendien een grote verscheidenheid aan opkomende industrieën. Denk aan wetenschapscommunicatie, diepzeerobotica, biotechnologie en bioinformatica. Veel experts zijn van mening dat onze oceanen ook op het gebied van industriële enzymen en medische oplossingen veel meer mogelijkheden bieden dan we nu kunnen bevatten.

Wat is de Blauwe Economie precies?

De Blauwe Economie is een relatief nieuwe benadering die ons dwingt opnieuw na te denken over hoe we met onze oceanen omspringen. Deze benadering, die is ontwikkeld door eilandnaties als de Seychellen, spoort ons aan om onze oceanen als waardevolle hulpbronnen te beschouwen en dwingt ons om de gezondheid van onze ecosystemen te verbeteren. Door ons de onschatbare waarde van onze zeeën te gaan realiseren, worden mensen geactiveerd om deze voor onze huidige en toekomstige generaties te beschermen. Een duurzame Blauwe Economie stelt ons in staat waarde te halen uit de oceanen en kustgebieden en tegelijkertijd duurzame praktijken toe te passen zodat onze oceanen zich ondanks onze activiteiten toch weer kunnen herstellen. Dat betekent dat we onze activiteiten zo moeten aanpassen dat zowel de gezondheid van de oceanen als de economische productiviteit gewaarborgd blijft.

Een nieuwe aanpak voor een duurzame Blauwe Economie

Als onderdeel van de Europese New Green Deal heeft de Europese Commissie een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie geïntroduceerd. Dit omvat initiatieven waarmee sectoren en industrieën die verband houden met de oceanen en kustgebieden – zoals visserij, aquacultuur, kusttoerisme, maritiem transport, havenactiviteiten en scheepsbouw – hun impact op het milieu kunnen minimaliseren.

Circulariteit: nul afval, nul vervuiling

Om nul afval en nul vervuiling te bereiken, wil de Europese Commissie materialen zo lang mogelijk in de economie houden. Dit betekent dat de vervuiling van onze oceanen tegen 2030 met de helft moet zijn teruggedrongen. Dit kan worden bereikt door vervuiling door microplastics te voorkomen en de regels voor de ontmanteling van offshore-platforms en het recyclen van schepen opnieuw onder de loep te nemen. Verder zullen beschadigde ecosystemen moeten worden hersteld, nieuwe beschermde mariene gebieden moeten worden gedefinieerd en actieplannen moeten worden ontwikkeld om ecosystemen en visbestanden te beschermen. Om te voorkomen dat zwerfvuil in de oceanen belandt en om schepen en verouderde olie- en gasplatforms te beheren en recyclen, zullen circulaire modellen ontwikkeld moeten worden. Voor visuitrusting zullen circulaire ontwerpnormen moeten worden ingevoerd om hergebruik en recycleerbaarheid te vergemakkelijken.

Klimaatneutraliteit

Door middel van duurzame energieopwekking op zee – bijvoorbeeld offshore windenergie – zou in een kwart van de Europese langetermijn-energiebehoefte kunnen worden voorzien. Andere potentiële duurzame oceeangerelateerde energiebronnen zijn onder meer drijvende windenergie, golfenergie, getijdenenergie, warmte-energie uit zeewater en energie uit de zout- of zoet-zoutgradiënt. De verwachting is dat deze opkomende technologieën binnen tien jaar hun respectieve commerciële stadia bereiken. Daarnaast is het van cruciaal belang om zeevervoer en gerelateerde activiteiten te verduurzamen. Dat kan door een ​​reeks maatregelen te implementeren die ervoor zorgen dat de uitstoot van schepen en havens teruggedrongen of zelfs volledig geëlimineerd wordt en door tegen 2030 emissievrije schepen in te voeren. Andere initiatieven om nulvervuiling te bereiken zijn onder meer het optimaliseren van maritieme verkeersstromen en vrachtafhandeling in en rond havens, evenals de introductie van autonome systemen en slimme digitale oplossingen.

Bescherming van en investering in natuur en biodiversiteit

Het optimaliseren van de bescherming van Europese oceaangebieden en het ontwikkelen van ecologische corridors zal een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatmitigatie en het terugdringen van het verlies aan biodiversiteit. Tegelijkertijd kunnen hierdoor aanzienlijke sociale en financiële kansen worden gecreëerd. Om maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit goed op de rit te krijgen, is het van cruciaal belang om regelgeving te ontwikkelen voor het herstel en de bescherming van visbestanden en beschadigde ecosystemen, zoals mangroven, schorren en zeegrassen – die koolstof opslaan hun bodems, sedimenten en planten. Om de veerkracht van mariene en kustecosystemen te vergroten, is het belangrijk om te investeren in het opruimen van vervuilde gebieden, het herstellen van macro-algenbossen en koraalriffen en zelfs het ontwerpen van kunstmatige riffen. We moeten bovendien niet vergeten dat ‘blauwe biotechnologieën’ ook kansen bieden voor het produceren van materialen, enzymen, geneesmiddelen en voedingssupplementen.

Natuurlijke overstromingsbestendigheid en behoud van kustsystemen

Als de wereldwijde CO2-emissies op hun huidige koers blijven zal de zeespiegel tegen 2100 naar schatting met 1,1 meter gestegen zijn. En door het verlies van Arctisch en Antarctisch ijs en de aanhoudende warmteopname zal de zeespiegel ook blíjven stijgen. Dit zal leiden tot een toename van extreme weersomstandigheden, met onnoemelijke schade tot gevolg. Om onze natuurlijke en economische assets en hulpbronnen te beschermen zullen we manieren moeten vinden om ons aan te passen aan de gevolgen van deze gebeurtenissen. En natuurlijke of op de natuur gebaseerde oplossingen zijn daarbij de beste optie. In kustgebieden omvat dit de ontwikkeling van groene infrastructuur om landschappen, kustecosystemen en biodiversiteit te behouden. Het betekent ook het vergroten van de veerkracht van de economieën in kustgebieden en de ontwikkeling van duurzaam toerisme. De verwachting is dat er door deze activiteiten een volledig nieuwe sector zal ontstaan binnen de Blauwe Economie.

Duurzame voedselproductie

Ons huidige voedselproductie- en consumptiesysteem is een van de grootste veroorzakers van koolstofemissies, vervuiling en verlies aan biodiversiteit. Door verantwoordelijker gebruik te maken van onze mariene hulpbronnen en te kiezen voor alternatieve voedsel- en voederbronnen kan de Blauwe Economie bijdragen aan het verminderen van de druk op onze natuurlijke hulpbronnen. Ook verantwoorde visserijpraktijken zijn van cruciaal belang, omdat we op deze manier de beste kans hebben om de natuurlijke bestanden weer naar een duurzaam niveau terug te brengen. En om ervoor te zorgen dat wildvangst niet ongelimiteerd kan doorgaan is het ook belangrijk om ons meer te richten op duurzame aquacultuur. Een andere manier om bij te dragen aan duurzame voedselproductie is door te focussen op algenproductie als een duurzaam alternatief voor voedsel en voedermiddelen voor de agrarische sector. De productie van algen in de zee bevordert bovendien de verwijdering van overtollig fosfor, stikstof en koolstof uit het water. Aquacultuur met een lage impact en het aanmoedigen van circulaire praktijken in deze sector kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Europese Green Deal en een duurzame Blauwe Economie. Geavanceerde technologieën en digitalisering, zoals ecosysteemmodellering, vangstrapportage via mobiele applicaties en remote elektronische monitoringsystemen, zullen het monitoren en de controle verbeteren, visserijactiviteiten optimaliseren en dataverzameling en -analyse mogelijk maken. Deze technologieën kunnen het duurzame beheer van mariene biologische hulpbronnen aanzienlijk verbeteren en de behoefte aan fysieke menselijke aanwezigheid minimaliseren.

De opkomst van de ‘Blauwe Versnelling’

Naarmate de beschikbaarheid van land en hulpbronnen afnemen en de vraag naar hulpbronnen blijft toenemen, krijgen we steeds hogere verwachtingen van onze oceanen als motor van menselijke ontwikkeling. Hoewel het verkennen en claimen van mariene ruimte en hulpbronnen niet nieuw is, zijn de intensiteit, omvang, en diversiteit van de ambities die we op dit moment zien ongeëvenaard. En nu klimaatverandering en een groeiende behoefte aan drinkwater en gezonde visbestanden bij de industrie steeds hoger op de prioriteitenlijst komen, zien we tegelijkertijd de opkomst van de zogenaamde ‘Blauwe Versnelling’.  “Alles, van cruisetoerisme en mariene aquacultuur tot onderzeese kabels, is de afgelopen decennia snel gegroeid”, aldus het nieuwe onderzoek ‘The Blue Acceleration: The Trajectory of Human Expansion into the Ocean’. De Blauwe Versnelling kan worden omschreven als ‘de race tussen diverse en vaak concurrerende belangen op het gebied van oceaanvoedsel, materiaal en ruimte’. De Blauwe Versnelling vertoont al aanzienlijke ecologische en sociale gevolgen – van de diepten van onze oceanen tot onze kustgebieden. In tijden van snelle veranderingen is het belangrijk om de duurzaamheid van de oceaan te waarborgen. Hiervoor zijn transdisciplinaire inspanningen nodig om de activiteiten van het maatschappelijk middenveld, bedrijven en overheden in de richting van oceaanbeheer te sturen. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen unieke kansen bieden.

Disruptieve innovaties in de Blauwe Technologiesector

De Blauwe Economie omvat een groot aantal technologieën – ‘Blauwe Technologieën’ – die kunnen helpen onze maritieme hulpbronnen op een duurzame manier te ontwikkelen. Blauwe Technologie is gebaseerd op ‘blauw denken’ – de overtuiging dat hernieuwbare bronnen en ecologische duurzaamheid talloze mogelijkheden bieden voor sociale en economische groei. Blue Tech is de geavanceerde technologiesector van de maritieme industrie en omvat een breed spectrum van technologieën en industrieën die gericht zijn op het bevorderen en prioriteren van duurzame oceaanactiviteiten. Onze zeeën en oceanen zijn een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie en bieden kansen voor nieuwe technologieën, zoals onderwater (robotica)technologieën, maritieme operaties op steeds grotere diepte, biotechnologie, energieoplossingen, enzovoort. Het behalen van milieudoelstellingen is een doorlopende bron van inspiratie en innovatie en er wordt enorme vooruitgang geboekt. Blauwe Technologieën zijn veelbelovend, zowel voor gevestigde organisaties als startups die oplossingen ontwikkelen die een positieve impact hebben op onze oceanen. Hier zijn enkele opmerkelijke voorbeelden van Blauwe Innovaties.

Tandem Repeat gebruikt inktviseiwit voor de productie van zelfherstellend textiel

Om de Blauwe Economie te laten groeien is innovatie nodig; Blauwe Innovatie en Blauwe Technologie. Een goed voorbeeld is het in Philadelphia gevestigde synbio-innovatiebedrijf Tandem Repeat dat zelfherstellend textiel ontwikkelt met een uniek eiwit uit de tentakels van inktvis. In samenwerking met ingenieurs en moleculair biologen en met gebruik van synthetische biologie en genetische sequencing-tools slaagde het team erin om ’s werelds sterkste en snelste zelfherstellende materiaal te ontwerpen. Het materiaal – genaamd Squitex – heeft allerlei uiteenlopende toepassingen. Het kan worden verwerkt tot vezels voor textiel, lijm voor verschillende industriële en elektronische toepassingen en coatings om microvezelverlies terug te dringen. De eindproducten van Squitex zijn 100 procent natuurlijk, recyclebaar, goed verwerkbaar en thermoplastisch.

Dr. Gozde Senel-Ayaz, CEO van Tandem Repeat, vertelt: “We hebben het betreffende gen gekloond en via fermentatie produceren we onze materialen. We noemen het Squitex”. Het is belangrijk op te merken dat de inktvissen bij de productie van Squitex – het materiaal dat zichzelf geneest met behulp van druk en water – geen schade toegebracht worden. Het Tandem Repeat-team richt zich op het promoten van Squitex als een zelfklevend alternatief voor de gebruikelijke, op plastic gebaseerde versteviging die bij de productie van kleding toegepast wordt. Het team wil Squitex bovendien op de markt brengen als alternatief voor op petroleum gebaseerde kunststoffen in schoonheidsproducten. Innovaties als Squitex hebben de potentie om een ​​significante bijdrage te leveren aan de vermindering van plastic dat na gebruik overal – en zeker ook in onze oceanen – terechtkomt. Ook dragen ze bij aan de circulariteit en de Blauwe Economie. Het team is bovendien realistisch over de innovatie. “Merken en consumenten willen de bestaande eigenschappen van huidige producten niet opgeven. Het is erg belangrijk om de huidige producten na te bootsen en geavanceerde eigenschappen toe te voegen, zoals zelfherstellend vermogen, waarmee je ze concurrentievoordeel kunt geven”, aldus Dr. Senel-Ayaz.

Hightech schip voor onderzoek naar mariene en atmosferische klimaatverandering

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een lening van €58 miljoen ondertekend voor een project dat tot doel heeft ons begrip van klimaatverandering te verbeteren. Het project omvat het identificeren van mitigatie- en aanpassingsmethoden en het ontwerp en de bouw van een nieuw oceanografisch schip door het Hellenic Centre for Marine Research in Griekenland. Het nieuwe schip wordt 70 meter lang en 16 meter breed en zal zowel continentale ondiepe wateren als de diepe zee gaan verkennen. Om een ​​breed scala aan wetenschappelijke missies uit te kunnen voeren, zal het schip beschikken over bewegingsgecompenseerde kranen, mobiele chemische, biologische, geofysische en computerlabs, en mechanische en elektrische werkplaatsen. Het schip zal worden bemand door ongeveer 30 onderzoekers, 20 officieren, verschillende technici en bemanningsleden. Om hun wetenschappelijke missies uit te voeren krijgen de onderzoekers hightech apparatuur tot hun beschikking, zoals autonome onderwatervoertuigen (AUV’s), op afstand bediende voertuigen (ROV’s),  multichannel seismische reflectiesystemen en diepwater multi-beams.

Het Windfloat Atlantic-project: het eerste drijvende offshore windpark in zijn soort

Ook met een lening van de EIB – dit keer ter waarde van €60 miljoen – en ondersteund door de Europese Commissie via de Energy Demonstration Projects Facility, heeft de projectontwikkelaar van offshore windenergie Windplus SA een drijvend offshore windpark gebouwd, het eerste in zijn soort. Het Windfloat Atlantic-project zal voor de Portugese noordkust geïnstalleerd worden en wordt beschouwd als een belangrijke mijlpaal in de technologische vooruitgang van de offshore windenergie-industrie. De faciliteit bestaat uit 3 half-afzinkbare platforms die op 100 meter diepte aan de zeebodem zijn verankerd en is ontworpen om golven van 17 meter en windsnelheden van meer dan 60 knopen te weerstaan. De installatie omvat een reeks van drie 8,4MW MHI Vestas-turbines – de krachtigste en grootste windturbines die ooit op een drijvende fundering zijn geïnstalleerd. Elke rotor heeft een diameter van 164 meter, wat twee keer zo groot is als het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. De platforms van WindFloat Atlantic zijn 30 meter hoog en de afstand tussen de masten is 50 meter. De turbines hebben een gecombineerd vermogen om 25MW te produceren – wat overeenkomt met een jaarlijks energieverbruik van maar liefst 60.000 huishoudens – en zorgen voor een vermindering van bijna 1,1 miljoen ton CO2. Zoals we kunnen zien aan het Windfloat Atlantic-project, zijn drijvende offshore windparken niet beperkt door dezelfde waterdiepte als vaste constructies. Ze zijn bovendien schaalbaar en kunnen in de toekomst een solide alternatief bieden voor traditionele windparktechnologieën.

The Ocean Cleanup verwijdert plastic uit de oceanen

Hoewel er in veel landen overheidsregels zijn die het dumpen van afval in de oceaan verbieden, voldoen helaas niet alle landen hieraan en staan ​​sommige nog steeds toe dat schepen afval op zee dumpen. Dit is een van de vele redenen waarom de zogenaamde plastic soep zich steeds verder uitbreidt. Wist je dat de Great Pacific Garbage Patch (GPGP) maar liefst drie keer zo groot is als Frankrijk? In januari 2020 is de Nederlandse non-profitorganisatie Ocean Cleanup er na een jaar van uitproberen, vallen en opstaan ​​en verschillende tegenslagen eindelijk in geslaagd om 60 kubieke meter afval te verwijderen. Waar eerdere versies van het opruimsysteem vaak nog plastic-stukjes door lieten glippen, filtert het huidige systeem het afval met succes uit het water. Het systeem bestaat uit een drijvende, U-vormige barrière waar een drie meter lang net aan hangt. Het systeem dobbert op de golven en wordt door wind en water voortbewogen. Al drijvend verzamelt het plastic afval dat vervolgens met boten naar de kust wordt verscheept om gerecycled te worden. De startup wil binnen vijf jaar 50 procent van de plasticsoep opgeruimd hebben en tegen 2040 maar liefst 90 procent van de plasticvervuiling verwijderd hebben. Dit zou een indrukwekkende prestatie zijn, aangezien je met conventionele opruimmethoden als netten en schepen vele honderden jaren bezig zou zijn, vooral als je bedenkt dat de GPGP slechts een van de vijf andere plastic-eilanden is in ’s werelds grootste oceaangyres (ringvormige zeestromen). Bovendien zouden hier enorme investeringen voor nodig zijn.

De organisatie heeft daarnaast de Interceptor ontwikkeld, een apparaat dat afval bij riviermondingen onderschept. Daar wordt het op een op zonne-energie werkende shuttle geladen die dagelijks tot 100.000 kg afval kan verzamelen. Het doel is om deze Interceptors bij de mondingen van 1.000 rivieren die 80 procent van het afval produceren te installeren. Dit plastic afval kan gerecycled worden maar het kan ook aan enorme made-achtige waswormen gevoerd worden die dit plastic kunnen verteren. Deze waswormen leven van de was in bijenkorven.

Innovatief Aquatraz zalmkooiconcept voor duurzame aquacultuur

Aquacultuur is een van ’s werelds snelst groeiende voedselproductiemethoden en ook de snelst groeiende sector in de industrie. De nieuwste innovaties in agritech komen uit onze oceanen en worden ook wel ‘aquatech’ genoemd. Het belang van aquatech in de aquacultuur heeft geleid tot een groot aantal innovatie-initiatieven en investeringsmogelijkheden. De ambitieuze groeiniveaus die bijvoorbeeld de Noorse regering voor ogen heeft – zoals een vervijfvoudiging van de mariene productie in 2050 – kunnen echter alleen worden bereikt door oplossingen te vinden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals zeeluis en het ontsnappen van vissen.

Het bedrijf SeaFarming Systems is met zijn duurzame viskweekmethoden en baanbrekende tankontwerpen gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor deze en andere uitdagingen. De missie van het bedrijf is viskweeksystemen ontwikkelen die bijdragen aan het uitbreiden van de wereldwijde duurzame voedselproductie en tegelijkertijd zorgen voor de biodiversiteit van de oceanen. De semi-gesloten Aquatraz-viskooi van SeaFarming Systems beschermt tegen zalmluis, voorkomt ontsnapping en biedt de vissen de juiste wateromgeving, wat leidt tot een verhoogde productie. De naam van de kooi is geïnspireerd op de zwaarbeveiligde gevangenis Alcatraz in de baai van San Francisco, waaruit geen enkele gevangene ooit met succes heeft kunnen ontsnappen. Het ontwerp van de kooi en het gebruik van de waterstroomgeneratoren trekken dieper, zuurstofrijk water omhoog de kooi in, waardoor de wateruitwisselingssnelheid toeneemt. Zo krijgt de zalm verser water dan wanneer het water passief door de kooi stroomt. De diepwatervoorziening zorgt ook voor stabielere watertemperaturen en ‘traint’ de vissen doordat deze continu tegen de stroom in zwemmen waardoor ze gezond blijven en goed groeien.

Insecten kweken met voedselafval

Het Frans-Tunesische bedrijf nextProtein gebruikt voedselafval om op grote schaal insecteneiwit te produceren om kweekvissen mee te voeren, als alternatief voor het gebruikelijke vismeel. De productie van vismeel, dat wordt gemaakt met de bijvangst van de commerciële visserij, kan leiden tot de ineenstorting van de lokale visserij en de uitputting van ecosystemen. En aangezien de mondiale vraag naar kweekvis met maar liefst 8 procent per jaar toeneemt, zal deze innovatie een cruciale rol spelen bij het verminderen van de impact van de aquacultuur op onze oceanen. Voor de productie van visvoer maakt nextProtein gebruik van verticale landbouw, waarvoor zeer weinig ruimte, water en energie nodig is. NextProtein wil zich in eerste instantie op de aquacultuurindustrie richten en voor het kweken van de larven van de zwarte soldaatvlieg – waar visvoer van gemaakt wordt – maakt nextProtein gebruik van door de EU goedgekeurd biologisch voedselafval. Het bedrijf koos voor de zwarte soldaatvlieg vanwege zijn groeisnelheid, hoge opbrengstkwaliteit en omdat de vliegen gemakkelijk kunnen worden verwerkt tot olie en poeder. Omdat de vliegen een enorme eetlust hebben, creëren ze bovendien waardevolle bijproducten als mest. Ze hebben vooral voor vis en gevogelte een uitstekende voedingswaarde en als de zwarte soldaatvliegen zouden ontsnappen levert dat geen gevaar op, in tegenstelling tot bijvoorbeeld sprinkhanen.

Volgens Syrine Chaalala, mede-oprichter van nextProtein en voormalig hulpverlener bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, is het doel van het bedrijf om in 2025 jaarlijks 100.000 ton insecteneiwit te produceren. Dit vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van de markt voor insectenmeel. “Omdat we maximale impact beogen, willen we tegelijkertijd oplossingen bieden voor andere problemen, zoals voedselverspilling en landschaarste. Hier kunnen we 20 kilo voedselverspilling omzetten in 1 kilo product”, vertelt Chaalala. “Insecteneiwit biedt oplossingen voor grote maatschappelijke problemen: een groeiende bevolking met een grotere vraag naar vis en vlees, en het milieu dat achteruitgaat”.

Robotvissen zorgen voor een duurzamere productie van zeevruchten

Aquaai, een maritiem roboticabedrijf dat gespecialiseerde, visachtige Autonomous Underwater Vehicles (AUV’s) ontwikkelt, werd in 2014 opgericht door Liane Thompson en haar echtgenoot Simeon Pieterkosky, die een achtergrond in robotica en klimaatverandering heeft. Nadat zijn dochter op school over de oceaancrisis had horen vertellen, beloofde Pieterkosky haar dat hij zou proberen de zeeën te redden. Thompson en Pieterkosky besloten zich te richten op het ontwikkelen van robotvissen om de waterkwaliteit op aquacultuur-farms te monitoren en oceaanplastic onder de wateroppervlakte op te sporen. De door Aquaai ontwikkelde biomimetische robotvissen zijn 3D-geprint met behulp van selectieve lasersintering (SLS) en kunnen worden ingezet om onderwatersectoren als de aquacultuurvisserij te monitoren. Door hun grootte en de visachtige manier waarop ze zich voortbewegen, kunnen de robotvissen heel dicht bij de bronnen komen die ze moeten monitoren. Ze ‘zwemmen’ continu met de echte vissen en houden deze nauwlettend in de gaten, wat tot minder ziekte en sterfte en een hogere visopbrengst leidt.

De robotvissen verzamelen real-time visuele en omgevingsdata, zoals waterkwaliteit, temperatuur, PH en opgeloste zuurstof, maar ook afbeeldingen en ander beeldmateriaal. Al deze informatie wordt vervolgens naar een door AI aangedreven online dashboard verzonden dat voor diverse industrieën toegankelijk is. De robotvis kan ook worden gebruikt om bronnen van vervuiling te lokaliseren, waterwegen na stormen en overstromingen te monitoren en oceaanplastic onder de wateroppervlakte te lokaliseren. Omdat de kleine machines zich continu – en autonoom – in het water voortbewegen, zijn de operationele kosten aanzienlijk lager dan die van bemande systemen. Liane Thompson vertelt: “We moeten toekomstige beslissingen nemen op basis van informatie. Ons systeem is ontworpen voor de klimaatproblematiek van de 21e eeuw, om de kosten voor het monitoren en verzamelen van visuele en milieugegevens over waterwegen terug te dringen. Aquaai biedt een betaalbare tool voor risicobeheer voor spelers in de Blauwe Economie, zoals herverzekering, aquacultuur, steden, havens, rivieren, dammen, eerstehulpverleners bij overstromingsrampen, oceaan- en klimaatonderzoek, natuurbehoud en controle op illegale visserij”.

Interessante feiten en cijfers

De wereldbevolking zal tegen het jaar 2050 bijna 10 miljard mensen tellen. Al deze mensen zullen naar verwachting meer dan 500 miljard kilo vlees eten: dat zijn 2 miljard mensen meer dan nu – die 177 miljard kilo meer vlees consumeren dan nu – iets dat onmogelijk te realiseren zal zijn. Voedselproductie op het land is nu al ingewikkeld en zal als gevolg van zoetwater- en landschaarste, afnemende opbrengsten, stijgende emissies en milieu-impact een steeds grotere uitdaging worden. Als alternatief zou de oceaan tegen 2050 maar liefst 80-103 miljard kilo voedsel duurzaam kunnen leveren. Dat is een stijging van 36 tot 74 procent ten opzichte van de huidige opbrengst van 59 miljard kilo.

Hier zijn nog enkele andere feiten en cijfers over de Blauwe Economie:

 • De Blauwe Economie biedt werk aan 5 miljoen mensen in Europa. Sectoren als de visserij, aquacultuur, zee- en kusttoerisme bieden werk aan meer dan 350 miljoen mensen. Bron: 2020 European Union report.
 • Vis is goed voor ongeveer 15,7 procent van de wereldwijde consumptie van dierlijke eiwitten. Momenteel wordt hiervan de helft bijgedragen door aquacultuur, maar in 2030 zal dit aandeel naar verwachting tot 65 procent zijn gestegen. Bron: Voedsel- en Landbouworganisatie
 • Aquacultuur is de snelst groeiende voedingssector en levert ongeveer 50 procent van de vis voor menselijke consumptie. Bron: Commonwealth
 • Windenergie op zee zou tegen 2030 kunnen voorzien in 14 procent van de vraag naar elektriciteit in de Europese Unie. Bron: Energies de la mer
 • Oost-Afrikaanse economieën verdienen elk jaar meer dan $10 miljard aan de Blauwe Economie. Bron: United Nations Economic Commission for Africa
 • Tegen 2025 zal naar schatting 34 procent van de productie van ruwe olie van offshore-velden komen. Bron: Commonwealth
 • Ongeveer 30 procent van de door de mens geproduceerde CO2 wordt geabsorbeerd door onze oceanen, wat de chemie van het zeewater fundamenteel verandert en ecologisch cruciale ecosystemen als koraalriffen kan destabiliseren. Bron: Verenigde Naties
 • Tegen 2030 zou de Blauwe Economie sneller kunnen groeien dan de hele wereldeconomie, zowel wat betreft toegevoegde waarde als werkgelegenheid. Bron: OESO
 • Hoewel onze oceanen van cruciaal belang zijn voor onze planeet blijven we ze schade toebrengen met overbevissing, vervuiling en opwarming van de aarde. Als we dezelfde koers blijven varen, is de kans groot dat bijna 50 procent van al het leven in onze oceanen tegen 2100 verdwenen zal zijn. Bron: Paul Buchwitz, DWS Group
 • The Ocean Panel heeft aanbevelingen gedaan voor het bereiken van belangrijke transformaties op het gebied van oceaanrijkdom, gezondheid, gelijkheid, kennis en financiën. Tegen 2050 leiden deze acties mogelijk tot herstelde biodiversiteit en habitats, een 40-voudige toename van hernieuwbare oceaanenergie, zes keer meer duurzame vis, een 20 procent reductie van emissies, 12 miljoen nieuwe banen en $15,5 biljoen aan netto-voordelen uit investeringen. Bron: The Ocean Panel

Een laatste overweging

Het is duidelijk dat er naast sociale en economische redenen nog vele andere redenen zijn om de zorg voor en investeringen in onze oceanen tot een topprioriteit te maken. Milieu-uitdagingen als plasticvervuiling en klimaatverandering vormen een bedreiging voor alle diensten, banen en voedsel die onze oceanen te bieden hebben – dingen die we al veel te lang  vanzelfsprekend vinden. Door middel van de Blauwe Economie kunnen we projecten, beleid, framewerken, initiatieven en samenwerkingen ontwikkelen en heroverwegen hoe we het beste met onze oceanen om kunnen gaan en hoe we deze – en alles dat ze te bieden hebben – voor toekomstige generaties kunnen behouden. Het wereldwijde belang van een gezond oceaanecosysteem kan niet genoeg worden benadrukt en het is van kritiek belang dat we actie ondernemen om dit systeem te herstellen en te beschermen. De Blauwe Economie heeft het potentieel om een ​​van de belangrijkste en meest impactvolle initiatieven te worden, die zowel milieu- als zakelijke en culturele toepassingen omvat. De Blauwe Economie wordt een nieuwe manier van denken en handelen en leidt tot het ontwikkelen van een gezondere, betere toekomst voor onze toekomstige generaties en onze planeet.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!