In de toekomst van de slimme overheid stem je online en wordt de orde gehandhaafd door robots

Hoe stimuleren digitale technologieën de transformatie van de overheid?
Industries: Overheid
  • Digitale identiteit voor digitale burgers
  • Online democratie
  • De digitale transformatie van de overheid
  • Kunnen we een betere samenleving co-creëren?
  • Maken KI en robots onze straten veiliger?
  • De toekomst van werk bij de overheid

Zouden overheden slimmer, sneller en efficiënter kunnen functioneren in een wereld waar besluitvorming en dienstverlening gebaseerd zijn op digitale technologie? Welke technologieën vormen de basis voor de regering van morgen? In de toekomst zorgt geavanceerde technologie ervoor dat overheden efficiënter met hun burgers kunnen communiceren en dat interne systemen – zoals belastingen, licenties, telecommunicatie, beveiliging, vervoer, sociale uitkeringen, onderwijs en gezondheidszorg – slimmer worden.

Digitale identiteit voor digitale burgers

Digitaal burgerschap is een cruciaal onderdeel van een echte digitale transformatie en helpt burgers gebruik te maken van hun democratische rechten. De opkomst van slim bestuur zorgt voor efficiëntere interactie tussen overheid en burgers. Met technologie als het IoT, burgergerichte platforms, big data en apps kunnen burgers de overheid feedback geven en suggesties doen voor nieuwe overheidsprogramma’s en nieuw beleid. Dankzij deze technologieën en meer transparantie hebben burgers ook toegang tot allerlei overheidsinformatie, bijvoorbeeld op het gebied van kosten, financiën en investeringen. Ook kunnen ze de overheid op deze manier ter verantwoording roepen.

De Australische Digital Transformation Agency (DTA) heeft onlangs de Govpass gelanceerd, een nieuwe digitale ID waarmee burgers eenvoudiger toegang kunnen krijgen tot verschillende overheidsdiensten. “Op dit moment hebben burgers tot wel 30 aparte logins voor alle verschillende overheidsdiensten”, zegt de DTA. “Govpass maakt het voor Australiërs mogelijk om hun digitale identiteit één keer te creëren en deze meerdere keren te hergebruiken om veilig en eenvoudig toegang te krijgen tot overheidsdiensten”. Het opt-in-systeem, een soort ‘identiteitsfederatie’ met meerdere openbare en particuliere identiteitsproviders en -diensten, werkt volgens een gedecentraliseerd model waarmee burgers hun eigen ID-provider kunnen selecteren. Bovendien maakt het systeem gebruik van een zogenaamde ‘dubbelblinde architectuur’, wat betekent dat ID-providers kunnen instaan ​​voor een persoon bij third-party-transacties zonder dat deze persoon zijn of haar identiteitsgegevens bekend hoeft te maken.

Op dit moment beschikt Govpass over twee grote IT-platforms: de myGovID (ID-verificatieidentiteitsreferentie van de Australian Taxation Office) en een door Services Australia beheerde ID-exchange. Deze bieden toegang tot onder andere de portal van de belastingdienst, de Student Identifier Organisation Portal en de Employer Support Scheme van het ministerie van Defensie, en het is de bedoeling dat er in de toekomst ook andere diensten opgenomen worden. De regering is bovendien van plan om een ​​detectiefunctie toe te voegen aan de myGovID-app waarmee het systeem kan bepalen of de aanmelder in kwestie een echte persoon is, waardoor het risico op fraude en identiteitsdiefstal wordt verkleind.

De Taiwanese regering heeft onlangs plannen bekendgemaakt om een ​​nieuwe elektronische ID-card te lanceren waarmee de 24 miljoen burgers van het land efficiënter toegang krijgen tot overheidsdiensten. De overheid wil bovendien dat de nieuwe digitale ID daarnaast dienstdoet als rijbewijs en als nationale zorgpas. De ID krijgt ook hightech functies, zoals bijvoorbeeld digitale handtekeningen en geavanceerde bescherming tegen vervalsing, fraude en privacyschending.

Online democratie

Digitale democratie heeft gezorgd voor een efficiëntere informatiestroom tussen overheden, politieke en maatschappelijke organisaties en burgers. Het bevordert bovendien het publieke debat en zorgt ervoor dat burgers meer zeggenschap krijgen in de politieke besluitvorming. Digitale burgers kunnen ten volste gebruikmaken van hun democratische rechten – ze hebben nu toegang tot ongelimiteerde informatie op het internet en zijn niet langer afhankelijk van media- of overheidsinformatie. E-ID-cards met digitale verificatie maken beveiligde en efficiënte stemsystemen mogelijk die privacy en anonimiteit waarborgen.

Estland is een wereldleider op het gebied van online stemmen en is momenteel het enige land ter wereld waar burgers bij elke verkiezing voor het hele electoraat online hun stem uit kunnen brengen. Het percentage mensen dat via het internet stemt is sinds 2005 gestaag gegroeid. Dat was het jaar dat de Estse regering het i-votingsysteem voor het eerst introduceerde. Sindsdien is het aantal kiezers dat online stemt met bijna 44 procent toegenomen. Burgers moeten eerst een app downloaden en zich met hun elektronische ID identificeren, waarna ze naar een virtueel stemhokje kunnen gaan en hun kandidaten kunnen kiezen. Om beïnvloeding of dwang van anderen te voorkomen, kunnen mensen meerdere stemmen uitbrengen en telt alleen hun laatste stem.

Volgens de kiescommissie heeft het i-votingsysteem een ​​positieve invloed gehad op de opkomst bij verkiezingen, vooral voor Estlanders in het buitenland en mensen die meer dan een half uur bij een stembureau vandaan wonen. Om veiligheid en transparantie te garanderen, kunnen kiezers met dit systeem ook controleren of hun stem correct is ingevoerd. Er is bovendien een third-partysysteem dat logboeken bijhoudt en deze vergelijkt met de uiteindelijke resultaten om mogelijke inconsistenties op te sporen. “Vertrouwen is de belangrijkste factor om ervoor te zorgen dat stemmen via het internet ook daadwerkelijk plaatsvindt”, aldus Tonu Tammer, uitvoerend directeur van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de computernetwerken van Estland.

Digitale transformatie van de overheid

Dankzij technologieën als KI, big data, IoT, cloud computing en machine learning kan iedereen – zowel burgers als bedrijven – overheidsgerelateerde zaken in de toekomst digitaal afhandelen. Denk daarbij aan het aanvragen van vergunningen, stemmen, het regelen van toeslagen en uitkeringen en het indienen van belastingaangiften. In de toekomst zitten er RFID-chips in onze ID-cards. Of misschien wordt onze identiteit binnenkort wel geverifieerd door middel van gezichtsherkenningstechnologie. Zodra alle overheidssystemen zijn aangesloten op het IoT, wordt de dienstverlening veel efficiënter. Dit kan echter ook leiden tot privacyproblemen. De voor- en nadelen van deze slimme systemen zullen daarom zorgvuldig tegen elkaar afgewogen moeten worden.

De stad Hull heeft onlangs een nieuw smart city-systeem onthuld dat alle gemeentelijke diensten en informatie centraliseert en is de eerste stad in het VK die zo’n systeem implementeert. Het CityOS-platform is ontwikkeld in samenwerking met het duurzame smart city-innovatiebedrijf Connexin en moet alle bestaande en geplande smart city-oplossingen samenvoegen in één intelligent dashboard. Zo wordt alle informatie voor de gemeente van Hull inzichtelijker en kan er efficiënter en sneller gereageerd worden op potentiële problemen met betrekking tot gemeentelijke diensten.

“Door Hull te ontwikkelen als Smart City krijgen we de kans om samen te werken met partners uit de publieke en private sector. Dit leidt tot praktische voordelen voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van Hull. Het project omvat innovatieve technologische oplossingen om het delen van gegevens en de besluitvorming te verbeteren. Dit zal ons helpen om effectievere diensten te leveren, van verkeersmanagement tot gezondheidszorg en sociale zorg”, vertelt wethouder Daren Hale, adjunct-leider van de gemeenteraad van Hull. “Het systeem aggregeert informatie die momenteel in afzonderlijke computersystemen van de gemeente opgeslagen is. Dankzij deze geavanceerde technologie wordt breed en real-time management van de publieke activa van de stad mogelijk. Bewoners krijgen toegang tot betere informatie waarmee ze betere keuzes kunnen maken over vervoer, verkeer en parkeren”.

Kunnen we een betere samenleving co-creëren?

In de toekomst spelen burgers een prominentere rol in het publieke domein, wat zal leiden tot een participatiesamenleving waarin overheid en burgers partnerschappen met elkaar aangaan, ook wel bekend als co-creatie of co-productie. Het doel van co-creatie is dat lokale autoriteiten meer betrokken worden bij initiatieven, zodat openbare diensten beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van de burgers. Door middel van crowdfunding kunnen lokale overheden sociale doelen bereiken en hun burgers meer betrekken bij besluitvormingsprocessen. Met co-creatie kunnen verschillende partijen met elkaar samenwerken om te innoveren en traditionele transactieprocessen om te zetten in ecosystemen.

Smarticipate is bijvoorbeeld een door de EU gefinancierd project dat tot doel heeft burgers toegang te geven tot transparante en gratis informatie, waardoor ze op een nieuwe manier met hun lokale overheden kunnen communiceren. Via een speciaal platform kunnen burgers onder andere voorbeelden bekijken van geplande projecten, feedback geven op lopende zaken en hun eigen voorstellen indienen. Ze kunnen hun ideeën ook als 2D- of 3D-modellen bekijken en real-time feedback over de haalbaarheid ervan ontvangen. “Burgers zijn het zat om te stemmen over besluiten die al genomen zijn. Ze willen actief meedenken en ideeën delen om de stad waarin ze leven vorm te geven”, aldus Veneta Ivanova, projectmanager bij het Fraunhofer Instituut voor Computer Graphics Research IGD en coördinator van het Smarticipate-project. Rome, Londen en Hamburg hebben via het platform al verschillende pilots uitgevoerd, waaronder projecten met betrekking tot stadstuinieren, 3D-bouwplanning en het planten van bomen.

Een ander door de EU gefinancierd project is WeGovNow – een innovatief platform dat communicatie en samenwerking tussen burgers, bedrijven, overheidsdiensten mogelijk maakt. “Praktisch gezien biedt WeGovNow een geïntegreerde toolbox die flexibele ondersteuning mogelijk maakt voor verschillende ontwerpen van participatieprocessen in plaats van een enkele, vooraf gedefinieerde participatieworkflow”, vertelt Lutz Kubitschke, project coördinator en leidinggevende bij Empirica, hoofdpartner van het project. Het is een uitgebreid online ecosysteem waarin verschillende partijen kunnen samenwerken aan praktische oplossingen voor uitdagingen met betrekking tot lokaal beleid. In Turijn werd het platform gebruikt om NGO’s en burgers meer te betrekken bij beslissingen over culturele projecten, waaronder de ontwikkeling van het stadspark van de stad.

Maken KI en robots onze straten veiliger?

Technologie als KI kan misdaden helpen voorspellen en gezichtsherkenningstech is een belangrijke aanwinst bij slimme bewakingsoperaties. Deze tech kan onder andere gebruikt worden om criminelen in grote menigten te identificeren. En slimme camera’s met sensortechnologie kunnen weer helpen bij verkeersmanagement, zoals het efficiënt coördineren van verkeerslichten om de verkeersdoorstroming te optimaliseren. Het ziet er bovendien naar uit dat wetshandhavingsinstanties overal ter wereld steeds meer robotica gaan implementeren om hun burgers te beschermen. Robocops kunnen verschillende beveiligingsgerelateerde functies vervullen, zoals de beveiliging op luchthavens en andere openbare plaatsen.

In de straten van Huntington Park in Californië patrouilleert bijvoorbeeld de Knightscope K5-robot. De machine is 157 cm hoog, weegt 181 kilo en kan met zijn ingebouwde sensoren en camera’s afbeeldingen van gezichten van voetgangers vastleggen, kentekennummers scannen en unieke identificatiegegevens van individuele smartphones registreren. Deze informatie wordt vervolgens vergeleken met gegevens in de politiedatabase. Als de robot iemand detecteert die op de ‘wanted’-lijst staat stuurt hij de politie onmiddellijk een waarschuwing. De robot kan tevens videobeelden opnemen en live videofeeds terugsturen.

Het Zuid-Koreaanse Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) ontwikkelt een real-time CCTV-systeem dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om de waarschijnlijkheid van een misdaad te berekenen en toekomstige incidenten te voorkomen. De Predictive Video Surveillance Core-technologie, zoals het systeem wordt genoemd, wordt eerst in het Seocho-district in Seoel geïmplementeerd, waar 3.000 bewakingscamera’s de gedragspatronen van burgers gaan monitoren en analyseren om verdacht gedrag te detecteren. Bijvoorbeeld wanneer iemand achtervolgd wordt, of mensen die maskers dragen of gevaarlijke voorwerpen in bezit hebben.

Om de KI te trainen analyseerde ETRI meer dan 20.000 gerechtelijke documenten en foto- en videomateriaal van misdaden uit het verleden. Hierdoor kan de software bepalen of het inderdaad een misdaad waarneemt en het dichtstbijzijnde politiebureau waarschuwen. “Ons doel is een ​​futuristisch, hypermodern systeem dat is ontwikkeld door een neuraal model, waarbij CCTV-systemen niet alleen misdaden kunnen waarnemen, maar ook het vermogen hebben om tot 80 procent van het misdaadrisico te voorspellen en te voorkomen”, aldus Kunwoo Kim, Director of Certification and Physical Security Research.

De toekomst van werk bij de overheid

In de publieke sector komt de technologische transformatie veel trager op gang dan in de particuliere sector. Overheidsorganisaties houden nog steeds vast aan functieclassificaties en vertrouwen vaak nog teveel op senioriteit in plaats van iemands capaciteit. Maar er zijn grote veranderingen nodig en in de toekomst zullen we zelfs in de publieke sector mensen en technologie steeds vaker met elkaar zien samenwerken. Overheidsdiensten zullen menselijke sociale vaardigheden, teamwerk, leiderschap en creativiteit steeds vaker laten aanvullen en optimaliseren met het uithoudingsvermogen, de kwantitatieve capaciteiten, snelheid en schaalbaarheid van machines.

De toenemende proliferatie van smartphones en IoT-technologie heeft een enorme impact op elk aspect van ons dagelijks leven. En hoewel de publieke sector tot nu toe wat terughoudend was met betrekking tot de adoptie van digitale technologieën, zijn overheden zich ervan bewust dat het voor burgers belangrijk is om informatie en diensten overal en op elk moment toegankelijk te maken. Dit wordt dan ook steeds meer gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van online stemsystemen, nieuwe digitale ID’s, en het inzetten van kunstmatige intelligentie en robots om de veiligheid op straat te verbeteren.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!