Overheden omarmen innovatie om burgers tijdens de pandemie bij te staan

Bij de implementatie van nieuwe tech voor het efficiënt leveren van openbare diensten is ook effectief regeringsleiderschap nu, tijdens de pandemie, belangrijker dan ooit
Industries: Overheid
  • De impact van de pandemie op de overheid
  • Uitdagende tijden vragen om opmerkelijke innovaties
  • Visies en voorspellingen voor de overheidssector
  • Een laatste overweging

De coronacrisis heeft publieke diensten zwaar onder druk gezet en overheden overal ter wereld maken steeds meer gebruik van digitale technologieën om de gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden. En hoewel veel innovatieve oplossingen afkomstig zijn uit de particuliere sector, voor efficiënte openbare diensten is effectief regeringsleiderschap bij de implementatie van nieuwe tech, zoals robotica en kunstmatige intelligentie (AI) tijdens de pandemie belangrijker dan ooit.

De impact van de pandemie op de overheid

Toen het coronavirus voor het eerst verscheen en zich over de wereld begon te verspreiden, kwam de grootste verantwoordelijkheid voor het indammen ervan bij overheden te liggen. Deze kondigden vervolgens wereldwijde lockdowns en andere inperkingsmaatregelen af. En hoewel deze maatregelen mogelijk vele levens hebben gered, hebben ze tegelijkertijd een enorme economische crisis veroorzaakt, een van de ergste die de wereld ooit heeft meegemaakt. Dit heeft regeringen nog meer onder druk gezet om maatregelen te nemen om de economische en fiscale gevolgen van de crisis aan te pakken, zoals meer investeringen in gezondheidszorg en andere openbare diensten, breedbandnetwerken en innovatieve productiemethoden, versterking van de banden tussen stad en platteland, en diversificatie van elektronische overheidsdiensten. En ook al waren deze maatregelen noodzakelijk om de gevolgen van de pandemie te minimaliseren, hebben ze ook tot een forse stijging van staatsschulden geleid.

De pandemie heeft de acceptatie van digitale technologie binnen de overheidssector aanzienlijk versneld. Volgens een recent onderzoek van Imperial College London’s Institute of Global Health Innovation (IGHI) en YouGov is gebleken dat 62 procent van de respondenten beweert dat het gebruik van digitale technologie in hun gezondheids- en sociale dienstenorganisaties sinds het begin van de pandemie is toegenomen. Het is niet verwonderlijk dat de toenemende implementatie van innovatieve oplossingen als mobiele applicaties, AI-aangedreven chatbots, videovergaderingen en informatieportals heeft geleid tot een betere ervaring, hogere productiviteit van het personeel en betere toegang tot gezondheidszorg. Bovendien zijn burgers meer bereid gebleken om overheden hun persoonlijke gegevens te verstrekken, op voorwaarde dat ze verantwoordelijk waren met en transparant over het gebruik ervan.

Uitdagende tijden vragen om opmerkelijke innovaties

Om de door de pandemie veroorzaakte gezondheids-, economische en sociale uitdagingen het hoofd te bieden, zijn regeringen over de hele wereld gedwongen innovatie te omarmen en hun eigen digitale initiatieven te lanceren.

Milan digitaliseert diensten

Toen de crisis toesloeg, besloot de stad Milaan een groot aantal diensten te digitaliseren om burgers te kunnen blijven assisteren. Zo hebben bewoners nu via een app toegang tot de Digital Citizen Folder (een privé en veilig digitaal archief waar persoonlijke documenten opgeslagen worden) waar ze rekeningen kunnen betalen, gemeentelijke diensten kunnen beheren en online licenties kunnen aanvragen. “We hebben deze dienst versneld van de website naar een app verplaatst, omdat we weten dat niet alle burgers een betrouwbare internetverbinding of up-to-date apparaat hebben, maar ze hebben wel allemaal een mobiele telefoon op zak”, vertelt Roberta Cocco, locoburgemeester voor digitale transformatie voor de stad Milaan. “Onze focus was om zoveel mogelijk diensten zo snel mogelijk via smartphones toegankelijk te maken”. De stad lanceerde daarnaast een WhatsApp-chatbot die burgers direct antwoord geeft op veelgestelde vragen. “De waarde van deze digitale voorbeelden is dat het niet te ingewikkeld hoeft te zijn. WhatsApp is bij de meeste mensen bekend en wordt door veel mensen gebruikt, dus dit is de juiste manier om de ​​bevolking te bereiken”, voegt Cocco toe.

AI stroomlijnt overheidsactiviteiten

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services maakt steeds vaker gebruik van kunstmatige-intelligentietechnologie voor het stroomlijnen van activiteiten. Ze trainen machine learning-algoritmen bijvoorbeeld met inkoopgegevens om mogelijkheden voor kostenbesparingen te identificeren, de inkooptijd te verkorten, betere contracten te ontwerpen en aanbestedingsprocedures transparanter te maken. “Er zijn allerlei voordelen verbonden aan het gebruik van AI om gegevens inzichtelijk te maken; beschrijvende analyses zorgen voor een betere presentatie van de gegevens en kan hiaten en anomalieën identificeren. Bovendien zorgt het voor meer transparantie en zichtbaarheid, wat weer leidt tot een betere algehele dienstverlening”, aldus Oki Mek, senior advisor van HHS CIO. De regering van Singapore gebruikt AI en machine learning om HR- en financiële gegevens te analyseren, inkoopverzoeken te verwerken, patronen te identificeren die wijzen op corruptie, en vaardigheden voor specifieke functies te categoriseren.

Stemmen via Blockchain

De Russische startup Polys heeft een op blockchain gebaseerd stemsysteem ontwikkeld dat overheden kan helpen het risico op stemfraude aanzienlijk terug te dringen. Via het systeem kunnen burgers anoniem – met behulp van smartcards of mobiele apparaten – hun stem uitbrengen. “Stemmen op papier is duur, traag en gemakkelijk te manipuleren. Digitaal stemmen is veiliger en betrouwbaarder. Gedistribueerde technologieën zorgen voor meer snelheid en lagere administratieve kosten”, vertelt Alexander Sazonov, projectleider bij Polys. “Digitaal stemmen kan anoniem en transparant tegelijk zijn. Dit systeem kan de identiteit van kiezers zowel bevestigen als beschermen en kan verkiezingsleiders – en onafhankelijke waarnemers – de resultaten laten beoordelen en controleren”. Het systeem wordt inmiddels door Russische universiteiten, het Hooggerechtshof van de Russische Federatie en de regio Volgograd in het zuiden van Rusland gebruikt.

Visies en voorspellingen voor de overheidssector

Het belang van digitalisering in de overheidssector is door de pandemie nog eens extra benadrukt. “Digitale transfers stellen regeringen in staat om steun te faciliteren voor mensen in nood, via crowdfundingplatforms kunnen fondsen voor medische benodigdheden en noodhulp gemobiliseerd worden, en algoritmische leningen betekenen dat kleine bedrijven sneller toegang hebben tot financiering”, vertelt Achim Steiner, administrateur van UNDP en covoorzitter van de Task Force on Digital Finance van de secretaris-generaal van de VN. “De snelheid van de recente opkomst van deze technologieën is verbazingwekkend, maar vooruitgang gaat niet vanzelf. Wil digitalisering een echte kracht zijn om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen, dan moet technologische vooruitgang met een degelijk beleid worden gecombineerd. Dit zal de burger sterker maken en ons financiële systeem in staat stellen de dringende investeringsuitdagingen te overwinnen en beter vooruit te kunnen bouwen”.

Een soortgelijk standpunt wordt gedeeld door Maria Ramos, nog een covoorzitter van de Task Force on Digital Finance van de secretaris-generaal van de VN, die zegt dat de pandemie “een historische kans biedt om de transformerende impact van digitalisering te versnellen en uit te breiden. Met name digital finance is in deze crisis de levensader geworden voor miljoenen overal ter wereld. Digital finance rekt de grenzen van financiële inclusie op door burgers te empoweren als spaarders, investeerders, leners, geldschieters en belastingbetalers op een manier die hun zeggenschap geeft over hun geld”. Volgens Gordon Heap, algemeen directeur van de Singapore Public Sector bij DXC Technology, is niet digital finance maar digitale identiteit de hoogste prioriteit voor overheden. “Het samenvoegen van fysieke en virtuele identiteiten – en daardoor uiteindelijk alleen de digitale identiteit nog nodig te hebben – biedt enorme kansen”, aldus Heap. “Als we dit effectief implementeren – als een nationaal en uiteindelijk internationaal initiatief – dan kan de toepassing van deze identiteit doordringen in elke interactie van ons leven”.

Bill Finnerty, senior director analist bij Gartner, is bijzonder enthousiast over de rol die digital twin-technologie in de toekomst van de overheidssector zal spelen. “Op korte termijn zouden regeringen een specifiek proof of concept van een digital twin moeten identificeren”, vertelt Finnerty. “Op middellange termijn zullen overheden digital twins gebruiken voor geautomatiseerde command-and-control-operaties, zodat je minder personeel nodig hebt om op incidenten te reageren. In de loop van de tijd zullen digital twins worden gebruikt om scenario’s met betrekking tot beleid en wetgeving te testen. En dan wordt deze technologie pas echt transformerend”.

Een laatste overweging

Tijdens de pandemie hebben burgers over de hele wereld zich voor het beschermen van levens en bestaansmiddelen door hun overheden laten leiden. Dit heeft zaken als overheidsbeleid en dienstverlening onder enorme druk gezet, waardoor regeringen zich noodgedwongen in versneld tempo hebben moeten wenden tot digitale technologieën om op de crisis te reageren en bestaand beleid en bestaande systemen onder de loep te nemen. Om door deze moeilijke tijden te navigeren is het van belang dat regeringen ook de implementatie van digitale communicatiekanalen versnellen zodat ze betrouwbare updates over pandemische ontwikkelingen en andere belangrijke informatie efficiënt kunnen blijven verstrekken. Overheden zullen daarnaast de implementatie van AI-aangedreven technologie, blockchain en mobiele diensten moeten versnellen en opschalen zodat de openbare dienstverlening ook in de toekomst veerkrachtig blijft. Om burgers te empoweren en ervoor te zorgen dat onze financiële systemen voorbereid zijn op de investeringsuitdagingen die zich na de pandemie onvermijdelijk zullen openbaren, is het bovendien belangrijk om technologische innovaties te combineren met degelijk overheidsbeleid.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!