Upskilling 2.0: een investering in het personeel van morgen

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van slimme oplossingen om hun werknemers te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst.
Industries: Werk
  • Hoe ziet ‘carrière maken’ er in de toekomst uit?
  • Unilever en Accenture zetten AI in om hun medewerkers bij te scholen
  • Amazon en PwC rollen upskillingsprogramma’s uit
  • Microsoft en JPMorgan Chase lanceren wereldwijd skillsinitiatief
  • Upskilling: dé manier om de toekomst van werk vorm te geven

De snelle technologische vooruitgang verandert het zakelijke landschap. Steeds meer bedrijven voelen de druk om gelijke tred te houden met de voortdurende digitale ontwrichting en herzien hun businessmodellen. Ook de arbeidsmarkt maakt een snelle transformatie door. Nieuwe carrières ontstaan, terwijl andere langzaam maar zeker verdwijnen. En te midden van al deze veranderingen is er een discrepantie ontstaan. Met het adopteren al deze nieuwe technologieën hebben we namelijk niet echt veel aandacht besteed aan het upskillen van ons huidige personeelsbestand. En dat moet veranderen.

Uit onderzoek is gebleken dat automatisering bij maar liefst 58 procent van de bedrijven de gewenste doelen van productiviteitsverhoging nog niet heeft bereikt. Maar het is natuurlijk geen verrassing dat organisaties die optimaal van automatisering willen profiteren ook moeten investeren in het upskillen of bijscholen van hun personeel. André Richier, beleidsmedewerker bij de European Commission’s Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, wijst erop dat automatisering onvermijdelijk is, maar dat werkgevers hun personeel ook de mogelijkheid moeten bieden om zich professioneel te ontwikkelen. “Ik denk dat het banenverlies door automatisering beperkter zal zijn dan eerder werd verwacht. Het gaat juist om de aard van de werkzaamheden waar automatisering de grootste impact zal hebben. In die zin zal er nauwelijks een werkterrein zijn dat niet wordt beïnvloed door automatisering. Daarom moeten organisaties niet alleen hun digitale transformatie en de adoptie van automatisering managen, maar ook het upskillen en de transitie van hun personeelsbestand”.

Hoe ziet ‘carrière maken’ er in de toekomst uit?

Volgens een rapport van ICT consultancy Capgemini kan bijscholing bedrijven helpen om in drie jaar tijd $1,2 miljard te besparen. Uit het rapport blijkt ook dat 29 procent van de werknemers hun vaardigheden als overbodig of achterhaald beschouwt of verwacht dat deze in de komende twee jaar achterhaald zullen zijn. Daarnaast is maar liefst 47 procent van generatie Y en Z ervan overtuigd dat hun huidige vaardigheden in de komende 4 tot 5 jaar overbodig worden. Volgens Caroline Styr van My HR Future “zitten de meeste organisaties vast aan verouderde progressiemodellen. Mensen komen het bedrijf binnen en beklimmen vervolgens de carrièreladder. Deze modellen passen echter niet meer bij een meer vloeiende, moderne benadering van loopbaanontwikkeling. De vlakkere, meer flexibele progressiestructuren, waar bewegingen plaatsvinden tussen teams, afdelingen en operationele divisies, komt nu nog niet veel voor. Er is echter wel een besef dat dit soort bewegingen – bekend als interne mobiliteit of talentmobiliteit – belangrijk zijn”. In het LinkedIn-rapport over wereldwijde talenttrends van 2020 wordt interne werving genoemd als de derde belangrijkste trend voor de toekomst van HR. Maar liefst 65 procent van de talentprofessionals geeft toe dat hun bedrijf de inspanningen op het gebied van interne mobiliteit moet verbeteren. Sommige bedrijven zijn al begonnen met het gebruik van geavanceerde oplossingen waarmee hun werknemers op een progressievere manier ‘carrière kunnen maken’.

Unilever en Accenture zetten AI in om hun medewerkers bij te scholen

De in Londen gevestigde  consumentengoederen-multinational Unilever is een van de bedrijven die de verouderde progressiemodellen de rug hebben toegekeerd, waaronder het model waarbij mensen zich omhoogwerken om de carrièreladder te kunnen beklimmen. Unilever heeft ingezien dat een vlakkere, meer flexibele progressiestructuur meer kansen creëert voor werknemers om vooruit te komen. De proactieve medewerkers van Unilever werken liever wat harder om met het bedrijf mee te groeien dan dat ze op zoek moeten gaan naar een betere baan bij een ander bedrijf. Unilever heeft bijvoorbeeld de op AI gebaseerde online talentenmarktplaats FLEX Experiences geïntroduceerd, die ontwikkeld werd door de Israëlische startup InnerMobility by Gloat. Jeroen Wels, executive vice-president HR bij Unilever, vertelt dat de implementatie van deze talentenmarkt – door meer transparantie te bieden op het gebied van beschikbare projecten – heeft geleid tot de democratisering van de kansen in het bedrijf. “Dit creëert een wrijvingsloze omgeving. Er is geen tussenpersoon of een lijnmanager die kansen mogelijk over het hoofd ziet. Alles gebeurt in real time op het platform”.

Via het platform kunnen managers projecten, opdrachten, mentorschappen en andere initiatieven binnen het bedrijf plaatsen. Met behulp van slimme algoritmen koppelt het platform deze kansen vervolgens aan de profielen van werknemers, ongeacht hun huidige functie. Door middel van het platform kunnen managers bovendien zien welke stappen nodig zijn om vooruitgang te boeken en kunnen mensen binnen de organisatie het voortouw nemen “op een manier die aansluit bij hun eigen persoonlijke doelen”, aldus de website. “FLEX Experiences helpt mensen kansen binnen het bedrijf te identificeren waarin ze op een flexibele manier nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen en ervaringen kunnen opdoen. Wij geloven dat onze mensen veel meer zijn dan hun functietitel. Als het met onze mensen goed gaat, floreren wij als bedrijf ook”, benadrukt Wels.

Accenture, de in Dublin gevestigde Amerikaans-Ierse multinational voor professionele dienstverlening, heeft software ontwikkeld met de naam ‘Jeff Buddy’. Met deze software kunnen werknemers hun vaardigheden onder de loep nemen en bepalen welke training hen zal helpen bij het ontwikkelen van nieuwe skills. Het systeem biedt personeel ook inzicht met betrekking tot welke werkgebieden in de toekomst waarschijnlijk zullen worden geautomatiseerd. “Ik denk wat organisaties echt snel moeten gaan doen, is de focus verleggen van personeelsplanning naar werkplanning en echt begrijpen welk type werk in de toekomst door machines overgenomen wordt en welk soort werk mensen kunnen blijven doen. Bovendien moet je ervoor zorgen dat je investeert in je mensen zodat ze begrijpen hoe ze met technologie moeten werken”, benadrukt Ellyn Shook, hoofd human resources van Accenture. “En ik denk dat dit de manier is om je personeel toekomstbestendig te maken”.

Amazon en PwC introduceren upskillingsprogramma’s

Amazon heeft zichzelf al gepositioneerd als een van de grote – zo niet de grootste – disruptors in de detailhandel en een revolutie teweegbrengt in de manier waarop mensen winkelen. Amazon is een van de bedrijven die hun personeelsleden toegang geven tot het Career Choice-programma. Dit programma helpt werknemers met het verwerven van de kennis die ze nodig hebben om vooruit te komen in hun loopbaan, zowel binnen het bedrijf als elders. Het bedrijf heeft maar liefst $60 miljoen in hun bijscholingsprogramma geïnvesteerd en betaalt 95 procent van het collegegeld en de kosten voor de skillstraining. Darcie Henry, vice-president van Global HR voor Amazon Operations, zegt dat hun Career Choice-programma een manier is om mensen te helpen meer waardering te krijgen voor en te investeren in hun loopbaan. Bovendien biedt het programma trainingen voor het verwerven van een breed scala aan vaardigheden binnen meer dan 20 carrières, van computersupportspecialist tot webontwikkelaar of verpleegkundige. “Door voortdurend te investeren in lokale gemeenschappen in meer dan 40 staten door het hele land, hebben we alleen al in het afgelopen jaar tienduizenden banen gecreëerd in de VS”, zegt Beth Galetti, senior vice-president HR. “Voor ons is het creëren van deze kansen nog maar het begin. Hoewel veel van onze werknemers hier hun carrière willen opbouwen, kan het voor anderen een opstap zijn naar andere ambities. We vinden het belangrijk om in onze medewerkers te investeren en hen te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven en meer professionele opties voor zichzelf te creëren”. Arran Stewart, chief visionary officer van Job.com, onderstreept het belang van het project en zegt dat het degenen die aan het programma deelnemen helpt “effectiever en productiever te zijn, zowel binnen als buiten Amazon. Het dient ook als een geweldige marketingtool om nieuwe werknemers aan te trekken die hopen dat ook zij van het programma kunnen profiteren”.

Accountancy- en belastingadviesgigant PwC heeft ook ingezien dat er de komende jaren veel geld in skillstraining gestoken moet worden. “We moeten ervoor zorgen dat we een talentmagneet zijn”, zegt PwC chairman Bob Moritz. PwC investeert $3 miljard in zijn ‘New World, New Skills’-programma, dat training biedt aan alle 275.000 PwC-werknemers. Moritz refereert naar een onderzoek van PwC waaruit is gebleken dat 30 procent “van alle banen tegen 2030 het risico loopt te worden geautomatiseerd”. Ook  personeelsleden van PwC – net als ieder ander – krijgen met deze groeiende trend te maken. “Ik denk dat [skillstraining] een noodzaak is omdat de wereld zo snel beweegt. Je krijgt te maken met merkverlies en dalend concurrentievoordeel als je dat niet doet”. Hij voegt daaraan toe dat hun werknemers natuurlijk wel inbreng hebben. “Als je ervoor kiest, oké, dan zorgen wij ervoor dat je niet achterblijft. Ik kan je het behoud van de baan die je nu hebt of de baan die je wilt hebben niet garanderen. Maar ik kan je wel de garantie geven dat je hier werk zult blijven houden”.

Microsoft en JPMorgan Chase lanceren wereldwijd skillsinitiatief

COVID-19 heeft de wereldeconomie enorme schade toegebracht en degenen die voor de pandemie al in een moeilijke positie verkeerden – zoals kansarme minderheden en mensen met lagere inkomens – zijn hierdoor nog eens extra zwaar getroffen. Om de negatieve effecten van de pandemie zoveel mogelijk te minimaliseren heeft Microsoft een wereldwijd skillsinitiatief gelanceerd om ervoor te zorgen dat 25 miljoen mensen wereldwijd tegen het eind van 2020 digitale skills hebben verworven. “Onze visie op vaardigheden reikt verder dan directe stappen voor werkzoekenden. Werknemers zullen tijdens hun loopbaan ook moeten upskillen en extra vaardigheden moeten ontwikkelen en we willen het voor werkgevers gemakkelijker maken om daarbij te helpen. Onze visie is een ‘connected systeem van leren’ dat iedereen helpt levenslang te leren”, aldus het bedrijf.

JPMorgan Chase, een van de oudste financiële instellingen in de Verenigde Staten, heeft ook ingezien dat het nodig is om achtergestelde bevolkingsgroepen te helpen zich voor te bereiden op de toekomst van werk. “De nieuwe wereld van werk gaat over vaardigheden en niet per se meer over diploma’s”, aldus Jamie Dimon, voorzitter en CEO van JPMorgan Chase & Co. “Helaas zitten te veel mensen vast in laaggeschoolde banen zonder toekomst en zoeken te veel bedrijven tevergeefs naar geschoolde arbeiders. We moeten van het stigma van community college en loopbaanonderwijs af en naar mogelijkheden zoeken om werknemers om- of bij te scholen en degenen die achterblijven de mogelijkheden bieden voor een goedbetaalde carrière – vandaag én morgen”. Het initiatief – dat een waarde heeft van $350 miljoen – zal zich richten op het ontwikkelen en lanceren van innovatieve trainingsprogramma’s. Het bedrijf gaat bovendien samenwerken met het Initiative on the Digital Economy (IDE) van het Massachusetts Institute of Technology om toekomstige vaardigheden op de werkplek te identificeren en te voorspellen, en die kennis te gebruiken om mogelijkheden voor bijscholing en omscholing te ontwikkelen en te versnellen.

Upskilling: dé manier om de toekomst van werk vorm te geven

Het is niet de bedoeling dat de trainings- en upskillingsinitiatieven die we in dit artikel bespreken alleen fungeren als innovatieve beloning voor het huidige talent binnen een organisatie. In deze wereld van razendsnelle digitalisering is upskilling ook nodig om het personeelsbestand van morgen op te bouwen. En het gaat niet alleen om het trainen en upskillen van de eigen werknemers, maar ook om het ondersteunen van personeel van kleinere bedrijven. Naarmate we meer succesverhalen horen, zullen we zien dat er ook steeds meer vergelijkbare upskillingssinitiatieven ontstaan.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!