China probeert de regels van de digitale wereld te herschrijven

Industries: Overheid
  • De controle reikt over de Chinese grenzen heen
  • Hacken – op z’n Duits en op z’n Chinees
  • Zelfs Google heeft zijn standpunt over censuur aangepast
  • Zal onze toekomst gedomineerd worden door China?

China is in 2030 naar verwachting de grootste economie ter wereld – een trend die een van de belangrijkste kenmerken vormt van de eerste helft van de 21e eeuw. Aan de basis van de enorme opkomst van dit land liggen de exportsector, de enorme bevolking en digitale technologie. En Beijing is zich er terdege van bewust dat de laatste van deze groeifactoren de sleutel is tot werelddominantie. Negen van de 20 grootste technologiebedrijven ter wereld komen uit China en de Chinese overheid blijft zwaar in de technologiesector investeren. En hoewel China economisch gezien maar al te graag van technologie en het internet wil profiteren, is de Chinese regering aan de andere kant veel minder geneigd om factoren als vrijheid van meningsuiting, intellectueel eigendom en privacy van de gebruiker te omarmen of zelfs maar te respecteren.

Neem bijvoorbeeld China’s sociale kredietsysteem dat in 2020 operationeel moet zijn. Met dit systeem wordt het gedrag van burgers op een wel heel Orwelliaanse manier gemonitord en vervolgens ofwel beloond ofwel bestraft. Als je bijvoorbeeld teveel sigaretten of videogames koopt, loop je het risico dat je reismogelijkheden beperkt worden. Bovendien maakt de Big Brother-achtige gezichtsherkenningstechnologie in China een enorme ontwikkeling door en zorgen de krachtige algoritmes van de overheid ervoor dat gevoelige (politieke of maatschappelijke) onderwerpen gecensureerd worden. Zelfs buitenlandse bedrijven in China moeten zich onderwerpen aan het standpunt van de overheid over zaken als bijvoorbeeld Taiwan of mensenrechten. Ondertussen voeren Chinese hackers massale cyberaanvallen uit op andere landen, waarbij ze gevoelige militaire, politieke en industriële informatie stelen.

Dit soort aanvallen leiden tot grote mate van bezorgdheid in de rest van de wereld omdat ze de Chinese minachting voor de privacy uitstekend illustreren. Bovendien is het duidelijk dat Beijing bereid is om heel ver te gaan in het gebruik van technologie tegen zijn burgers en andere landen – wat geen verstandige langetermijnaanpak is. Zoals de privacyexpert Tiffany Li opmerkt: “Als China serieus genomen wil worden op het wereldtoneel, moet het zich ook in zekere mate aanpassen aan de gemeenschappelijke waarden en normen van de rest van de wereld”. Het opstellen van wereldwijde normen voor privacy en technologische ontwikkelingen is een belangrijke volgende stap. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, is het van belang dat de VS en haar bondgenoten met China samenwerken. Gebeurt dit niet, dan komen we over een paar jaar wellicht terecht in een door China gedomineerde wereldeconomie met een internet dat meer verdeeld is dan ooit tevoren.

De controle reikt over de Chinese grenzen heen

Een van de projecten van de Chinese regering die de controverse aanwakkerde en door het Witte Huis werd beschreven als “Orwelliaanse onzin” is de invoering van een sociaal kredietsysteem. Het is in wezen een door data en kunstmatige intelligentie aangedreven algoritme, dat het gedrag van 1,35 miljard Chinese burgers en bedrijven – online en in de fysieke wereld – monitort en hen ofwel beloont ofwel bestraft. Een nog veel groter probleem is dat deze Big Brother-controle het potentieel heeft om over de Chinese grenzen heen te reiken.

Chinees overheidsgebouw met Chinese en Amerikaanse vlaggen
Een van de projecten van de Chinese regering die de controverse aanwakkerde en door het Witte Huis werd beschreven als “Orwelliaanse onzin” is de invoering van een sociaal kredietsysteem.

Uit een rapport van het Australian Strategic Policy Institute blijkt dat het “sociale kredietsysteem al wordt gebruikt om bedrijven te dwingen tegemoet te komen aan de politieke eisen van de Chinese Communistische Partij”. Als buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die in China opereren Taiwan bijvoorbeeld als een land beschouwen in plaats van een Chinese regio, kunnen ze worden gesanctioneerd en heeft dat een negatieve invloed op hun sociale kredietscore. En zodra dit systeem volledig operationeel is, “is het nog maar een kleine stap om ook niet-Chinezen in dat systeem op te nemen, waarna het door technologie aangedreven totalitarisme van Xi zich naar de rest van de wereld kan uitbreiden”, waarschuwt Gordon Chang, een senior fellow van het Gatestone Institute.

Hacken – op z’n Duits en op z’n Chinees

Maar het verzamelen van gegevens en het beoordelen van het gedrag van burgers is geen Chinese uitvinding – Beijing past het alleen in veel extremere mate toe. Westerse kredietbeoordelaars zoals het Duitse Schufa en het Amerikaanse FICO doen dit al jaren, alleen niet zoals China het nu doet. Maar sommige regeringen willen nóg meer gegevens verzamelen door het (legaal) hacken van apparaten en deze met kwaadaardige software te infecteren. In Duitsland maakt de State Trojan Law dat mogelijk, hoewel het Grondwettelijk Hof het laatste woord heeft over de rechtmatigheid van dit soort surveillancepraktijken.

Als het gaat om spionage laten Chinese instellingen en bedrijven zich veel minder snel belemmeren door juridische bezwaren. Volgens Bloomberg werden er door medewerkers van een unit van het Volksbevrijdingsleger microchips geplaatst in de moederborden voor super Micro Computer Inc. in de VS. Op deze manier kregen overheidsspionnen vrij toegang tot talloze computers om gegevens te stelen. Deze computers werden onder andere gebruikt door grote Amerikaanse banken en bedrijven als Amazon en Apple. En hoewel deze bedrijven de berichten ontkennen, illustreert het wel hoe kwetsbaar de technologische toeleveringsketen is voor cyberaanvallen.

Zelfs Google heeft zijn standpunt over censuur aangepast

Dit soort gebeurtenissen illustreren hoe vastberaden China is over zijn plannen om een (cyber)supermogendheid te worden. Onder leiding van president Xi Jinping wil het land “veel meer inspraak hebben in internetgovernance en wereldleider worden op het gebied van geavanceerde technologieën”, stelt Adam Segal, een technologie- en nationale veiligheidsdeskundige bij de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen. De 700 miljoen internetgebruikers en China’s succes op het gebied van KI en robotica geven het land de kracht om zijn plannen te realiseren. Zo versloeg de Chinese KI-‘arts’ Biomind menselijke artsen bij het analyseren van hersenbeelden. Bovendien verwacht de regering dat het land in 2030 maar liefst 400.000 industriële robots per jaar zal produceren. Dit ambitieuze groeiplan zou Chinese bedrijven de aankomende tien jaar een extra omzet van 88 miljard dollar kunnen opleveren.

De aantrekkingskracht van de Chinese markt is zo groot dat zelfs Google in onderhandeling is om de markt opnieuw te betreden. De techgigant is met de voorwaarden van Beijing – om bepaalde zoekresultaten te blokkeren – akkoord gegaan. Dit geeft ons een idee van hoe het door China gedomineerde internet eruit zou kunnen zien en illustreert bovendien hoe belangrijk het is om de digitale wereld zo te reguleren dat we alle voordelen ervan binnen ons bereik brengen maar tegelijkertijd de voor de hand liggende gevaren ervan beperken. Zoals Segal zegt, moeten de VS en China “samenwerken bij het vaststellen van wereldwijde standaarden voor overheidsaankopen van technologie, waarbij wordt bepaald hoe bedrijven hun toeleveringsketens moeten beveiligen tegen cyberaanvallen”, terwijl Tiffany Li oproept tot het creëren van wereldwijde privacynormen.

Zal onze toekomst gedomineerd worden door China?

China zal de Amerikaanse economie tegen 2030 naar schatting overtreffen, wat zal leiden tot een seismische verschuiving in het mondiale systeem. Om dit doel te kunnen bereiken is Beijing sterk afhankelijk van technologie en het internet. Maar het feit dat China het recht op vrije meningsuiting, privacy en intellectueel eigendom niet respecteert baart de rest van de wereld grote zorgen. En omdat de kans groot is dat de toekomst door China zal worden gedomineerd, is het opstellen van mondiale regels van kritiek belang.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!