COVID-19 en de razendsnelle digitalisering van de menselijke ervaring

Als dit allemaal voorbij is, zullen we ons realiseren dat COVID-19 wat het betekent om klant, burger en mens te zijn voor altijd heeft veranderd.
Industries: Covid-19
  • De menselijke ervaring wordt steeds digitaler
  • Hoe beïnvloedt COVID-19 ons sociale leven en onze geestelijke gezondheid?
  • Nieuwe sociale en communicatietechnologieën
  • Wat betekent de pandemie voor de digitale transformatie van de zorg?
  • Boodschappen doen en eten in onze (post)-pandemische wereld
  • Post-corona vervoer en de 1.5 meter-maatschappij
  • Er is een nieuw hybride onderwijsmodel in opkomst
  • Winkelen wordt voor altijd anders
  • Wordt reizen kleiner, lokaler en steeds digitaler?
  • Betere, gezondere steden aan de horizon

Nog voordat de pandemie toesloeg onderging de wereld al dramatische veranderingen. Maar binnen een jaar na de opkomst van het virus stonden miljoenen dagelijkse levens over de hele wereld plotseling op zijn kop. Corona heeft veel van de bestaande uitdagingen waar we al mee te maken hadden nog eens verergerd. De pandemie heeft bovendien tot enorm veel nieuwe uitdagingen geleid die onze samenleving op allerlei manieren beïnvloeden. Het woord pandemie komt van het Grieks: ‘pan’ betekent gehele en ‘demos’ betekent bevolking. En dat de coronacrisis het de gehele wereldbevolking treft is inmiddels overduidelijk. Naast de verwoestende economische effecten heeft de pandemie ook ernstige gevolgen voor het onderwijs, de zorg, de politiek, kunst en cultuur, de reissector, de media, de veiligheid, de wetenschap, technologie en het allerbelangrijkst – de menselijke interactie.

De menselijke ervaring wordt steeds digitaler

Sinds het begin van de pandemie heeft de menselijke ervaring een heel andere vorm aangenomen. Overal ter wereld werken mensen nu vanuit huis, kinderen krijgen thuisonderwijs en wat er nog overgebleven is op het gebied van entertainment, kunst en cultuur wordt ook steeds meer beperkt of vindt in een online variant plaats. In plaats van naar verre bestemmingen te reizen, moeten we het nu doen met virtuele reiservaringen. Socializen met vrienden en familie gebeurt op platforms als Zoom en de zorg vindt steeds meer plaats door middel van telegeneeskunde. En supervisors en bedrijfsleiders managen hun teams met behulp van videoconferentietools – teams die niet fysiek in dezelfde ruimte aanwezig of überhaupt zichtbaar zijn. Als reactie op de lockdowns en social distancingmaatregelen zijn er al duizenden AI-innovaties ontwikkeld waarmee we praktisch al onze menselijke ervaringen kunnen digitaliseren. En als deze crisis eenmaal achter ons ligt, als we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten en weer kunnen reizen, winkelen en uit eten gaan, zullen we zien dat niets meer hetzelfde is, dat COVID-19 wat het betekent om klant, burger en mens te zijn voor altijd heeft veranderd.

Hoe beïnvloedt COVID-19 ons sociale leven en onze geestelijke gezondheid?

Onze veranderende sociale contacten behoren tot de meest ingrijpende uitdagingen die de pandemie veroorzaakt. En aangezien de kwaliteit van onze sociale interacties een grote rol speelt in ons mentale en fysieke welzijn, is het belangrijk om manieren te vinden om onze sociale contacten op andere manieren in stand te houden. Staan mensen nu meer open voor bijvoorbeeld sociale robotica en andere technologieën, nu het face-to-face contact tot een minimum is teruggebracht? Of betekent onze behoefte aan echt contact eigenlijk dat we juist minder openstaan ​​voor alternatieve vormen van interactie?

We weten dat COVID-19 voor een klein percentage mensen dodelijk kan zijn, maar we mogen de schadelijke effecten van de maatregelen niet onderschatten. Medische experts in heel Europa hebben gewaarschuwd dat de lockdowns, quarantaines, schoolsluitingen en social distancingmaatregelen verwoestende gevolgen hebben voor ons welzijn, vooral op het gebied van sociaal isolement en eenzaamheid. En onderzoeken door experts overal ter wereld illustreren de ernst van de huidige situatie. Zo is er onlangs een Europees onderzoek geweest onder 50.609 mensen dat zich richtte op slaapproblemen, depressie, angst en eenzaamheid. Uit het onderzoek is gebleken dat “ongeveer 30% van de respondenten last had van depressies en een vergelijkbaar aantal respondenten meldde angstsymptomen en slaapproblemen te ervaren. Verder gaf 64% van de mensen met depressies en 73% van de mensen met angstsymptomen aan dat symptomen tijdens de pandemie aanzienlijk waren verergerd. 35% van de respondenten met slaapproblemen meldde dat deze problemen sinds de start van de pandemie verergerd waren”.

Hoe ontmoedigend deze cijfers ook zijn, toch zijn er ook redenen voor optimisme. Er zijn bijvoorbeeld diverse manieren om met deze problemen om te gaan. Digitale technologie en online activiteiten of evenementen, zoals sociale netwerken, digitale games en peer-supportgroepen, hebben namelijk ook veel te bieden. Digitale tech was in de jaren vóór de pandemie natuurlijk al een steeds belangrijker en populairder communicatiemiddel geworden die belangrijke platforms bood voor verbinding, communicatie en vriendschappen. En zonder deze technologie zouden de emotionele en mentale problemen waar veel van ons mee worstelen waarschijnlijk veel ernstiger zijn geweest.

Nieuwe sociale en communicatietechnologieën

Vanaf het begin van de pandemie werden videochatplatforms als Zoom van de een op andere dag enorm populair. En hoewel deze tech natuurlijk op geen enkele manier kan tippen aan de multisensorische ervaring van mensen in het echt ontmoeten, zouden sociale VR-platforms wel een stap in de goede richting kunnen zijn. De verwachting is dat nieuwe ontwikkelingen in motion tracking-technologie en apparaten met aanraak-stimulerende mogelijkheden de ervaring van sociale interactie in VR de aankomende jaren aanzienlijk zullen verbeteren. Met het massively multiplayer online VR platform VRChat kun je bijvoorbeeld als 3D-personages met anderen socializen. Je kunt er allerlei werelden en unieke virtuele ontmoetingsplaatsen creëren waar je met je vrienden kunt drinken en dansfeesten kunt organiseren. De 3D-avatars bieden compleet bewegingsbereik en features als audio-lipsynchronisatie, eye-tracking en oogknipperen. De Rec Room is een cross-platformwereld waar je kunt chillen, chatten en op ‘quests’ gaan. Het platform maakt volledige 3D-beweging mogelijk via het motion capture-systeem van je VR-headset en met de controllers kun je objecten in de gamewereld vastpakken. Je kunt de ruimte om je heen verkennen en zelfs een korte afstand teleporteren, zonder noemenswaardig last te hebben van VR-ziekte. En dan is er NeosVR – een combinatie van een game-engine, besturingssysteem en chatroom. NeosVR biedt een ‘metaversum’ waarin je net als bij VRChat met anderen als 2D- en 3D-avatars kunt communiceren en gebruik kunt maken van features als lipsynchronisatie, eye-tracking en oogknipperen. NeosVR stelt gebruikers ook in staat om in-game avatars, games, en kaarten te creëren.

Naast VR-werelden waar je je in onder kunt dompelen, zijn er sinds het begin van de pandemie overal ter wereld bovendien sociale evenementen georganiseerd, waaronder digital dance party-evenementen op Zoom en Twitch. Jacqui Rabkin, marketingdirecteur van de New Yorkse nachtclub House of Yes, vertelt: “We moeten blijven bewegen, dansen, creëren en contact maken. Dat is deel van onze essentie. Het is zo belangrijk om in deze tijden te blijven creëren en nieuwe manieren te vinden om die verbinding te blijven zoeken en aanmoedigen. We wisten dat ons publiek ook digitaal graag contact met elkaar wilde maken en hoe dan ook toch samen wilde dansen. Voor House of Yes was de transitie naar online wel een uitdaging, maar zeker ook een kans. We zijn zeer blij dat we het nu ook digitaal voor elkaar hebben, omdat we hierdoor in contact kunnen komen met steeds meer mensen over de hele wereld die niet fysiek in de club aanwezig kunnen zijn”.

Volgens het ‘Friendship Report 2020’, gebaseerd op bevindingen uit een onderzoek van Alter Agents en Snap Inc., waarin mensen werd gevraagd naar de effecten van COVID-19 op vriendschappen en sociale interacties, gaf 67 procent van de respondenten aan dat hun vriendschappen niet door de pandemie waren beïnvloed, terwijl 33 procent zei dat COVID-19 hun relaties wel had veranderd. En 47 procent zei zelfs dat hun vriendschappen juist hechter waren dan vóór de pandemie.

Wat betekent de pandemie voor de digitale transformatie van de zorg?

De behoefte aan betere digitale gezondheidszorg om de hiaten in zorgstelsels te overbruggen is er altijd geweest. Maar COVID-19 heeft het belang en de urgentie van het up-to-date brengen van deze systemen nog verder benadrukt, omdat daarmee de impact van digitale tools – van diagnostische diensten tot telegeneeskunde – kan worden geoptimaliseerd. Het belang van goede zorgstelsels is nog nooit zo duidelijk geweest en de transitie naar digitale zorg is door de pandemie nog meer in een stroomversnelling gekomen.

Telegeneeskunde

Telegeneeskunde is tijdens de coronacrisis zeer waardevol gebleken en zal het niveau van onze zorg in de toekomst nog verder kunnen verbeteren en persoonlijker kunnen maken. Telegeneeskunde biedt kostenefficiënte medische opties voor thuis, waardoor patiënten veel minder vaak fysiek naar de huisarts of het ziekenhuis hoeven te gaan. Deze ontwikkelingen zorgen er ook voor dat er in ziekenhuizen meer ruimte is voor patiënten die spoedeisende hulp of kritieke zorg nodig hebben. En door gebruik te maken van small data – de digitale sporen die we achterlaten bij het gebruik van slimme technologieën – kunnen zorgaanbieders een digitale versie van iemands leven ontwikkelen. Dit kunnen leefstijlfactoren zijn, maar ook biologische en psychologische informatie. Met informatie over de dagelijkse routine van een patiënt kunnen zorgverleners inzichten krijgen over hoe de patiënt gezond kan blijven en wanneer er ingegrepen moet worden om ziekte te voorkomen. Het feit dat mensen thuis steeds makkelijker toegang krijgen tot gezondheidszorg, zou mogelijkheden kunnen bieden voor ‘gezondheidssurveillance’ via mobiele apparaten. Nu de infrastructuur stap voor stap verbetert, zullen innovaties als virtual fitness, telezorg, telediagnostiek en technologie die ouderen helpt om thuis veilig ouder te worden, steeds vaker ingezet worden, ook wanneer de pandemie voorbij is.

VR-pijnbestrijding

Ook pijnbestrijding moest als gevolg van de pandemie steeds meer online plaatsvinden. Er zijn nieuwe behandelingen ontwikkeld waarbij technologie als virtual reality (VR), augmented (AR), teledetectie en monitoringstechnologie worden gebruikt om mensen met chronische pijn en angst te helpen. VR-programma’s zijn de afgelopen jaren door de medische gemeenschap in populariteit toegenomen, omdat is aangetoond dat ze effectief zijn bij de behandeling van vele soorten pijn en gerelateerde symptomen, zoals angst en depressie. Mark Young, MD van het Oasis Centre for Natural Pain Management in Maryland, VS, vertelt: “Virtual reality is een uitstekende vorm van pijnbestrijding. Het leidt de aandacht af en blokkeert pijnsignalen zodat deze de hersenen niet bereiken. Het is een soort actieve hypnose. VR biedt tactiele en sensorische feedback en stelt de patiënt in staat om de neurotransmittermechanismen te gebruiken die pijn verminderen”.

Teletherapie voor geestelijke gezondheid

De aanhoudende lockdowns, winkelsluitingen, social distancingmaatregelen en andere restricties hebben ertoe geleid dat steeds meer mensen psychische problemen en angststoornissen ontwikkelen. Het gebruik en de populariteit van teletherapie is sinds het begin van de pandemie snel toegenomen en biedt een groot aantal opties voor online support. Binnen enkele minuten kun je apps vinden en downloaden die bijvoorbeeld acceptatie- en commitment-therapie (ACT) en cognitieve gedragstherapie (CGT) bieden, en hulp krijgen bij problemen als angststoornissen, depressie, obsessieve compulsieve stoornissen, posttraumatische stressstoornissen (PTSS) en eetstoornissen. “Hoewel de overgrote meerderheid van deze apps niet peer-reviewed zijn, voorspellen experts in de zorg dat ze een belangrijke rol zullen spelen in de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg omdat ze innovatieve oplossingen bieden voor het zelf managen van psychische stoornissen. Sommige onderzoekers werken aan richtlijnen voor dit soort apps en de American Psychiatric Association heeft inmiddels een app-beoordelingssysteem ontwikkeld om psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg te helpen bij het beoordelen van de werkzaamheid en risico’s van deze mobiele en online apps”’, aldus Psycom, opgericht door gerenommeerd psychiater en klinisch psychofarmacoloog Ivan K. Goldberg. Het op abonnementen gebaseerde Talkspace, een app die gebruikers in contact brengt met therapeuten op basis van specifieke behoeften en doelen, meldt dat het aantal gebruikers in de maanden direct na het begin van de pandemie met 65 procent is toegenomen. Het bedrijf heeft ook een COVID-19-programma voor angstmanagement gelanceerd, “dat tot doel heeft een specifiek proces te bieden voor het omgaan met stress en angst als gevolg van de pandemie”.

Algoritmen kunnen toekomstige uitbraken voorspellen

Nu algoritmen al lerende steeds beter worden komt een betrouwbaar voorspellingssysteem dat ons kan waarschuwen voor toekomstige virusuitbraken binnen handbereik. Toen de eerste coronaberichten ons vorig jaar bereikten, had AI-bedrijf BlueDot al een trend gedetecteerd en hun eerste waarschuwingen gegeven. De algoritmen van het bedrijf hadden gegevens van luchtvaartmaatschappijen, nieuwsberichten en uitbraken van dierziekten onder de loep genomen en zodra epidemiologen deze trend verder hadden geanalyseerd, werd de uitbraak bevestigd. Zelfs met de beperkte hoeveelheid gegevens die op dat moment beschikbaar was, waren de resultaten van de uitbraakvoorspelling veelbelovend, wat illustreert dat AI een belangrijke rol kan spelen bij mogelijke toekomstige gezondheidscrises. BlueDot was overigens niet het enige bedrijf dat deze trend in het vizier had. Een model van Metabiota uit San Francisco registreerde de eerste tekenen ook, net als HealthMap van het Boston Children’s Hospital. Door de data waarmee we voorspellende algoritmen trainen in de toekomst veilig te delen kunnen we de relevante autoriteiten voor mogelijke uitbraken waarschuwen en de kans op een nieuwe wereldwijde crisis verkleinen.

Boodschappen doen en eten in onze (post) -pandemische wereld

De lockdownmaatregelen en winkel- en restaurantsluitingen hebben de manier waarop we winkelen en eten drastisch veranderd. Omdat vers voedsel in sommige landen steeds moeilijker te krijgen is en de meeste restaurants alleen nog maar afhaalopties bieden, kopen en eten mensen over de hele wereld meer ongezond, voorverpakt voedsel dan vóór de pandemie. Bovendien hebben mensen door banenverliezen en dalende inkomens ook minder te besteden aan gezond voedsel. Trends die we zien opduiken en die na de pandemie waarschijnlijk zullen doorzetten, zijn dat mensen steeds meer kopen bij kleine, lokale bedrijven, vaker online boodschappen doen en maaltijdbezorgdiensten ondersteunen. Er zijn nu veel meer opties om online te bestellen daarnaast worden boodschappenabonnementen ook steeds populairder. Kortom, er zijn inmiddels heel wat startups die nieuwe, duurzame en gezonde manieren hebben ontwikkeld om mensen van voedsel te voorzien.

De in San Francisco gevestigde startup Planetarians, bijvoorbeeld, heeft een nieuw systeem ontwikkeld om eiwitrijke ingrediënten te produceren door middel van een gepatenteerd proces dat ontvette oliezaden transformeert. De ingrediënten, die worden gebruikt om alternatief vlees te produceren, worden momenteel door toonaangevende voedingsmiddelenbedrijven getest. Tijdens het proces wordt heel weinig water gebruikt en er komen geen chemicaliën aan te pas. De prototypes van het product hebben een hartige smaak, een verbeterde eiwitkwaliteit en zijn goedkoper dan de vleesalternatieven die van concentraten en isolaten gemaakt worden. Een ander bedrijf, de in New York gevestigde, door Google gesteunde, vertical startup Bowery Farming, transformeert industriële panden net buiten steden in slimme boerderijen. Hier worden groenten in door technologie aangedreven indoor farms gekweekt en verticaal gestapeld om het ruimtegebruik te maximaliseren. De verlichting, temperatuur en luchtvochtigheid worden geregeld door een besturingssysteem met sensoren en camera’s. In plaats van aarde wordt er gebruikgemaakt van een hydrocultuursysteem dat de bladgroenten van voedingsstoffen voorziet, waarbij 95 procent minder water wordt gebruikt dan bij traditionele landbouw. De indoor farm beschermt de gewassen ook tegen ongunstige weersomstandigheden en ongedierte. De producten zijn traceerbaar en vrij van pesticiden en GMO’s.

Sinds het uitbreken van de pandemie hebben vooral supermarkten en voedselleveranciers enorme omzetstijgingen gerealiseerd. In veel gevallen zijn ze door de enorme toename in de vraag echter ook overweldigd geraakt, waardoor bedrijven online wachtrijen hebben moeten instellen voor klanten. Alternatieve en lokale voedselprojecten zoals hierboven beschreven hebben zich snel aan de nieuwe situatie weten aan te passen en slaagden erin slim gebruik te maken van de hiaten in de steeds verder ontrafelende geglobaliseerde voedselvoorzieningsketen. COVID-19 heeft ons doen twijfelen of de voedselimportopties waar we allemaal op vertrouwen in de toekomst nog wel zo betrouwbaar zullen zijn, of dat deze beïnvloed zullen worden door de langetermijnimpact van de pandemie in de producerende landen en de transportsector. “Supermarkten hebben gemiddeld maar één dag opslagcapaciteit voor verse producten”, zegt Jan Willem van der Schans, senior onderzoeker nieuwe businessmodellen aan Wageningen University and Research. “Deze supply chain heeft een buffer nodig – een extra voorziening voor als de internationale handel of logistiek verstoord wordt. Elk land heeft zijn comparatieve voordeel: we verbouwen bananen in tropische streken en boerenkool in streken met een gematigd klimaat, maar lokaal geproduceerd voedsel zou in de toekomst die buffer kunnen zijn”.

Post-corona vervoer en de 1.5 meter-maatschappij

Nog maar een jaar geleden bestonden toekomstvisies op het gebied van vervoer uit zelfrijdende auto’s en app-enabled openbaar vervoer. Nu we midden in een pandemie zitten en het verkeer zo goed als uit onze straten is verdwenen, zijn die visies naar de achtergrond verschoven. In plaats daarvan zal de 1.5 meter-maatschappij de basis vormen van het wereldwijde economische herstel. Als reactie op de pandemie en de social distancingmaatregelen, zullen vele duizenden straten in steden over de hele wereld na de lockdowns veranderen in veilige wandel- en fietsplekken waardoor nieuwe, betere en schonere stedelijke transportnetwerken ontstaan. Straten waar auto’s uren of zelfs dagen achtereen geparkeerd staan kunnen gebruikt worden voor voetgangers en fietsers. In de toekomst zullen deze nieuwe ontwikkelingen helpen om overvolle straten en vervuiling te verminderen. Op deze manier kunnen we bovendien scenario’s vermijden waarin mensen na de pandemie de draad gewoon weer oppakken en voor langere afstanden binnen stedelijke gebieden toch weer in de auto stappen. Politici over de hele wereld zijn het erover eens dat het belangrijk is om wandelen en fietsen na de pandemie extra aan te moedigen. Zodra de coronamaatregelen worden opgeheven, kunnen steden en bedrijven werknemers en burgers stimuleren om de verkeersdrukte te verminderen. Bijvoorbeeld door middel van carpoolen of door andere flexibele, betaalbare vervoersopties aan te bieden. Er zijn enorm veel mogelijkheden om de gebouwde omgeving te transformeren. Er zijn in verschillende landen bijvoorbeeld al ‘pop-up’-fietspaden en autovrije straten gecreëerd om plaats te bieden aan het toenemende aantal voetgangers en fietsers.

Een van de vele baanbrekende ideeën voor het transformeren van de wereldwijde transportsystemen en het probleem van de overbelaste wegen aan te pakken is Mobility as a Service (MaaS), waarvan de marktwaarde tussen 2019 en 2023 naar verwachting met maar liefst $180 miljard zal stijgen. Een voorbeeld van MaaS is het gebruik van een reis-app. Je voert je bestemming in, waarna routeringsalgoritmen de meest efficiënte route van A naar B berekenen. De app geeft je vervolgens verschillende reisopties, zoals bus, trein of huurauto, maar ook deelauto’s of -fietsen, of een combinatie daarvan. In de strijd tegen COVID-19 heeft Israël bijvoorbeeld meer dan 177.000 hulpverleners gemobiliseerd door een op maat gemaakt MaaS-pendelsysteem in te voeren. In 60 procent van de gevallen werden forensen binnen 300 meter van hun bestemming afgezet. Dit soort systemen, hoewel ze aanvankelijk werden geïmplementeerd om de crisis het hoofd te bieden, zullen na de pandemie waarschijnlijk operationeel blijven.

Er is een nieuw hybride onderwijsmodel in opkomst

De snelle transitie naar online onderwijs heeft geleid tot een nieuw hybride onderwijsmodel dat ook aanzienlijke langetermijnvoordelen kan bieden. De verwachting is dat de integratie van technologie in de toekomst verder zal versnellen, waardoor online leren een steeds belangrijker onderdeel van het wereldwijde onderwijs zal worden. Er hebben bij universiteiten en andere onderwijsinstellingen over de hele wereld inmiddels talloze succesvolle transities plaatsgevonden. Zhejiang University in China slaagde er bijvoorbeeld in om binnen twee weken na het begin van de pandemie meer dan 5.000 van hun cursussen online te zetten en in vele andere landen zien we vergelijkbare transformaties. Zelfs vóór COVID-19 zat de acceptatie van onderwijstechnologieën als virtual tutoring, tools voor videoconferenties, taalapps en online leersoftware al aanzienlijk in de lift. Sterker nog, wereldwijde investeringen in edtech bereikten in 2019 een waarde van $18,66 miljard en de totale markt voor online onderwijs zal tegen 2025 naar verwachting een waarde maar liefst $350 miljard bereiken.

Online leren kan op verschillende manieren effectiever zijn. Volgens sommige onderzoeken slaan leerlingen met online leren 25-60 procent meer informatie op dan in de klas, waar slechts 8-10 procent van het onderwijsmateriaal onthouden wordt. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat e-learning tot 60 procent minder tijd vergt dan leren in een traditioneel klaslokaal, aangezien studenten online op hun eigen tempo kunnen studeren en lesmateriaal opnieuw terug kunnen lezen of zo nodig overslaan. Samenwerkingsplatforms als Slack, Zoom en Lark bieden goede opties om met studenten in contact te komen. Lark biedt features als onbeperkte videoconferenties, real-time co-bewerking van projectwerk, automatische vertaalmogelijkheden en slimme agendaplanning. Deze en andere onderwijsplatforms zullen naar verwachting ook na de pandemie een integraal onderdeel van het onderwijs blijven.

Tijdens deze transities naar tele-onderwijs is het echter cruciaal dat iedereen toegang krijgt en niemand achterblijft. Op dit moment is afstandsonderwijs namelijk niet voor iedereen beschikbaar – een kwalijke situatie waar urgent oplossingen voor moeten komen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het feit dat 95 procent van de leerlingen en studenten in Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland toegang hebben tot een computer, terwijl dat volgens gegevens van de OESO in Indonesië maar 34 procent is. Leerlingen die geen toegang hebben tot computerhardware of een vaste internetverbinding zouden moeten worden gesubsidieerd. Gelukkig zien we al dat scholen, regeringen, bedrijven en filantropische organisaties initiatieven starten om deze digitale kloof te dichten.

Het is duidelijk dat deze pandemie het bestaande onderwijssysteem volledig op zijn kop heeft gezet. Vanaf nu moeten we ons in plaats van op traditionele academische vaardigheden richten op skills die in de toekomst belangrijker zijn, zoals aanpassings- en kritisch denkvermogen. De overgang naar digitaal leren zou de katalysator kunnen zijn voor het creëren van effectievere lesmethoden, waardoor leren op afstand steeds meer onderdeel wordt van het nieuwe normaal.

Winkelen wordt voor altijd anders

Hoewel e-commerce en contactloos betalen de afgelopen jaren al een aanzienlijke groei hebben doorgemaakt, heeft de pandemie deze ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Van winkelen in winkelcentra, winkelstraten en supermarkten zijn we steeds meer overgeschakeld naar de efficiëntie en veiligheid van online winkelen en thuisbezorging. We raken zo gewend aan het gemak van contactloos kopen en bezorgen dat we steeds minder redenen kunnen bedenken om nog naar fysieke winkels te gaan. Deze verschuivingen naar online alternatieven zullen waarschijnlijk blijvende gevolgen hebben voor de hele detailhandel. Volgens de enquête ‘COVID-19 and e-commerce’ die onder ongeveer 3.700 consumenten in opkomende en ontwikkelde economieën gehouden werd – waaronder Brazilië, China, Duitsland, Italië, de Republiek Korea, de Russische Federatie, Zuid-Afrika, Zwitserland en Turkije – winkelt meer dan 50 procent van de respondenten inmiddels veel vaker online.

Als gevolg van de transformatie van de retailsector en het veranderende koopgedrag van de consument gaan steeds meer retailers hun online activiteiten opnieuw evalueren, wat leidt tot minder winkels en een aanzienlijke groei van e-commerce. Retailgiganten als Walmart en anderen experimenteren bijvoorbeeld met nieuwe online bestel- en bezorgmethoden. Om te voorkomen dat de paden in de winkels te druk worden met klanten en werknemers die de producten voor bestellingen verzamelen, integreren deze bedrijven nu geautomatiseerde minimagazijnen in hun winkels – de zogenaamde dark stores. Tussen volledig handmatige en volledig geautomatiseerde modellen is er het hybride model, waarbij min of meer de helft van de bestellingen door middel van geautomatiseerde systemen in de magazijnen worden voorbereid en de andere helft handmatig in de winkel. Om zich aan te passen aan dit dark store-model, moeten retailers hun winkelinrichtingen transformeren en technologieën implementeren waarmee werknemers deze nieuwe processen snel onder de knie kunnen krijgen.

Veel winkels en restaurants overal ter wereld hebben een enorme transformatie ondergaan en maken inmiddels gebruik van BOPIS-modellen (buy online, pick up in-store) of click-and-collect om hun bedrijven operationeel te houden en klanten te kunnen blijven helpen. Klanten kunnen kiezen tussen ophalen in de winkel of in speciale kluisjes zodat contact met andere klanten en bezorgkosten vermeden kunnen worden. Het implementeren van dit soort nieuwe verkoop- en bezorgmethoden biedt ook retailers veel voordelen, waaronder aanzienlijke kostenbesparingen, betere klantenservice en hogere winst. Nu de wereld zich voorbereidt op een nieuwe, post-pandemische fase, worden BOPIS- en click-and-collect-modellen waarschijnlijk steeds meer de norm in de detailhandel.

Wordt reizen kleiner, lokaler en steeds digitaler?

Zal de wereldwijde reissector blijvend krimpen nu we steeds meer gewend raken aan de reisbeperkingen en in de nabije toekomst geen verre reizen meer kunnen maken? Of zullen internationale bestemmingen juist weer in populariteit toenemen als de pandemie achter de rug is? Uit onderzoek blijk dat de lockdowns en restricties die nog wel maanden en misschien zelfs jaren kunnen duren waarschijnlijk zullen leiden tot een blijvende afname van internationaal reizen. Vooral de vaak onnodige internationale vluchten voor een eenmalige vergadering komen misschien nooit meer terug, omdat we inmiddels gewend zijn aan Zoom en andere videoconferentietechnieken. En aangezien het ernaar uitziet dat internationale grenzen tot het einde van dit jaar zo goed als gesloten zullen blijven, kiezen we waarschijnlijk steeds vaker voor lokale reisbestemmingen en Airbnb-achtige accommodatie. Deze transitie zal lokale bedrijven in de toeristische sector een boost geven en uiteindelijk ook resulteren in een veel kleinere ecologische voetafdruk.

Afgezien van het feit dat reizen steeds meer lokaal zal plaatsvinden, zullen we in de toeristische sector ook veel nieuwe technologische ontwikkelingen zien ontstaan. De meeste hospitalityproviders hebben inmiddels  contactloze en mobiele check-ins geïmplementeerd om persoonlijk contact te minimaliseren. Toegang tot hospitalitydiensten vindt steeds meer plaats via onze smartphones, door middel van apps met voicechatfuncties die persoonlijke interactie beperken. Hotels en andere accommodatieproviders maken ook steeds vaker gebruik van digitale sleutels – een contactloze oplossing waarmee gasten hun hotelkamer met hun smartphone kunnen openen. En om winstgevende activiteiten weer op gang te brengen en passagiers weer aan het vliegen te krijgen zullen luchthavens elk aspect van het reizen moeten transformeren. Veel luchthavens zullen daarom steeds digitaler worden. Op veel luchthavens zijn bijvoorbeeld al technologieën als robotica, thermische videoscreening en 5G geïmplementeerd om de operationele efficiëntie en klantenservice te verbeteren en menselijk contact bij processen als inchecken en boarden te beperken.

Betere, gezondere steden aan de horizon

Steden zijn de centra van economische groei en innovatie en worden door een groot deel van de wereldbevolking bewoond – iets dat steden ook kwetsbaar maakt voor rampen. Omdat de meeste coronabesmettingen in stedelijke gebieden zijn geregistreerd zijn steden overal ter wereld pandemische epicentra geworden. Als gevolg van economische stagnatie en banenverlies heeft de pandemie in veel landen geleid tot een migratie naar landelijke gebieden. Hoe zullen onze steden eruit zien als de lockdownmaatregelen opgeheven worden? Zal de pandemie de manier waarop steden worden ontworpen en hoe ze zich in de toekomst ontwikkelen voor altijd veranderen? Er is geen enkele twijfel dat we voortdurende veranderingen zullen zien in levensstijl, werk en reispatronen. Maar de crisis biedt ook veel kansen om onze steden opnieuw op te bouwen en te verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van autovrije straten te implementeren, meer voetgangers- en fietspaden aan te leggen en een klimaatbestendige infrastructuur te creëren. We moeten bestaande gebouwen opnieuw onder de loep nemen, zodat ze in de toekomst op meerdere manieren kunnen worden gebruikt. Gezondere, veiligere en veerkrachtigere steden zijn binnen handbereik, maar het is van cruciaal belang dat de belangrijkste belanghebbenden – de overheid, het maatschappelijk middenveld, de industrie en de academische wereld – samenwerken om de nieuwe toekomstvisies voor onze steden te realiseren.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!