Het belang van de transitie naar een duurzamere, meer ‘connected’ toeleveringsketen

De opkomst van de digitale supply chain leidt tot meer transparantie en inzicht in verantwoorde inkoop, productie en distributie.
Industries: Logistiek
Trends: Duurzaamheid
  • Werken met sociaal en ecologisch verantwoorde leveranciers
  • Focussen op minder afval
  • Hoe kan ‘reverse logistics’ of een ‘zero waste’-toeleveringsketen ons helpen?
  • Digitalisering in de strijd tegen voedselverspilling
  • Automatisering als krachtige disruptor in de supply chain-sector

Historisch gezien draaide het in supply chains om logistiek en de kennis van waar en wanneer goederen zich verplaatsten. In de afgelopen jaren zijn de meesten het er echter over eens geworden dat de ‘normale’ toeleveringsketens die materialen produceren, gebruiken en vervolgens afvoeren – naar andere landen, stortplaatsen en onze rivieren en oceanen – verspillend en schadelijk zijn voor het milieu. De opkomst van de digitale supply chain en de analysetools die als gevolg daarvan zijn ontstaan, hebben geleid tot meer transparantie en inzicht in verantwoorde inkoop, productie en distributie. Het heeft partners in de toeleveringsketen bovendien aangemoedigd om ‘best practices’ voor duurzame bedrijfsvoering en logistiek te ontwikkelen, zich te concentreren op verbeterde veiligheid van werknemers, verbeterde bedrijfsethiek te ontwikkelen en zich te focussen op milieubescherming.

Werken met sociaal en ecologisch verantwoorde leveranciers

In de afgelopen jaren hebben we een toename gezien van multinationale ondernemingen die er de voorkeur aan geven om alleen nog samen te werken met leveranciers die voldoen aan sociale en milieuregelgeving en die de verantwoordelijkheid nemen om afval en vervuiling te verminderen en emissies te beperken. Van deze leveranciers wordt op hun beurt verwacht dat ze deze naleving ook van hún leveranciers vragen, enzovoort, wat leidt tot een stroom van duurzame praktijken in de hele supply chain. Hoewel voor activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen aanzienlijke investeringen nodig zijn, is het belangrijk om dit toch in bedrijfsprocessen te integreren. Dit leidt namelijk ook tot ​​betere klanttevredenheid en loyaliteit, betere bedrijfsreputatie, hogere productiviteit, meer winstgevendheid en de ontwikkeling van toekomstige markten.

Focus op minder afval

Bedrijven die geen stappen ondernemen om hun afvalstromen te managen en hun bedrijfsvoering op een milieuonvriendelijke manier blijven voortzetten zullen niet alleen steeds minder duurzaam worden, maar ook worden ‘gestraft’ volgens het ‘de vervuiler betaalt’-principe. Andere bedrijven of leveranciers kunnen ook besluiten om samenwerkingen of partnerships met partijen die overtollig afval produceren te beëindigen, omdat dit niet alleen nadelige gevolgen heeft voor hun toeleveringsketen maar ook hun reputatie. Consumenten letten ook steeds meer op de milieu-impact van wat ze kopen en ‘stemmen’ als het ware met hun portemonnee. Het wordt dan ook steeds belangrijker dat bedrijven hun productie-, verpakkings- en transportprocessen analyseren om te bepalen welke impact deze op het milieu hebben.

Overstappen op elektrische transportopties kan bijvoorbeeld de uitstoot aanzienlijk terugdringen en de druk op onze natuurlijke hulpbronnen verminderen. Gelukkig nemen steeds meer grote bedrijven een duidelijk standpunt in en zijn daarmee een voorbeeld voor anderen. Nestlé investeert bijvoorbeeld miljoenen om al zijn verpakkingsmaterialen tegen 2025 herbruikbaar of recyclebaar te maken. Ikea heeft een programma gelanceerd om gebruikte meubels terug te kopen, deze op te knappen en weer door te verkopen. Walmart heeft aangegeven te gaan starten met het recyclen, hergebruiken of composteren van zijn huismerkverpakkingen. Nike heeft bekendgemaakt dat het door klanten geretourneerde sneakers zal repareren, een tweede leven zal geven en tegen gereduceerde prijzen zal verkopen. En Apple heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om zijn verpakkingsvoetafdruk te verkleinen en zal dit in de toekomst ook zeker blijven doen. Doordat grote bedrijven hun ‘reduce, reuse, remanufacture, refurbish, recycle’-principes in de praktijk blijven toepassen, worden ook anderen aangemoedigd dit voorbeeld te volgen.

Techtonic Waste Challenge

Om de afvaluitdagingen in de supply chain aan te pakken, werd in India de Techtonic Innovations in Waste Management Challenge gelanceerd door de non-profitorganisatie Social Alpha en de H&M Foundation. De challenge werd geïnitieerd om lokaal ontworpen, ontwrichtende en op technologie gebaseerde innovaties van ondernemers en innovators te kunnen selecteren die oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van afvalbeheer. Een ander doel van de challenge is om het levensonderhoud van afvalrapers – die werken op vuilnisbelten en handmatig afval van recyclebare materialen scheiden – te verbeteren. De challenge omvat belangrijke zaken als oplossingen rond de end-to-end traceerbaarheid van afval, oplossingen die de efficiëntie van de toeleveringsketen van gegenereerd afval verbeteren, en innovaties voor het terugwinnen van hulpbronnen uit afvalstromen en recycling. Madhushree Narayan, programmadirecteur afvalbeheer bij Social Alpha, vertelt: “Ondanks dat er via overheidsprogramma’s wel op gefocust wordt, blijft afvalscheiding een pijnpunt in de sector. Zonder goede afvalscheiding is recycling en grootschalige terugwinning onmogelijk. Door te zorgen voor end-to-end traceerbaarheid van afval kunnen stadsplanners effectieve afvalmanagementplannen voor recycling en terugwinning ontwikkelen, waardoor er minder afval op de stortplaatsen terechtkomt”.

Hoe kan ‘reverse logistics’ of een ‘zero waste’-toeleveringsketen ons helpen?

‘Reverse logistics’ (omgekeerde logistiek) of een ‘zero waste’-toeleveringsketen, omvat retourstromen van bijvoorbeeld verpakkingen en gebruikte goederen binnen de logistieke keten en het duurzame of verantwoorde verwerken of recyclen van eerder verkochte producten of materialen. Het doel is het gebruik van stortplaatsen terug te dringen, afval in het productieproces te verminderen, producten of materialen tot andere producten te recyclen en energie terug te winnen uit materialen die niet gerecycled kunnen worden. Reverse logistics kan belanghebbenden in de toeleveringsketen helpen om milieu-efficiënter te worden. En om dit proces nog holistischer te maken, moeten bedrijven ernaar streven de hoeveelheid materialen die in het voorwaartse systeem wordt gebruikt te verminderen zodat ook het aantal materialen dat ’terugstroomt’ afneemt. 

Maatregelen voor omgekeerde logistiek beginnen in de productontwerpfase en omvatten de volledige levenscyclus van het product, het transport ervan en de uiteindelijke verwerking van het afvalproduct. Enkele praktische voorbeelden van retourlogistiek zijn het retourneren van goederen door klanten; het retourneren van onverkochte goederen door distributiepartners; het opknappen, repareren en onderhouden van goederen; het hergebruik van verpakkingsmaterialen; het opnieuw vervaardigen van producten met gebruik van geretourneerde of defecte items; de verkoop van retouren of overstock aan secundaire markten; en het recyclen en tot afval verwerken van gebruikte of defecte producten en materialen. Waar afvalbeheer zich voornamelijk richt op de inzameling en verwerking van afvalproducten, biedt omgekeerde logistiek veel voordelen die voor de meeste bedrijven materiële en andere waarde kunnen opleveren.

Een van de belangrijkste voordelen zijn waardevolle productgegevens, die van cruciaal belang zijn om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de redenen waarom producten geretourneerd worden en de levensduur van producten te bepalen. Het goed stroomlijnen van retourstromen kan ook leiden tot minder verlies en bovendien extra inkomsten genereren, bijvoorbeeld door reparatie, opknapbeurten of recycling. Goed verzorgde retourlogistiek kan ook de transportkosten voor retourzendingen drastisch verlagen en klanten tijdens de retourverwerking een betere service bieden. Dit zorgt ook weer voor meer klantentrouw en een betere merkreputatie. En last but not least kan een goed doordacht retourlogistieksysteem aanzienlijk bijdragen aan afvalvermindering en ecologisch duurzame praktijken. Veel grote bedrijven, zoals Nestlé, Unilever en Ikea, richten zich op ‘zero waste’-toeleveringsketens om hun waardeketens te verbeteren, materiaalkosten te besparen, de efficiëntie van hun activiteiten te optimaliseren en de naleving van de milieuwetgeving aan te scherpen.

Target inruilactie voor autostoeltjes

Het Amerikaanse retailbedrijf Target heeft inmiddels verschillende inruilacties gehouden voor gebruikte autostoeltjes. Tijdens deze acties kunnen klanten hun gebruikte autostoeltjes bij Target-winkels inleveren. De autostoeltjes worden vervolgens, in plaats van op de vuilstortplaats terecht te komen, tot nieuwe producten gerecycled. In ruil voor de autostoeltjes ontvangen klanten korting op nieuwe babyproducten. De gebruikte autostoeltjes worden naar het recyclingbedrijf Waste Management – een partner van Target – gebracht, waar de onderdelen gesorteerd worden. De kunststof delen van de autostoelen worden gereinigd en vermalen tot vlokken, waarna ze worden gebruikt in producten als opbergkratten en verzendpallets. De stof en de schuimdelen worden gebruikt als opvulmateriaal voor meubels.

Target heeft dit inmiddels een aantal jaren op rij gedaan, met toenemend succes. “We hebben meer dan een half miljoen kilo aan autostoelmateriaal verzameld dat gerecycled kan worden en we blijven deze inruilacties in de toekomst graag herhalen”, aldus Michelle Wlazlo, senior vice-president kleding en accessoires bij Target. “We zijn altijd op zoek naar manieren om het leven van onze klanten gemakkelijker te maken en we zijn er trots op dat we hen kunnen helpen afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier te verminderen”.

Digitalisering in de strijd tegen voedselverspilling

Wist je dat bijna een derde van al het geproduceerde voedsel in de wereld nooit wordt opgegeten? Volgens een onderzoek dat gepubliceerd werd in de Annual Reviews of Environment and Resources, verspillen we elk jaar wereldwijd 1,3 miljard ton aan voedsel. Het voedsel komt op stortplaatsen terecht en zorgt voor vervuiling. De bijbehorende kosten van deze voedselverspilling leiden tot maar liefst 4,4 gigaton CO2, een watervoetafdruk van 250 km3 en een geldverspilling van $936 miljard per jaar. Het is echter niet eenvoudig om oplossingen voor deze uitdagingen te vinden. Consumentengedrag is bijvoorbeeld een van de belangrijkste veroorzakers van voedselverspilling, maar we moeten ook kijken naar structurele, culturele en sociale factoren in plaats van alleen op individuen en producenten te focussen. Een van de vele voordelen van digitalisering is dat we voedselverspilling beter kunnen monitoren, traceren en meten, waardoor je gedragsverandering effectiever kunt aanmoedigen en bewerkstelligen. Het gebruik van kunstmatige intelligentie geeft producenten en consumenten onder andere toegang tot veel uitgebreidere informatie in vergelijking met de huidige onderzoeksmethoden en traditionele afvalinzamelingsmetingen. Maar er zijn verschillende andere manieren waarop technologie voedselverspilling en -bederf kan helpen voorkomen.

Apeel creëert eetbare extra schil om bederf te voorkomen

Toeleveringsketens kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de voedselverspillingscrisis; bijvoorbeeld door technologie te implementeren die voedselbederf vertraagt. Zo heeft de startup Apeel een beschermende, plantaardige eetbare schil voor groenten en fruit ontwikkeld die zuurstof buiten en vocht binnen houdt. Apeel is geïnspireerd door de conserveringsmethoden van de natuur en maakt gebruik van de bestanddelen van bestaande schillen, zaden en pulp van fruit en groenten. Hierdoor blijven voedselproducten twee keer zo lang vers, lekker en voedzaam en kunnen ze bovendien ‘ademen’. De schillen van Apeel zorgen ervoor dat er in de hele keten minder wordt verspild en er meer voedsel op ons bord belandt. Apeel Sciences werd in 2012 met steun van de Bill & Melinda Gates Foundation opgericht en ontwikkelt inmiddels producten voor tientallen productcategorieën. Het bedrijf werkt samen met een groot aantal partners, zoals lokale biologische telers en kleine familiebedrijven maar ook een aantal van ’s werelds grootste voedselmerken.

Walmart lanceert ‘versheidsalgoritme’

Zo heb je ook software die iedereen die bij de supply chain betrokken is helpt om bederf en verspilling te voorkomen en de voedselversheid te monitoren. De Amerikaanse multinational Walmart lanceerde onlangs bijvoorbeeld een nieuw slim ‘versheidsalgoritme’ met de naam Eden. Het machine learning-algoritme combineert fotoherkenningstechnologie met FDA-voedselnormen om de voedselkwaliteit te verbeteren en de stroom van verse producten door de hele toeleveringsketen te optimaliseren. Het algoritme is het resultaat van een hackathon onder ingenieurs in fresh merchandising en in slechts zes maanden tijd ontwikkeld. Het team bouwde een digitale bibliotheek met voedselnormen, bestaande uit USDA-voedselproductspecificaties en Walmarts eigen productnormen. Deze informatie werd gecombineerd met meer dan een miljoen afbeeldingen om het ‘versheidsalgoritme’ van Eden te creëren. 

Het algoritme speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsverbetering van verse producten en wordt wereldwijd gebruikt om prioriteit te geven aan de stroom van bederfelijke goederen. “Dankzij de Eden-suite van apps kunnen Walmart-medewerkers het verse fruit en groenten die in distributiecentra wachten om naar winkels getransporteerd te worden efficiënter monitoren. Zo kunnen ze bananen efficiënter laten rijpen, de houdbaarheid van tomaten aan de tros voorspellen, of ervoor zorgen dat groene kruidenierswaren van achterin de winkel naar het schap verplaatst worden”, aldus Walmart. Door middel van Eden wil Walmart de komende vijf jaar $2 miljard aan afval elimineren. Het algoritme is inmiddels in meer dan 40 distributiecentra geïmplementeerd en heeft al $85 miljoen aan voedselverspilling voorkomen.

Automatisering als krachtige disruptor in de supply chain-sector

De automatisering van de toeleveringsketen  en warehousing wordt gezien als een krachtige disruptor in de supply chain-secor. Zo kan automatisering oplossingen bieden voor verschillende langdurige opslagproblemen en arbeids-, transport- en opslagkosten en verliezen drastisch terugdringen. De automatisering van de supply chain omvat onder andere sensor- en scantechnologie, microcontrollers, drones en autonome voertuigen (AGV’s), gecombineerd met IoT en warehousemanagement-software, data-opslag, voorraadbeheer en het autonoom laten uitvoeren van verschillende processen. Afgezien van belangrijke kostenbesparingen zorgt warehousing- en supply chain-automatisering ervoor dat er veel optimaler gebruikgemaakt kan worden van data. Daarnaast maakt het real-time voorraadtracering en verbeterde klantenservice mogelijk.

Machine-naar-machine communicatie

Ook het Internet of Things (IoT) maakt zeer geavanceerd supply chain-management mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan machine-naar-machine-communicatie, zoals een koelkast die automatisch en zonder menselijke tussenkomst levensmiddelen bij de winkel bestelt. Of een auto die met een reparatiebedrijf communiceert wanneer er een probleem wordt gedetecteerd – zonder dat de bestuurder het probleem fysiek bij de garage hoeft te laten controleren. Met behulp van radiofrequentie-identificatietechnologie (RFID) kunnen producten vanaf het allereerste begin – als grondstof – tot aan hun uiteindelijke staat als voltooid product in een winkel worden gemonitord en gecontroleerd. RFID-chips kunnen worden gebruikt om alles – van locatie, druk en vochtigheid tot temperatuur en verzendtijd – te monitoren. De technologie kan ook worden gebruikt om automatisch een real-time boodschappenlijst te genereren met artikelen die hun houdbaarheidsdatum naderen of moeten worden aangevuld. Dit voorkomt dat klanten boodschappen doen die ze (nog) niet nodig hebben, waardoor veel verspilling en bederf voorkomen kan worden.

Geautomatiseerd transport

In dit tijdperk van toenemende consumentenvraag en waar arbeidstekorten een steeds groter probleem worden staan toeleveringsketens voor grote uitdagingen. Een van de potentiële oplossingen hiervoor is autonoom transport. Hoewel verschillende bedrijven proberen door te breken in deze markt, zal het nog wel even duren voordat we konvooien van zelfrijdende vrachtwagens op onze wegen zullen tegenkomen. De technologie wordt echter wereldwijd getest en zal langzaam maar zeker voor veel bedrijven in beeld komen. Een van de vele voordelen van het automatiseren van transport zijn de aanzienlijke hoeveelheden gegevens die tijdens de transporten worden geproduceerd en gebruikt kunnen worden om de transportefficiëntie te analyseren en te optimaliseren. 

Andere voordelen zijn lagere transportkosten, maar ook minder koolstofemissies en meer verkeersveiligheid. Met de automatisering van vrachtwagens is het – in ieder geval in eerste instantie – wel de bedoeling dat een bestuurder een oogje in het zeil houdt en kan ingrijpen wanneer dit nodig is. In de toekomst zal geautomatiseerd laden en lossen ook een essentieel onderdeel worden van geautomatiseerd vrachtvervoer, wat zal leiden tot een verdere verlaging van arbeidskosten. Steeds meer bedrijven maken gebruik van autonome heftrucks en andere geautomatiseerde magazijnmachines en overwegen of onderzoeken daarnaast verdere automatisering.

Digital reality in het magazijn

Het gebruik van technologie als virtual reality (VR) en augmented reality (AR) wordt steeds belangrijker binnen productie-, magazijn- en logistieke operaties. AR is met name handig bij operaties en productieplanning, zoals werknemer- en onderhoudstraining. Met behulp van op projectie gebaseerde AR-platforms, waarbij informatie op werkoppervlakken geprojecteerd wordt, kunnen werknemers stapsgewijze begeleiding krijgen bij taken als verpakken, inspecteren, monteren of trainen. Met deze technologie kan ook de nauwkeurigheid van warehousing en orderpicking aanzienlijk verbeterd worden.

Wanneer een klant bijvoorbeeld een product bestelt, ontvangt een magazijnmedewerker een melding dat het pick & pack-proces van start gaat. De medewerker zet een augmented reality-headset op die de locatie van het te picken item en andere belangrijke informatie over het product weergeeft. In het geval van complexere opdrachten zorgt de headset ervoor dat informatie die de medewerker door elke stap van het proces leidt het werk nog efficiënter maakt. Deze en andere draagbare technologieën kunnen ook worden gebruikt om de prestaties van werknemers te monitoren en teamleiders te helpen bij het maken van aanpassingen wanneer nodig.

Een laatste overweging

De meeste bedrijven, of het nu startups of multinationals zijn, willen echt meer duurzaamheid en ‘connectedness’ in hun toeleveringsnetwerken integreren. En hoewel veel bedrijven daarin al belangrijke stappen hebben gezet, kan er altijd meer worden gedaan. Het is belangrijk dat bedrijven hun productie-, verpakkings- en transportprocessen analyseren om hun impact op het milieu te bepalen en terug te dringen. Ook is het van belang dat bedrijven al hun partners in de supply chain een consistente boodschap sturen dat sociale, economische en omgevingsfactoren allemaal cruciaal zijn voor zakelijk succes. Daarnaast is het cruciaal om met supply chainpartners in gesprek te blijven over verbeterpunten en hen aan te moedigen te focussen op duurzaamheid, digitalisering en het ontwikkelen van een betere bedrijfsethiek.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!