Hoe kunstmatige intelligentie zakelijk leiderschap verandert

We betreden een tijdperk van collaboratieve intelligentie, waarin AI – ook op leiderschapsniveau – steeds belangrijker wordt.
Industries: Werk
  • Hoe kan kunstmatige intelligentie zakelijk leiderschap transformeren?
  • AI kan zelfs de bedrijfsleiders van morgen coachen
  • Nu AI meer taken overneemt, wordt EQ steeds belangrijker
  • Collaborative intelligence: bedrijfsleiders en AI werken zij aan zij

Veranderingen en ontwikkelingen (in de technologie) zijn onvermijdelijk. Dit betekent ook dat de vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen voortdurend veranderen, vooral nu we kunstmatige intelligentie op de werkplek steeds vaker tegenkomen. En als gevolg van deze constante veranderingen in technologie, evolueert ook het leiderschap van organisaties. Nu AI steeds vaker gebruikt wordt bij besluitvorming en steeds meer invloed heeft op cognitieve processen, verandert ook de aard van leiderschap. Zo krijgen leiders nu veel meer mogelijkheden om meer betrokken te raken bij de menselijke aspecten van leiderschap. Dit betekent ook dat leiders van de toekomst zich meer zullen (moeten) richten op emotionele intelligentie, menselijke connecties en het ontwikkelen van hun persoonlijke kenmerken en capaciteiten. Dit zal niet alleen interpersoonlijke relaties ten goede komen, maar ook de operationele efficiëntie optimaliseren, wat weer een positief effect zal hebben op de algehele prestaties van de organisatie.

Hoe kan kunstmatige intelligentie zakelijk leiderschap transformeren?

Elke beslissing die een leider neemt is gebaseerd op ervaring en is daarnaast – afhankelijk van de situatie – een kwestie van de juiste keuze op het juiste moment. Kunstmatige intelligentie kan menselijke besluitvorming echter een stuk efficiënter maken. AI maakt bijvoorbeeld voorspellende analyses mogelijk, waarmee historische gegevens kunnen worden bestudeerd om toekomstige trends en gebeurtenissen te voorspellen of hierop te anticiperen. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het analyseren van klantgedrag, het optimaliseren van customer journeys en het beoordelen van ROI-potentieel en kosteneffectiviteit.

Kunstmatige intelligentie kan ook helpen om ‘beslissingsmoeheid’ te verminderen. Bedrijfsleiders moeten gedurende de dag namelijk meerdere beslissingen nemen, wat kan leiden tot een verminderd beoordelingsvermogen en verkeerde keuzes. Slimme algoritmen kunnen veel van de meer routinematige beslissingen uit handen nemen – ze kunnen zelfs een oneindig aantal beslissingen nemen zonder fouten te maken. Hierdoor heeft een senior leider meer tijd om creatiever en actiegerichter te werk te gaan en meer energie te steken in belangrijke strategische beslissingen. Het delegeren van dagelijkse, eenvoudige en routinematige taken zal ook leiden tot meer productiviteit en werkplezier. Doordat AI voorspellingen, harde feiten en data over potentiële resultaten genereert, kunnen leiders met behulp van deze technologie bovendien effectiever te werk gaan op het gebied van pragmatische en logische besluitvorming en het verfijnen van het menselijk oordeel.

En als je bedenkt dat recruiters ongeveer 35 seconden besteden aan het doornemen van een cv, kun je je voorstellen wat kunstmatige intelligentie in diezelfde tijd zou kunnen bereiken. AI kan dus ook een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van het wervingsproces van een bedrijf, waardoor leiders zich meer op persoonlijke interactie met hun mensen kunnen richten. Op AI gebaseerde oplossingen voor het werven van talent kunnen leiden tot aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen en maken nauwkeurigere beslissingen mogelijk. En hoewel het nog een tijdje zal duren voordat we AI autonoom op recruitment kunnen loslaten – áls dat ooit zal gebeuren – kan de tech wel al heel veel voorbereidend werk doen, zoals een selectie maken van de meest geschikte kandidaten. Volgens het Leadership in the Age of AI-onderzoek van Infosys presteren AI-implementaties bij 45 procent van de organisaties wereldwijd al aanzienlijk beter en zijn ze productiever en nauwkeuriger dan mensen.

AI kan zelfs de bedrijfsleiders van morgen coachen

Coaching is en blijft een belangrijk onderdeel van leiderschapsontwikkeling, en zelfs op dit gebied speelt AI een steeds grotere rol. Net als menselijke coaches is AI-coaching erop gericht om leiders te helpen effectiever te worden in hun werk. Bijvoorbeeld door hun communicatieve en leiderschapsvaardigheden te verbeteren en zelfbewuster te worden. Vooral in deze tijd van hybride of volledige remote werkplekken is het van belang dat leiders ook leiding kunnen geven en feedback kunnen bieden (en vragen) aan werknemers die op afstand werken. Daarnaast moeten ze zorgen voor betere communicatie, efficiëntere samenwerking en responsiviteit en meer aandacht besteden aan het geven van erkenning. Ook is het belangrijk dat leiders zelf betere coaches worden en dat ze minder directief en autoritair zijn in de manier waarop ze leiding geven.

Op AI gebaseerde coachingplatforms maken doorgaans gebruik van natuurlijke taalverwerkingstechnologie om het digitale gedrag van werknemers en hun leiders te monitoren en beoordelen. AI-coachingoplossingen bieden veel voordelen; ze zijn makkelijk schaalbaar tegen zeer lage kosten per coachee. Ze kunnen worden gebruikt om iemands leerstijl en voorkeuren te bepalen en slimme assessments uit te voeren om gebieden te identificeren waar verbetering nodig of wenselijk is. AI-coaches kunnen digitale interacties meten, zoals chatberichten en e-mailcorrespondentie. Hierdoor worden gegevens rond ‘gemeten gedrag’ gegenereerd en kunnen bijvoorbeeld vooroordelen in feedback worden voorkomen. AI-coaching kan ook het zelfbewustzijn van coachees verbeteren door een consistent programma te creëren dat elke deelnemer op basis van dezelfde meetwaarden coaching biedt, maar dat tegelijkertijd volledig is aangepast aan de behoeften en leerstijl van elke coachee.

De resultaten van AI-coaching kunnen veel gedetailleerder worden gemeten dan die van menselijke coaching en bieden zowel de organisatie als de coachees waardevolle data. Bij op AI gebaseerde coachingplatforms wordt doorgaans gebruikgemaakt van dashboards en krijgen gebruikers regelmatig rapporten die veranderingen in digitaal communicatiegedrag aangeven. Ook kun je via de dashboards zien hoe de coachee op bepaalde leden van zijn of haar team reageert, en bieden ze inzicht in eventuele veranderingen ten opzichte van de manier waarop de coachee voorheen reageerde. Deze informatie kan worden gecombineerd met andere data, zoals beoordelingen van managers, om patronen of trends te ontdekken en te bepalen of en hoe deze bijdragen aan bedrijfsinitiatieven of -doelen. Het helpt ook om vast te stellen welk soort gedrag niet waardevol of onwenselijk is en moet worden ontmoedigd, en welk gedrag juist positief en gunstig is en moet worden aangemoedigd.

Volgens Josh Bersin, docent, auteur, HR-industrieanalist en oprichter en CEO van de Josh Bersin Academy, “is AI-coaching – waarbij gebruikgemaakt wordt van micro-interacties en suggesties – ‘the best-kept secret’ voor het verbeteren van leiderschap en professionele capaciteiten. Het is eenvoudig, mensen vinden het erg leuk om ermee te werken en de waarde die het direct creëert is aanzienlijk.” In zijn publicatie Coaching at Scale schrijft Bersin: “Dankzij op AI gebaseerde platforms als Cultivate hoef je geen prioriteiten te stellen wie coaching krijgt. Alle medewerkers kunnen een eigen digitale buddy krijgen die ‘over hun schouder meekijkt’ en hen verder helpt. Bijvoorbeeld met suggesties hoe ze beter kunnen communiceren en effectiever met anderen kunnen samenwerken. De AI synchroniseert met het dagelijkse gedrag van de medewerker en geeft continu feedback. Je kunt het zien als een smartwatch voor zakelijke relaties.”

Hieronder volgen enkele voorbeelden van op AI gebaseerde coachingplatforms:

Cultivate

Het in het VK gevestigde bedrijf Cultivate Coaching and Tutoring heeft zijn AI-aangedreven coachingplatforms al ingezet bij PwC, BASF en verschillende andere gerenommeerde bedrijven. De platforms zijn op schaal gebouwd en hypergepersonaliseerd. Ze maken gebruik van AI om interacties en communicatie te monitoren en bieden cultuuranalyses, leiderschapsinzichten en coaching op basis van real-world interacties om gebruikers te helpen zelfbewuster en effectiever te worden in hun leiderschapsrollen. De platforms zijn voor elke leider op maat gemaakt, bieden tools voor het verbeteren van relaties en samenwerking op de werkplek, zijn aangepast aan teamdynamiek en -doelen en bieden gepersonaliseerde groeimogelijkheden die in de loop van de tijd slimmer worden.

BetterUp

Het in San Francisco gevestigde bedrijf BetterUp, uitvinder van virtual coaching en leider in de AI-coachingmarkt, heeft onlangs twee geavanceerde technologiesoftwarebedrijven overgenomen – het in Amsterdam gevestigde Impraise en het in San Francisco gevestigde Motive. Hiermee wil het bedrijf het gebruik van technologie combineren met menselijk inzicht, om mensen te helpen hun potentieel te maximaliseren. Impraise ontwikkelt software voor organisaties die hun leiders willen empoweren, een bedrijfscultuur van feedback en erkenning willen cultiveren, een beter begrip van hun medewerkers willen krijgen en betrokken, goed presterende teams willen ontwikkelen. De tools van Impraise volgen, registreren en monitoren feedback en genereren contactpunten die inzichten bieden en waar van geleerd kan worden. En Motive’s eigen Emotion API-technologie, die gebruikmaakt van machine learning (ML) en natuurlijke taalverwerking (NLP), identificeert emoties in taal en stelt organisaties in staat om ‘empathie op grote schaal te bereiken’. De expertise van Motive moet gaan bijdragen aan het werk van BetterUp; het helpen verbeteren van zelfverwezenlijking, welzijn en prestaties in teams. Met de overname van deze twee bedrijven is BetterUp nu in staat om coaching van wereldklasse te combineren met gedragswetenschap en kunstmatige intelligentie. Hiermee kan het bedrijf platforms bieden die helpen bij het realiseren van gepersonaliseerde gedragsverandering en het verbeteren van de effectiviteit, het aanpassingsvermogen en het welzijn van leiders en hun teams. BetterUp biedt AI-coaching in 90 landen en in 46 talen, waardoor duurzame, transformationele gedragsverandering wordt gestimuleerd en verbeterde bedrijfsprestaties worden gerealiseerd.

Nu AI meer taken overneemt, wordt EQ steeds belangrijker

Nu kunstmatige intelligentie bij steeds meer taken wordt toegepast, is het begrijpelijk dat mensen zich bedreigd voelen door het vooruitzicht dat hun baan mogelijk door technologie wordt overgenomen. Dit benadrukt nog eens de noodzaak dat mensen in leidinggevende functies zich nog meer moeten focussen op mensgerichte vaardigheden en emotionele intelligentie (EQ). “De voornaamste vaardigheden die leiders moeten bezitten zijn de echt menselijke vaardigheden die niet zo makkelijk door machines nagebootst of overgenomen kunnen worden, zoals kritisch denken, nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemend denken, samenwerken en complexe probleemoplossing”, vertelt Raj Echambadi van de D’Amore-McKim School of Business aan de Northeastern University in Boston, Massachusetts.

Leiders zullen meer verantwoordelijkheden op zich moeten nemen waarbij menselijke aspecten van besluitvorming betrokken zijn, zoals de ontwikkeling en opleiding van medewerkers, innovatief denken en het overbruggen van de kloof tussen mensen en technologie. De leiders van vandaag en morgen hebben de taak om de transitie van hun werknemers naar een steeds digitalere werkplek te (bege)leiden en daarvoor zullen ze 21e-eeuwse leiderschapsvaardigheden moeten bezitten of verwerven. En daarbij is emotionele intelligentie – die eigenschappen omvat als empathie, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, wendbaarheid, creatief en kritisch denken, intuïtie, ethisch oordelen en culturele intelligentie – van groot belang.

“We mogen de kracht van empathie en emotionele intelligentie in de wereld van vandaag niet onderschatten. Meer dan ooit moeten we harten en geesten verbinden bij het prioriteren van vaardigheden en capaciteiten voor het personeel van de toekomst”, vertelt Leah Houde, chief learning officer bij PwC.

62 procent van de leidinggevenden verwacht dat voorspellende analyses hun zakelijke beslissingen zullen verbeteren, wat de komende jaren tot meer efficiëntie zal leiden.”

Bron: PwC

Collaborative intelligence: bedrijfsleiders en AI werken zij aan zij

Aangezien AI veel repetitieve taken in de meeste sectoren uiteindelijk zal automatiseren of op zijn minst optimaliseren, wordt het belang van menselijke, interpersoonlijke en empathische rollen dus steeds duidelijker. AI zal een aanzienlijk deel van het werk dat nu door mensen wordt gedaan overnemen, of in ieder geval leiden tot veranderingen in hoe het werk wordt gedaan en door wie. Maar in plaats van mensen volledig te vervangen is het is veel waarschijnlijker dat technologie mensenwerk zal aanvullen en verbeteren en werknemers zal helpen bij de transitie naar nieuwe rollen.

Volgens een onderzoek van Harvard Business Review, waarin 1.500 bedrijven werden ondervraagd, “bereiken bedrijven de meest significante prestatieverbeteringen wanneer mens en machine samenwerken. Door collaborative intelligence versterken mens en AI elkaars complementaire sterke punten: het leiderschap, teamwork, de creativiteit en sociale vaardigheden van de mens, en de snelheid, schaalbaarheid en kwantitatieve capaciteiten van AI.”

En volgens het AI Predictions-rapport van PwC “verwacht 62 procent van de leidinggevenden dat voorspellende analyses hun zakelijke beslissingen zullen verbeteren, wat de komende jaren tot meer efficiëntie zal leiden. Hoewel een dergelijke verandering bij leiders onvermijdelijk tot bezorgdheid leidt, is het belangrijk om te focussen op de mogelijkheden en te begrijpen hoe AI in de toekomst kan worden gebruikt om menselijke besluitvorming te optimaliseren.”

AI kan veel tijd helpen besparen die leiders vervolgens kunnen besteden aan persoonlijke interactie met hun teamleden, strategische planning of het verbeteren van de veerkracht van de organisatie. Wanneer leiders repetitieve en geautomatiseerde taken aan AI kunnen delegeren, worden ze zichtbaarder en toegankelijker, wat niet alleen gunstig is voor werkrelaties, maar ook voor de algehele gezondheid van het bedrijf. En als leiders hun medewerkers kunnen laten zien dat het omarmen van nieuwe technologie niet hoeft te betekenen dat je je baan verliest, maar dat het mensen juist kan helpen – bijvoorbeeld door middel van bij- of omscholing en het verbeteren van vele aspecten van het werk – kunnen ze een deel van de ongerustheid wegnemen.

Een laatste overweging

Het zijn spannende tijden voor bedrijven en hun leiders. We betreden een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie steeds belangrijker wordt – ook op het niveau van uitvoerend leiderschap – en zijn onderweg naar een toekomst van collaboratieve intelligentie, waarin mens en machine steeds meer met elkaar samenwerken. Hoewel het nog te vroeg is om precies te kunnen zeggen welke impact AI-leiderschap op organisaties zal hebben, is het wel duidelijk dat AI niet alleen waardevolle tools maar ook een veerkrachtige ondersteuningsstructuur biedt om leiders te helpen met het verbeteren van interpersoonlijke communicatie, leiderschapsvaardigheden, en menselijke besluitvorming.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!