Innovatieve oplossingen maken de logistiek sneller, goedkoper en groener

Onder druk van burgers, overheden en investeerders nemen bedrijven verschillende duurzaamheidsinitiatieven op in hun logistieke activiteiten.
Industries: Logistiek
  • Verduurzamen is niet synoniem aan minder winst maken
  • In de haven van Rotterdam worden duurzame zeeschepen beloond
  • IBM en Microsoft helpen leveranciers met het implementeren van duurzame processen
  • Amazon geeft het goede voorbeeld met betrekking tot duurzaamheid in e-commerce
  • HSBC biedt duurzame Walmart-leveranciers aantrekkelijke financieringsmogelijkheden
  • Bouwen aan een duurzamere wereld

Klimaatverandering eist een zware tol van onze planeet. De door de mens veroorzaakte broeikasgassen hebben geleid tot steeds hogere temperaturen, smeltend zee-ijs en stijgende zeespiegels. Hele regio’s zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk onbewoonbaar worden wat zal leiden tot miljoenen klimaatvluchtelingen. De belangrijkste boosdoeners zijn grote bedrijven, waarvan er slechts 100 meer dan 70 procent van de wereldwijde uitstoot veroorzaken. De vooruitzichten van wereldwijde catastrofale gevolgen hebben burgers, overheden en investeerders ertoe aangezet om verandering te eisen en CEO’s aan te sporen manieren te vinden om hun bedrijven duurzamer te maken. Vooral in de logistieke en transportsector kunnen veel milieuvriendelijke oplossingen geïmplementeerd worden.

 In de EU is de transportsector verantwoordelijk voor 27% van de totale CO2-uitstoot. Zware voertuigen zijn verantwoordelijk voor 26% van deze uitstoot, ondanks dat ze minder dan 5% van alle voertuigen op de weg vertegenwoordigen.
Infographic met het effect van de transportsector op de CO2-uitstoot in de EU.

Dag in dag uit wordt onze planeet door emissies van miljoenen auto’s, vrachtwagens, bussen, schepen en vliegtuigen op fossiele brandstoffen vervuild. In de Europese Unie (EU) is de transportsector bijvoorbeeld goed voor 27 procent van de totale uitstoot. Zware voertuigen zijn verantwoordelijk voor een kwart van deze uitstoot, ondanks dat ze minder dan vijf procent van alle voertuigen op de weg vertegenwoordigen. Tot overmaat van ramp rijdt 20 procent van de vrachtwagens in Europa leeg – dus zonder lading – rond. De VS en andere landen hebben vergelijkbare problemen en steeds meer bedrijven in deze sector proberen nu manieren te vinden om goederen op een duurzamere, goedkopere en snellere manier te vervoeren.

Er zijn diverse manieren om de logistiek milieuvriendelijker te maken. Een daarvan is door een digitaal logistiek systeem te creëren dat de bewegingen van voertuigen en schepen optimaliseert, zodat deze zo efficiënt mogelijk worden gebruikt en geladen. Een andere oplossing omvat de introductie van programma’s die maritieme bedrijven aanmoedigen duurzame schepen met lage emissiepercentages te gebruiken. Bovendien moedigen techreuzen hun leveranciers aan om duurzame processen te implementeren en Amazon en andere grote bedrijven transformeren hun logistieke ketens met elektrische voertuigen. Ook banken en retailers richten zich steeds meer op duurzamere bedrijfsvoering. En hoewel het lijkt alsof investeren in duurzaamheidsprojecten leidt tot lagere winst is het tegendeel waar.

Verduurzamen is niet synoniem aan minder winst maken

Milieuvriendelijke logistiek komt bedrijven op verschillende manieren ten goede. Ten eerste verbetert het de reputatie, wat leidt tot betere merkherkenning en klantentrouw, aldus de internationale logistiekgigant DHL. Investeerders richten zich ook in toenemende mate op milieu- en sociale kwesties en dit motiveert bedrijven hun CO2-uitstoot aan te pakken, wat mogelijk kan leiden tot nieuwe investeringen en stijgende voorraadwaarde. In sommige landen zijn bedrijven wettelijk verplicht om hun activiteiten met betrekking tot het managen van milieuproblemen openbaar te maken. De EU heeft bijvoorbeeld rapportageregels vastgesteld die bedrijven verplichten te onthullen hoe zij verschillende sociale en duurzaamheidskwesties aanpakken.

In de haven van Rotterdam worden duurzame zeeschepen beloond

Omdat schepen meer dan 90 procent van het wereldwijde goederentransport voor hun rekening nemen zijn zeehavens een essentieel onderdeel van logistieke ketens. Helaas hebben vrachtafhandeling, industriële activiteiten, energieproductie en andere havengerelateerde activiteiten een negatieve invloed op het milieu. Ze zijn schadelijk voor de natuur en de omliggende steden en leiden tot een nog verdere destabilisatie van het kwetsbare ecosysteem. Rotterdam, een van Europa’s drukste havens en een stad met vijf olieraffinaderijen, is nu stappen aan het zetten om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

De Nederlandse haven biedt werkgelegenheid aan bijna 200.000 mensen en is tevens verantwoordelijk voor een vijfde van de broeikasgasemissies van het land. Havenautoriteiten zijn echter van plan de uitstoot van de scheepvaart en de industrie in de komende drie decennia met 90 procent te verminderen. De eerste stap in die richting is het aanmoedigen van schonere scheepvaart. De haven geeft bedrijven die schepen met lage of nulemissies exploiteren korting op havendiensten. Hoe minder stikstofoxide en zwaveloxide deze schepen uitstoten, hoe meer korting de rederijen krijgen.

Een andere methode om de uitstoot te verminderen is door de dagelijkse werkzaamheden efficiënter te maken. De haven heeft onlangs het digitale platform Pronto gelanceerd waarmee rederijen en dienstverleners informatie kunnen uitwisselen over havenbezoeken. “Alleen al door die informatie-uitwisseling worden de wachttijden voor schepen teruggedrongen en de uitstoot tot 20 procent verminderd”, aldus Leon Willems, een woordvoerder van de haven.

IBM en Microsoft helpen leveranciers met het implementeren van duurzame processen

Techreuzen zijn uniek gepositioneerd om hun logistieke processen te transformeren. IBM heeft bijvoorbeeld verschillende duurzaamheidsinitiatieven geïmplementeerd in zijn wereldwijde toeleveringsketen van $40 miljard. Leveranciers van IBM moeten zich houden aan bepaalde duurzaamheidsgerelateerde eisen, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot en het recyclen van afval. Van de partners van IBM wordt bovendien verwacht dat ze regelmatig voortgangsrapporten publiceren. Een van de leidinggevenden van het bedrijf vertelt: “We wilden onze naam en koopkracht gebruiken om een ​​leidende positie te nemen in de industrie en deze sociale en milieu-initiatieven te bevorderen”.

Het was echter geen eenvoudig proces om dit voor elkaar te krijgen. IBM moest bijvoorbeeld aantonen dat het bedrijf zelf ook stappen zet om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en dat het zich aan dezelfde normen houdt als zijn leveranciers. Het bedrijf heeft zijn procurementspecialisten opgedragen om leveranciers te helpen bij het implementeren van geavanceerde managementsystemen en het analyseren van materiële duurzaamheidskwesties.

Ook Microsoft wil zijn leveranciers helpen hun CO2-emissies terug te dringen. De Amerikaanse techgigant wil tegen 2030 CO2-negatief zijn en is van plan om nieuwe inkoopprocessen te implementeren die ook leveranciers moeten stimuleren hun uitstoot te verminderen. Het bedrijf is bovendien van plan om digitale oplossingen te bieden waarmee bedrijven hun duurzaamheidsactiviteiten kunnen rapporteren en de voortgang ten opzichte van vastgestelde doelen kunnen monitoren.

Amazon geeft het goede voorbeeld met betrekking tot duurzaamheid in e-commerce

E-commerce maakt winkelen dankzij efficiënte online betalingen en supersnelle leveringen eenvoudiger dan ooit tevoren. Deze ontwikkelingen zorgen er echter ook voor dat klanten steeds minder fysieke winkels bezoeken en hebben verschillende andere negatieve gevolgen. Het transport van goederen naar magazijnen, bijvoorbeeld, en retailers die kleine pakketten met duizenden vrachtwagens op fossiele brandstoffen rechtstreeks naar consumenten brengen. Een deel van deze goederenreis wordt bovendien meestal via luchttransport afgelegd, wat een al ernstig probleem nog verder verergert. Vrachtvliegtuigen zijn namelijk verantwoordelijk voor 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot – een percentage dat tegen 2050 naar verwachting zelfs verviervoudigd zal zijn.

Vrachtvliegtuigen zijn verantwoordelijk voor 2,5% procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit percentage zal tegen 2050 naar verwachting verviervoudigd zijn.
Een infographic met de totale wereldwijde CO2-uitstoot toegeschreven aan vrachtvliegtuigen en het verwachte percentage in 2050.

Amazon, een van de belangrijkste spelers in e-commerce, besloot het goede voorbeeld te geven. Als onderdeel van zijn Shipment Zero-initiatief wil het bedrijf ervoor zorgen dat de helft van alle zendingen naar klanten tegen 2030 CO2-neutraal zijn. Bovendien wil het de logistieke ketens groener maken en worden de leveranciers van de retailgigant aangespoord om hun milieu-impact te verminderen. Amazon heeft tevens meer dan 200 wetenschappers en ingenieurs in dienst die aan duurzaamheidsprojecten werken. Het uiteindelijke doel van het bedrijf is om 100 procent hernieuwbare energiebronnen te gebruiken om honderden magazijnen en vele andere faciliteiten van stroom te voorzien.

Overeenkomstig deze plannen heeft Amazon CEO Jeff Bezos aangekondigd dat het bedrijf van plan is 100.000 elektrische bestelauto’s te kopen van de in de VS gevestigde startup Rivian. De eerste prototypes arriveren in 2020 en de verwachting is dat alle voertuigen tegen 2024 in gebruik zullen zijn. Amazon koos ervoor om met Rivian te werken omdat het al veel geld in dit bedrijf heeft geïnvesteerd. De startup beweert dat een enkele lading een actieradius van 640 kilometer mogelijk maakt en dat de voertuigen binnen 3 seconden een snelheid van 100 kilometer kunnen bereiken. De bestelauto’s kunnen uiteindelijk zelfs uitgerust worden met zelfrijdende technologie.

Een andere manier waarop Amazon iets goeds wil doen voor het milieu is door leveringen te optimaliseren. Uit een onderzoek van de University of Washington blijkt dat bestelbusjes die boodschappen bezorgen tot 75 procent minder koolstofdioxide per klant uitstoten als de bezorgtijden en routes door de retailers geselecteerd worden. Dit was voor Amazon een reden om klanten de mogelijkheid te bieden één dag van de week te kiezen om niet-urgente bestellingen te bezorgen. De bedrijfswagens kunnen tijdens een enkele trip vervolgens meerdere pakketten bezorgen, waardoor het brandstofverbruik en de vervuiling worden teruggedrongen. In ruil voor het gebruik van deze Amazon Day-functie geeft het bedrijf klanten digitale credits die kunnen worden ingewisseld voor diverse voordelen.

HSBC biedt duurzame Walmart-leveranciers aantrekkelijke financieringsmogelijkheden

Ook Walmart wil zijn steentje bijdragen aan een beter milieu. Als een van de grootste retailers ter wereld lanceerde het bedrijf Project Gigaton, een initiatief waarin de wereldwijde waardeketen tegen 2030 een miljard ton minder broeikasgassen de atmosfeer in moet pompen. Walmart maakt gebruik van het duurzaamheidsindexprogramma om informatie te verzamelen over de ecologische voetafdruk van verschillende producten en zijn partners aan te moedigen aanpassingen door te voeren. Ketenpartners die de duurzaamheidsclassificaties verbeteren, zullen daar financieel van kunnen profiteren, bijvoorbeeld door middel van lagere rentetarieven voor leningen en andere financiële producten van HSBC, een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld.


Het transformeren van supply chains is nog steeds een van de meest efficiënte manieren om het milieu te beschermen. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de CO2-uitstoot en 90 procent van de impact op de kwaliteit van lucht, land en water die wordt toegeschreven aan typische consumentgerichte bedrijven. Walmart is zich hier terdege van bewust en wil graag dat zijn leveranciers hun processen veranderen om daar rekening mee te houden. “Investeren in duurzaamheid leidt niet alleen tot hogere productiviteit en kostenbesparingen, maar kan bovendien de bedrijfsgroei van leveranciers stimuleren omdat ze een positieve bijdrage leveren aan de wereld”, zegt Matthew Allen, Vice President Finance en adjunct-penningmeester bij Walmart. Andere grote bedrijven delen de mening van Allen. Volgens een HSBC-onderzoek vindt meer dan 80 procent van de bedrijven in de wereld ethische en ecologische duurzaamheid belangrijk.

Bouwen aan een duurzamere wereld

Onze planeet ondergaat enorme veranderingen. Stijgende temperaturen hebben geleid tot intense hittegolven, wijdverspreide droogte en verlies van zee-ijs, waardoor leefgebieden van mens en dier dreigen te worden vernietigd. Burgers, overheden en investeerders sporen bedrijven steeds vaker aan om actie te ondernemen. Een van de manieren om dit te doen is door de logistieke sector groener te maken en verschillende duurzaamheidsinitiatieven te implementeren. Hoewel dit geen eenvoudige taak is hebben verschillende bedrijven bewezen dat het zeker geen onmogelijke opgave is. Talloze bedrijven in allerlei sectoren hebben inmiddels al laten zien dat je met behulp van innovatie en digitale technologieën aan een betere en duurzamere wereld kunt bouwen.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!