Kun je dode vissen gebruiken als brandstof voor cruiseschepen? Dit Noorse bedrijf denkt van wel

Industries: Energie
  • Luchtvervuiling door de scheepvaart kost elk jaar aan 60.000 mensen het leven
  • Noorse cruisemaatschappij wil haar schepen op brandstof van dode vis laten varen
  • Hurtigruten is ’s werelds eerste cruisemaatschappij die niet-fossiele brandstoffen gebruikt

Luchtvervuiling is de laatste jaren een van de meest urgente problemen geworden. Een groot deel wordt veroorzaakt door de auto-industrie en het groeiende aantal voertuigen op onze wegen. Maar temidden van de discussies over de uitstoot van broeikasgassen en de impact ervan op het milieu, wordt vaak één belangrijke bron van vervuiling over het hoofd gezien: cruiseschepen. Volgens een onderzoek van de Internationale Maritieme Organisatie uit 2015 is de scheepvaartsector verantwoordelijk voor ongeveer 3% van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide (CO2), 13% de van zwaveloxide-uitstoot (SOx) en 15% van de stikstofoxide-emissies (NOx).

Naar verwachting wordt het er de komende decennia niet beter op. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijkdat de koolstofvoetafdruk van de scheepvaart in 2050 met maar liefst 250 procent zou kunnen toenemen, voornamelijk als gevolg van de groeiende vraag naar cruisereizen. Volgens de Cruise Lines International Association (CLIA) gingen in 2017 maar liefst 26 miljoen passagiers op een cruise. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 15 miljoen in 2006. In 1980 was het aantal cruisepassagiers slechts 1,4 miljoen.

Luchtvervuiling door de scheepvaart kost elk jaar aan 60.000 mensen het leven

Maar er is nog meer slecht nieuws. In 2017 stuurde het Britse Channel 4 een team van undercover onderzoekers naar een cruiseschip om de hoeveelheid fijnstof (PM 2,5) in de lucht rond het schip te meten. Uit het onderzoek bleek dat één cruiseschip op één dag dezelfde hoeveelheid fijnstof uitstoot als één miljoen auto’s. Fijnstof vormt een grote bedreiging voor de menselijke gezondheid en is in verband gebracht met diverse hart- en longaandoeningen, waaronder kanker. Uit een recente studie blijkt dat elk jaar maar liefst 60.000 mensen aan de gevolgen van scheepvaartgerelateerde emissies overlijden. De belangrijkste reden voor de hoge vervuilingsniveaus rond schepen is dat ze meestal op zware stookolie varen. Dit is goedkoper dan gewone dieselolie, maar – omdat het 3.500 keer zoveel zwavel bevat – veel vervuilender.

Vrachtschip met gekleurde containers aan boord
In 2017 stuurde het Britse Channel 4 een team van undercover onderzoekers naar een cruiseschip om de hoeveelheid fijnstof (PM 2,5) in de lucht rond het schip te meten.

Noorse cruisemaatschappij wil haar schepen op brandstof van dode vis laten varen

Nu wil een Noorse cruisemaatschappij daar verandering in brengen. Het bedrijf is van plan om een nogal onconventionele brandstofbron te gebruiken – dode vis. Hurtigruten is een van de grootste expeditie-cruisemaatschappijen ter wereld, met 17 schepen in de voortdurend groeiende vloot. Hurtigruten wordt ook algemeen erkend als ’s werelds groenste cruisebedrijf en is van plan om de komende jaren meer dan $850 miljoen te investeren in innovatie en groene technologie. Het bedrijf is bijvoorbeeld van plan om zijn vloot tegen 2021 uit te breiden met drie ‘batterij-hybride cruiseschepen – de eerste in hun soort ter wereld. Bij een aantal van de schepen zullen ook de traditionele dieselmotoren vervangen worden door aardgasmotoren en accu’s. Maar hun laatste aankondiging is misschien wel de meest bizarre tot nu toe. Het bedrijf wil namelijk een aantal van zijn schepen op brandstof van dode vis laten varen – of eigenlijk visresten en ander organisch afval uit de Noorse visserij- en bosbouwsector.

Hurtigruten is ’s werelds eerste cruisemaatschappij die niet-fossiele brandstoffen gebruikt

“Wat anderen als een probleem zien, zien wij als een bron en een oplossing. Met de introductie van biogas wordt Hurtigruten het eerste cruisebedrijf dat op niet-fossiele brandstoffen vaart,” aldus Daniel Skjeldam, CEO van Hurtigruten. In de natuur wordt biogas geproduceerd door de afbraak van organisch materiaal. Het kan echter ook worden geproduceerd uit verschillende soorten organisch afval. Dit gebeurt door het natuurlijke afbraakproces kunstmatig te versnellen en het geproduceerde methaan op te vangen. Helaas belandt het grootste deel van het organisch afval op stortplaatsen, in plaats van het te gebruiken om onze milieu-impact te verminderen. En door de langzame afbraak van dit organische afval verergert ook de uitstoot van broeikasgassen na verloop van tijd.

Dankzij bedrijven als Hurtigruten kan daar echter verandering in komen. “Terwijl concurrenten op goedkope, vervuilende zware stookolie varen, zullen onze schepen letterlijk door de natuur worden aangedreven. Biogas is de groenste brandstof in de scheepvaart en is niet schadelijk voor het milieu. We zouden graag zien dat andere cruisemaatschappijen ons voorbeeld volgen,” voegt Skjeldam toe. Het bedrijf is van plan om tegen 2021 minstens zes schepen om te bouwen zodat ze op een combinatie van biogas, vloeibaar aardgas en grote accu’s kunnen varen. Volgens Skjeldam is het uiteindelijke doel om de hele vloot volledig emissievrij te maken.

In de afgelopen jaren is de wereld zich steeds meer bewust geworden van de invloed van de scheepvaartindustrie op het milieu en de gezondheid van de mens. Hierdoor worden cruisemaatschappijen gedwongen om op zoek te gaan naar alternatieven voor de zware stookolie waar de meeste schepen nu op varen. Schepen die op biogas van visafval varen is een veelbelovend concept dat een grote invloed kan hebben op de toekomst van het zeetransport. Laten we hopen dat andere scheepvaartbedrijven snel volgen.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!