Top 10 fantastische slimme steden van de toekomst

Steden overal ter wereld ontwikkelen innovatieve oplossingen om de stedelijke gebieden van de toekomst gezonder, veiliger, inclusiever en slimmer te maken.
Industries: Slimme Stad
  • Singapore – ’s werelds slimste stadstaat blijft stedelijke wonderen creëren
  • Xiong’an New Area – de ‘fabriek van de wereld’ krijgt duurzame schoonmaakbeurt
  • Toyota’s Woven City, Japan – de toekomst van schone mobiliteit
  • Mexico ontwikkelt de zelfvoorzienende Smart Forest City in Cancun
  • China’s autovrije steden – Shenzhen Net City en Chengdu Future City
  • Smart Kalasatama – Finland’s kleine slimme stad
  • Neom mega city – een slimme stad van 26.500 km2 in Saoedi-Arabië
  • Helsingborg – een complete slimme stad in Zweden
  • De op blockchain-gebaseerde stad Sandbox City in Nevada
  • Hong Kong’s Smart City Blueprint omvat 76 initiatieven

Veel van onze steden kampen met uitdagingen als overbevolking, afgeladen vuilstortplaatsen, ernstige verkeersproblematiek, woningnood, inefficiënt openbaar vervoer en toenemende ongelijkheid. Als we geen actie ondernemen zullen deze problemen snel verder escaleren. De wereldbevolking zal in 2050 volgens de Verenigde Naties naar maar liefst 9,7 miljard gestegen zijn, waarvan bijna 70 procent in stedelijke gebieden zal wonen, vooral in regio’s met lagere inkomens. Niet alleen zijn steden verantwoordelijk voor 80 procent van ons energieverbruik, ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde.

Om deze zorgwekkende ontwikkelingen het hoofd te bieden en een positieve bijdrage te leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, worden overal ter wereld innovatieve oplossingen ontwikkeld om de stedelijke gebieden van de toekomst gezonder, veiliger, inclusiever en slimmer te maken. Steden maken bijvoorbeeld steeds vaker gebruik van digitale technologieën en data om de levenskwaliteit van hun burgers te verbeteren en een gezonde omgeving te creëren waarin de dagelijkse uitdagingen tot een minimum worden beperkt. Oplossingen variëren van groenere publieke ruimten en een bredere toegang tot kunst en cultuur, tot ondergrondse recyclingsystemen en autovrije gebieden. Maar er wordt ook aandacht besteed aan veiligere straten, de ontwikkeling van stadsboerderijen en bosbouw, de implementatie van efficiënt openbaar vervoer en alles wat daar tussenin zit. Om inzicht te geven in de huidige en toekomstige ontwikkelingen hebben we een lijst van tien fenomenale slimme steden voor je samengesteld.

1. Singapore – ’s werelds slimste stadstaat blijft stedelijke wonderen creëren

Singapore staat bekend als pionier op het gebied van smart city-innovatie en duurzaamheidsprojecten. Sterker nog, de Zuidoost-Aziatische stadstaat stond onlangs opnieuw bovenaan de Smart City Index. Volgens het Green Plan 2030 zullen steden in Singapore tegen 2025 over 60.000 oplaadpunten voor elektrische voertuigen beschikken en is het streven dat 80 procent van de gebouwen tegen 2030 de ‘groene’ status hebben. Om meer duurzaamheid te creëren en het welzijn en de veiligheid van burgers te verbeteren, zullen woningen en bedrijfsgebouwen in Singapore dus steeds meer elektrisch en digitaal worden en in toenemende mate software- en sensorgestuurd.

Een mooi voorbeeld is de ‘ecostad’ Tengah, die een autovrij stadscentrum zal krijgen en daarbuiten van autonome voertuigen gebruik zal maken. De straten en openbare ruimten worden bijvoorbeeld voorzien van technologieën als slimme verlichting die automatisch uitschakelt wanneer het geen (weg)gebruikers detecteert. De 42.000 woningen in de vijf woonwijken van de stad worden uitgerust met door zonne-energie gekoelde waterleidingsystemen in plaats van reguliere airconditioningsystemen, wat een CO2-besparing oplevert – gelijk aan het jaarlijks van de weg halen van 4.500 voertuigen. De woningen worden ook voorzien van een pneumatisch systeem dat zorgdraagt voor automatische afvalinzameling. Dit systeem zuigt het afval op en transporteert het naar een centrale ruimte. Zodra sensoren aangeven dat de ruimte vol is wordt deze door een vuilophaaldienst geleegd. Tengah zal ook beschikken over verschillende openbare tuinen en andere groene zones. Volgens Chong Fook Loong, groepsdirecteur voor onderzoek en planning bij de Housing and Development Board (HDB) van Singapore, “fungeert Tengah als de spreekwoordelijke schone lei, waar wegen, parkeerplaatsen en nutsvoorzieningen onder het stadscentrum komen. We hebben het ideale concept; het verkeer en alles komt onder de grond en de overgebleven ruimte wordt volledig vrijgemaakt voor voetgangers – voor mensen. Het is dus een heel veilige omgeving voor iedereen. We willen een stad waar wandelen en fietsen op een zeer gebruiksvriendelijke manier mogelijk gemaakt wordt.”

2. Xiong’an New Area – de ‘fabriek van de wereld’ krijgt duurzame schoonmaakbeurt

China staat algemeen bekend als een van de meest vervuilende landen en heeft dan ook niet voor niets de bijnaam ‘fabriek van de wereld’. Maar er staan verschillende dingen te veranderen. Een aantal toekomstige ontwikkelingsdoelstellingen van de Chinese regering omvatten onder andere meer prioriteit geven aan emissievrije energie, milieubescherming en groene ontwikkeling, het onderzoeken van nieuwe economische groeimodellen en het creëren van een kortere toeleveringsketen voor materialen. De voorgestelde oprichting van de ‘New Area’ in de Xiong’an-regio, waar nog steeds enorme hoeveelheden steenkool worden gebruikt, is een ambitieus initiatief, een belangrijke proeftuin voor innovatieve modellen van stedelijke ontwikkeling en groei, waarin ecologische overwegingen en high-tech ontwikkeling met elkaar gecombineerd worden. Het doel is om een ​​slimme en milieuvriendelijke stad van wereldklasse te worden, waarin technologieën als kunstmatige intelligentie, cloud computing, het Internet of Things (IoT), big data, en intelligente infrastructuren met slimme verlichting, sensortech en gezichtsherkenningstechnologie met elkaar gecombineerd worden. Om optimaal ruimtebeheer te realiseren zal een deel van de elektriciteits-, water- en transportinfrastructuur ondergronds worden gebouwd.

Xiong’an New Area zal “een integraal onderdeel worden van de ‘cruciale strategie voor het komende millennium’. Daarnaast streeft men ernaar om China’s reputatie als leider in stedelijke ontwikkeling en de integratie van nieuwe technologieën in infrastructuur te versterken”, schrijft Fatoumata Diallo voor de in Stockholm gevestigde onderzoeks- en beleidsorganisatie ISDP. Plannen voor het nieuwe gebied omvatten wind- en zonne-energie en nucleaire en geothermische elektriciteitsvoorziening, op recycling gebaseerde sanitaire systemen, sociale huurwoningen en duurzame transportmethoden. Een ander indrukwekkend initiatief is het enorme bebossingsplan dat tot doel heeft de bosdekking aanzienlijk uit te breiden. Hiervoor is een op blockchain-gebaseerd platform ontwikkeld dat elke individuele boom met behulp van big data-analyse kan identificeren. Een aantal Chinese bedrijven heeft al overeenkomsten getekend met de lokale overheid van Xiong’an. Om het verkeersbeheer te verbeteren, heeft Alibaba bijvoorbeeld zijn AI ‘City Brain’-platform geïntroduceerd en is China Mobile zijn 5G-rijtechnologie aan het testen.

3. Toyota’s Woven City, Japan – de toekomst van schone mobiliteit

Na meer dan een half decennium lang auto’s geproduceerd te hebben, is de productiegeschiedenis van de Higashi-Fuji-fabriek van Toyota Motor East Japan in december 2020 ten einde gekomen. Op de site van de megafabriek aan de voet van Mount Fuji creëert de autogigant nu de slimme, emissievrije en volledig duurzame Woven City, aangedreven door fotovoltaïsche dakpanelen en waterstof-brandstofceltechnologie. Woven City wordt een levend laboratorium, een slimme stad waar autonome voertuigen, kunstmatige intelligentie en robotica worden getest. Op de ‘begane grond’ van Woven City worden drie soorten straten met elkaar verweven. Eén voor voetgangers, één voor voetgangers die gebruikmaken van voertuigen voor persoonlijke mobiliteit en één voor zelfrijdende voertuigen. Het goederenvervoer vindt ondergronds plaats.

In de stad komen mobiele winkels, woningen en andere gebouwen met sensortechnologie die de gezondheid van de bewoners monitoren. Buiten de gebouwen – die op basis van traditionele Japanse constructietechnieken en grotendeels van hout gemaakt worden – kun je camera’s en sensoren verwachten in wegen, gebouwen en verkeerslichten. Al deze sensoren verzamelen gegevens over alles wat je maar kunt bedenken – van verkeersinformatie tot weersomstandigheden en voetgangersstromen. Al deze informatie wordt door optische netwerken verwerkt en geanalyseerd om een ​​digitale kopie of digital twin van Woven City te creëren. De voertuigen, gebouwen, woningen en infrastructuur van de stad worden via een digitaal besturingssysteem van stroom voorzien en met elkaar verbonden. Volgens Hiroki Kuriyama, senior vice-president van Nippon Telegraph en Telephone Corp, “kunnen de virtuele, gesynthetiseerde gegevens vervolgens naar auto’s worden gestuurd, zodat deze veilig en zonder menselijke tussenkomst door de echte wereld kunnen navigeren.” De gemeenschap van Woven City gaat van start met ongeveer 350 inwoners, bestaande uit gezinnen met kinderen, senioren en uitvinders. Uiteindelijk zal de stad naar verwachting meer dan 2.000 mensen huisvesten, inclusief Toyota-medewerkers.

4. Mexico ontwikkelt de zelfvoorzienende Smart Forest City in Cancun

De stad Cancun in Mexico wordt de thuisbasis van Forest City, een nieuwe ontwikkeling die gericht zal zijn op milieukwaliteit en technologische innovatie. De voorgestelde circulaire economie moet de zelfvoorzienendheid van de stad gaan waarborgen. Volgens Stefano Boeri Architects moet Smart Forest City – een soort hightech botanische tuin in een moderne stad – “een centrum voor geavanceerd onderzoek worden dat plaats biedt aan alle universitaire afdelingen, internationale organisaties en bedrijven die zich bezighouden met grote duurzaamheidsvraagstukken en de toekomst van de planeet.” In dit gebied van 557 hectare komen maximaal 130.000 mensen te wonen. Maar liefst 362 hectare is bestemd voor beplante oppervlakken zoals groendaken, grote parken en groene gevels. In de stad – die zowel op het gebied van voedsel als energie zelfvoorzienend moet worden –  komen 7,5 miljoen bomen en planten die 116.000 ton CO2 kunnen absorberen.

Niet alleen worden er in het gebied fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd voor de elektriciteitsproductie, het voorgestelde transportsysteem zal ook volledig elektrisch en semiautomatisch zijn. Bovendien zijn alle voorzieningen voor de bewoners op fiets- of zelfs loopafstand. Water uit de zee stroomt via een ondergronds systeem naar een ontziltingsbassin, van waaruit het wordt gebruikt voor de watervoorziening van de stad en irrigatiedoeleinden voor het omliggende landbouwgebied. Het is de bedoeling dat natuur en stad binnen dit stedelijke ecosysteem met elkaar verweven zijn en zich als één organisme gedragen. “De weg naar gedematerialiseerde en ontgiftigde goederen en diensten kan als volgt worden samengevat: reductie, reparatie, hergebruik en recycling. Smart Forest City speelt in op deze ontwikkelingsbehoeften door onderwijs en economische empowerment – vooral die van vrouwen – mogelijk te maken en aan te moedigen door radicaal meer eco-efficiënte oplossingen, levensstijlen en gedragingen te ontwikkelen die de energievraag en de afvalproductie terugdringen,” aldus Stefano Boeri.

5. China’s autovrije steden – Shenzhen Net City en Chengdu Future City

Begin 2020, in samenwerking met het Amerikaanse NBBJ Architects en Tencent, de Chinese techgigant achter WeChat en QQ, is men begonnen met het ontwerpen van Net City – een nagenoeg autovrije, state-of-the-art, duurzame kustplaats – om de status van Shenzhen als het Chinese Silicon Valley te versterken. De groene stadsontwikkeling van 2 miljoen vierkante meter zal ongeveer zo groot zijn als Monaco en door middel van een ‘green corridor’ prioriteit geven aan voetgangers, fietsers, bussen en zelfrijdende auto’s. “Ons belangrijkste doel was om een ​​plek te creëren waar innovatie echt tot bloei kan komen. Zo hebben we geprobeerd om de impact van de auto zoveel mogelijk te minimaliseren. Omdat autovrije gebieden nog steeds een uitdaging zijn in onze wereld, hebben we veel tijd gestoken in het ontwerpen van een stad die zo min mogelijk impact heeft. We hebben auto’s verwijderd van plekken waar ze niet hoeven te zijn veel aandacht besteed aan plekken voor mensen,” vertelt Jonathan Ward, designpartner bij NBBJ. Net City is ontworpen voor ongeveer 80.000 inwoners en biedt bedrijfshuisvesting voor Tencent, kantoorruimte, scholen, winkels, uitgaansgelegenheden, een promenade aan het water, parken en andere voorzieningen in een “onderling verbonden, mensgericht organisch ecosysteem.” Duurzaamheid en milieubewustheid worden gerealiseerd door middel van systemen voor het opvangen en hergebruiken van afvalwater en via zonnepanelen op daken. Net City wordt via het metrosysteem van de stad, maar ook door veerboten en verkeersbruggen met de rest van Shenzhen verbonden.

Er is nog een ander autovrij stadsplan in China dat steeds vastere vormen aanneemt, en wel in de glooiende heuvels van Oost-Chengdu in de provincie Sichuan. Chengdu Future City is ontworpen door het Nederlandse architectenbureau Office for Metropolitan Architecture (OMA) en het in Hamburg gevestigde Gerkan, Marg and Partners (GMP). Deze autovrije stad van bijna 5 miljoen vierkante meter zal fungeren als innovatiedistrict voor de wetenschap en technologie en bestaan uit zes clusters of zones – te weten ‘wonen’, ‘universiteit’, ‘laboratorium’, ‘publiek’, ‘markt’ en ‘overheid’. De clusters zijn geïnspireerd op traditionele dorpen die kleinschalige landbouw beoefenen en oude irrigatiemethoden gebruiken. Binnen de universiteits- en laboratoriumzones komen gebieden die zijn gewijd aan innovatie en onderwijs en de andere clusters zullen plaats bieden aan commerciële en openbare locaties, overheidsfaciliteiten en huisvesting. De stad is zo ontworpen dat deze op een natuurlijke manier in het heuvelachtige landschap past en de ruimtelijke structuur en topografie van de omgeving volgt. Verbinding met de omliggende stad zal plaatsvinden via een slim mobiliteitsnetwerk met autonome voertuigen. OMA-partner Chris van Duijn vertelt: “Met dit project hopen we een alternatief te bieden voor het traditionele stadsplan, dat gebaseerd is op het auto-georiënteerde wegennet. We willen een ontwerp maken dat is geworteld in de geografie van de site. We hopen dat de connectie tussen architectuur en landschap zal resulteren in een dynamische onderwijsomgeving die tot innovatieve ideeën inspireert.”

Zoals Benjamin Verdi schrijft voor Fair Observer: “Autobeperkingen ten gunste van voetgangersvriendelijke, beloopbare gebieden, gecombineerd met gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zullen het opkomende China voorzien van mooi, tastbaar bewijs dat dit land ook stappen onderneemt om klimaatverandering te bestrijden en om de volgende eeuw van het leven op deze planeet vorm te geven op een manier waar de rest van de wereld trots op zou kunnen zijn.”

6. Smart Kalasatama – Finland’s kleine slimme stad

Smart Kalasatama is al een pionier op het gebied van de klimaatdoelen van Helsinki. Nu wil de stad, in samenwerking met meer dan 200 belanghebbenden – waaronder bedrijven, onderzoekers, stadsfunctionarissen en inwoners –  duurzame stedelijke oplossingen promoten voor haar 25.000 toekomstige inwoners en een voorbeeld zijn voor de ontwikkeling van toekomstige slimme steden. Het project, dat naar verwachting in 2035 zal zijn voltooid, wil haar bewoners een uur extra vrije tijd per dag geven. Dit moet mogelijk gemaakt worden door intelligent beheer van hulpbronnen en door te focussen op slimme energieoplossingen, slimme mobiliteit en een slim dagelijks leven. Smart Kalasatama wordt ontwikkeld op een centraal gelegen voormalig havengebied waar 1.000.000 m2 plaats zal bieden aan woningen en 390.000 m2 beschikbaar komt voor kantoren. De stad moet voor 10.000 mensen werkgelegenheid gaan genereren. Er komt een school, een vacuümgestuurd afvalinzamelingssysteem, een gezondheids- en welzijnscentrum, een co-creatieruimte en een energiestation. Smart Kalasatama zal functioneren als een innovatiehub, een levend testbed waar – door middel van experimenten en co-creatie – slimme en duurzame nieuwe technologieën, oplossingen en diensten zullen worden getest in real-life omgevingen. Kalasatama, waar momenteel 3.000 mensen wonen, kent al een actieve deeleconomie waar mensen apps gebruiken voor het delen van auto’s en parkeerplaatsen. Slimme sloten bieden toegang tot gebouwen, zodat je voor varierende doeleinden eenvoudig van verschillende ruimten gebruik kunt maken. Bovendien zijn veel van de eerste woongebouwen al aangesloten op het smart grid. Naast real-time slimme meters, zal het slimme netwerk ook nieuwe oplossingen voor elektriciteitsopslag mogelijk maken en het netwerk van elektrische voertuigen van stroom voorzien.

7. Neom mega city – een slimme stad van 26.500 km2 in Saoedi-Arabië

De megastad Neom werd in 2017 voor het eerst onthuld door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Deze stad van $500 miljard, gelegen aan de kust van de Rode Zee, is het vlaggenschip van Saoedi-Arabië op het gebied van toerisme en business. Neom maakt deel uit van ‘2030 Vision’, waarin de plannen van het koninkrijk om de economie te diversifiëren worden uiteengezet en dient als model voor toekomstige stedelijke samenlevingen waarin een gezonde balans met de natuur de focus heeft. De futuristische stad moet in 2025 voltooid zijn en wordt – verspreid over 26.500 km2 – het grootste koolstofvrije systeem ter wereld. Naast fotovoltaïsche panelen en windmolens “zal Neom ook gebruikmaken van nieuwe technologie die bekend staat als groene moleculen, waarbij elektrische stroom wordt gebruikt om water om te zetten in zuurstof en waterstof. Hiermee worden vervolgens brandstoffen gecreëerd die volledig duurzaam zijn en vrij van koolstof en andere emissies”, vertelt Peter Terium, het hoofd van de energiesector van Neom. De megastad zal bestaan ​​uit verschillende zones, waaronder logistieke en industriegebieden, havens, onderzoeks- en toeristencentra, uitgaansgebieden en sportcomplexen. De stedelijke omgeving zal prioriteit geven aan wandelen, fietsen en persoonlijke elektrische mobiliteitsmiddelen. Daarnaast komt er een openbare hogesnelheidstrein waarmee alle delen van Neom binnen 20 minuten te bereiken zijn.

‘The Line’ is een nieuw 170 kilometer lang gebied van met elkaar verbonden gemeenschappen in Neom, zonder wegen of auto’s, met een miljoen inwoners die in harmonie leven met de natuur. Volgens een verklaring van de kroonprins zullen de gemeenschappen van The Line slim zijn, aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI) en voortdurend voorspellende manieren leren om het leven gemakkelijker te maken, waardoor voor zowel de inwoners als de bedrijven extra tijd wordt gecreëerd. The Line zal volledig op schone energie draaien en zo zorgen voor beter en duurzamer leven en ondernemen. Tegen 2030 zal The Line naar schatting ongeveer 380.000 banen creëren en $48 miljard bijdragen aan het BBP van het koninkrijk. De kroonprins vertelt: “Tegen 2050 zullen een miljard mensen als gevolg van de toenemende CO2-uitstoot en stijgende zeespiegel moeten verhuizen. 90 procent van de mensen ademt vervuilde lucht in. Waarom zouden we de natuur opofferen voor ontwikkeling? Waarom zouden er elk jaar zeven miljoen mensen moeten sterven door vervuiling? Waarom zouden we elk jaar een miljoen mensen verliezen door verkeersongevallen? En waarom zouden we accepteren dat we jaren van ons leven verspillen aan woon-werkverkeer?”

8. Helsingborg – een complete slimme stad in Zweden

De Zweedse stad Helsingborg kreeg de tweede prijs in de European Capital of Innovation Awards 2020, ook wel bekend als iCapital. De jaarlijkse prijs wordt toegekend aan de Europese stad die het beste aantoont hoe innovatie het leven van haar inwoners verbetert. Het doel van het H22-initiatief van Helsingborg is om oplossingen te ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit. Een deel van het initiatief richt zich op het ontwikkelen van een slimmere en duurzamere stad. Het andere deel bestaat uit een City Expo, waarbij wordt gereflecteerd op alles wat al bereikt is. In het kader van de slimme digitale transformatie heeft Helsingborg op objecten overal in de stad sensoren geïnstalleerd. Deze monitoren alles, van de locatie van deelfietsen en water- en luchttemperaturen tot beschikbare parkeerplaatsen. De stad heeft ook een aantal indrukwekkende digitale tools ontwikkeld om misdaad te bestrijden, zoals de Incident Map met datavisualisatie van locaties van incidenten op basis van rapporten van de politie, brandweer, beveiligingsbedrijven en verzekeraars. Het doel van de slimme stad is echter niet alleen om in technologische oplossingen te investeren. Mensen en de planeet op de eerste plaats zetten en een platform bieden voor participatie en samenwerking behoren tot de belangrijkste doelstellingen van het H22-initiatief. H22 focust op het vinden van duurzame oplossingen voor een veerkrachtige stad die voorbereid is op huidige en toekomstige uitdagingen waar de wereld mee wordt geconfronteerd. Een aantal innovaties die een verschil maken in het dagelijks leven van mensen zijn onder meer de emissievrije elektrische veerboten tussen Helsingborg en Helsingör, het unieke driepijpsrioolstelsel, inspanningen voor het planten van bomen in de hele stad, de Innovation Database, Urban Living Labs waar oplossingen voor stedelijke mobiliteit ontwikkeld worden, en SällBo, een sociaal woonproject waar jonge volwassenen en senioren samen wonen om eenzaamheid te verminderen en de integratie van verschillende generaties en culturen te bevorderen.

9. De op blockchain-gebaseerde stad Sandbox City in Nevada

De CEO van de firma Blockchains L.L.C., Jeffrey Berns, die ook advocaat en cryptocurrency-miljonair is, is van plan een nieuwe, futuristische stad in de woestijn te creëren, genaamd Sandbox City. De nieuwe slimme stad zal draaien op blockchain-technologie en wordt gebouwd op een stuk land van meer dan 270.000 vierkante kilometer in Noord-Nevada. Sandbox City zal worden gevestigd in hetzelfde Technology Park waarin Tesla zijn megafabriek heeft en waar de servers van grote bedrijven als Google en Apple staan. Het doel van dit initiatief is om te laten zien dat je er met nieuwe technologieën voor kunt zorgen dat het dagelijks leven, de ontwikkeling van bedrijven en de handel naast elkaar kunnen bestaan ​​en dat je er het leven zelfs mee verbetert. Berns heeft een nieuwe samenleving voor ogen die is “gebaseerd op microtransacties tussen mens en mens, mens en machine, en machines en machines, en waar oude hiërarchieën – waarbij slechts enkelen de macht in handen hebben – worden afgebroken”.

Om manipulatie te voorkomen en transparantie te bevorderen worden eigendoms- en stemrechten van burgers op de blockchain geregistreerd. Dit zorgt er ook voor dat beslissingen over de stad in handen zijn van de burgers en voorkomt dat grote bedrijven of regeringen de touwtjes in handen hebben. Het is de bedoeling dat de duizenden inwoners van Sandbox City in een nieuw soort leefomgeving komen te wonen en cryptovaluta gebruiken als betaalmiddel. Er komt bovendien een technologiepark voor bedrijven in de nanotechnologie, 3D-printen, kunstmatige intelligentie (AI) en Blockchaintechnologie. Andere voorgestelde concepten omvatten verschillende zakelijke, maatschappelijke, financiële en retailontwikkelingen. Om te voorkomen dat gebruikers van cryptovaluta in de problemen komen, heeft Berns ook nog een bank aangekocht. En voor het opslaan van fysieke digitale activa wil hij gebruikmaken van oude militaire schuilplaatsen in de VS en bunkers in Zweden en Zwitserland. Zoals Berns aan de Reno Gazette Journal vertelt: “Ik kan al mijn geld aan mijn kinderen en liefdadigheid en dat soort dingen nalaten, maar ik kan ook echt proberen om de wereld te veranderen. Hoeveel mensen krijgen die kans? Hoe zou je ‘s avonds slapen met de wetenschap dat je de kans om iets te kunnen doen niet hebt aangegrepen? Dat is hoe ik erover denk. Dat is pas een nalatenschap. Toen ik naar Nevada kwam, voelde het alsof ik thuiskwam.”

10. Hong Kong’s Smart City Blueprint omvat 76 initiatieven

Om het leven van mensen te verbeteren en de uitdagingen rond stadsbeheer aan te pakken, introduceerde de HKSAR-regering (Hong Kong Special Administrative Region) in december 2017 de Smart City Blueprint for Hong Kong 2.0. In de blauwdruk zijn meer dan 76 initiatieven opgenomen, onderverdeeld in zes focusgebieden, zoals smart living, smart mobility, smart government, smart environment, smart people en smart economy. Volgens de secretaris voor innovatie en technologie, Alfred Sit, “bevorderen innovatie en technologie niet alleen onze economische ontwikkeling, maar zijn ze ook noodzakelijk voor een betere kwaliteit van leven. Met de implementatie van smart city-initiatieven willen we het publiek voordelen en gemak bieden en daarnaast willen we onze onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten inzetten om Hong Kong vooruit te helpen. In de afgelopen drie jaar hebben verschillende bureaus en afdelingen toezeggingen gedaan om deze initiatieven voort te zetten”. Digitale infrastructuurprojecten en gratis openbare Wifi-hotspots, het Faster Payment System en het iAM Smart digitale dienstenplatform zijn al geïmplementeerd, evenals COVID-maatregelen zoals het ‘StayHomeSafe’-systeem om thuisquarantaine te ondersteunen en de ‘LeaveHomeSafe’-app voor meldingen over blootstelling aan het virus. Andere initiatieven die worden overwogen om het bestaande stadsmanagement te verbeteren en burgers voordelen te bieden zijn onder meer pilots voor slimme dorpen, de verbetering van slimme toeristische platforms, de ontwikkeling van het verkeersdata-analysesysteem, de toepassing van bouwinformatiemodellering en de implementatie van het LawTech-fonds.

Ten slotte

De toekomst van de wereld hangt af van de kwaliteit van onze toekomstige steden. En terwijl het tempo van de technologische ontwikkeling en de integratie ervan in de samenleving blijft toenemen, maken steeds meer steden overal ter de transitie naar slimmere gemeenschappen die door digitale technologieën mogelijk gemaakt, aangedreven en geïntegreerd worden. De wereldwijde ontwikkeling van slimme steden lijkt onvermijdelijk en als dit goed wordt gemanaged kunnen deze hightech, duurzame en mensgerichte stedelijke omgevingen de economie en de levenskwaliteit van hun burgers aanzienlijk verbeteren.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!