De pandemie brengt een nieuwe innovatiegolf teweeg in de gezondheidszorg

De pandemie heeft de acceptatie van digitale technologie in de gezondheidszorg versneld en een nieuwe innovatiegolf teweeggebracht.
Industries: Gezondheidszorg
  • De impact van de pandemie op de gezondheidszorg
  • Uitdagingen vragen om opmerkelijke innovaties
  • Visies en voorspellingen voor de zorgsector
  • Een laatste overweging

Nu het wereldwijde vaccinatieproces in volle gang is, is het ook de hoogste tijd om voorbereidingen voor de post-pandemische fase te treffen. De gezondheidszorg zal uiteraard een sleutelrol spelen in het onder controle krijgen van de pandemie. En om dit mogelijk te maken, zal de sector zijn eigen digitale transformatie moeten ondergaan. Hierdoor ontstaat een nieuwe innovatiegolf die de toekomst van de patiëntenzorg zal hervormen.

De impact van de pandemie op de gezondheidszorg

Aangezien de COVID-19-pandemie in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, is het logisch dat de impact ervan vooral in de gezondheidszorg goed te voelen is. Omdat we dankzij de vooruitgang in de moderne geneeskunde de levensverwachting aanzienlijk hebben weten te verlengen, is de primaire focus van de gezondheidszorg verschoven naar chronische aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten. Hierdoor is tegelijkertijd de bezorgdheid over mogelijke pandemieën naar de achtergrond verdrongen. De meeste zorginstellingen in de wereld waren dan ook totaal niet voorbereid op de enorme plotselinge toestroom van coronapatiënten. En als gevolg van de het feit dat het coronavirus ineens topprioriteit werd, kwamen talloze andere levensreddende behandelingen in het gedrang, zoals orgaantransplantaties, kankerbehandelingen en hersenoperaties. In de Verenigde Staten moest bijvoorbeeld bijna de helft van alle patiënten hun behandelingen of ingrepen als gevolg van de pandemie uitstellen of helemaal stopzetten.

De pandemie heeft ook tot allerlei korte- en langetermijnveranderingen in de gezondheidszorg geleid en de digitale transformatie in een behoorlijke stroomversnelling gebracht. Volgens het Digital Health – Global Market Trajectory & Analytics-rapport, gepubliceerd door ResearchAndMarkets.com, nam het aantal online consulten sinds het begin van de pandemie met  maar liefst 350 procent toe en steeg de online verkoop bij apotheken zelfs met 600 procent. Om adequaat in te spelen op deze verschuiving en ervoor te zorgen dat alle patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben, is het belangrijk dat zorginstellingen innovatieve oplossingen implementeren, zoals telegeneeskunde, technologie voor het op afstand monitoren van patiënten, robotica, AI-aangedreven chatbots en voorspellende analyses. Als gevolg hiervan, aldus het rapport, zal de wereldwijde digitale gezondheidsmarkt tegen 2027 een waarde van meer dan $500 miljard bereiken. Deze digitale transformatie omvat ook het medisch onderwijs, waarbij steeds meer gebruikgemaakt zal worden van VR-technologie om studenten in verschillende realistische scenario’s onder te dompelen en hen te helpen met voorbereidingen op het echte werk.

Uitdagingen vragen om opmerkelijke innovaties

Als er één goede ontwikkeling uit de pandemie is voortgekomen, is het dat het in alle sectoren een nieuwe innovatiegolf heeft veroorzaakt, waaronder de gezondheidszorg.

Robot-zorgverleners

Bij ziekten als COVID-19 lopen zorgverleners bij het verzorgen van patiënten ook het gevaar om besmet te worden. Nu heeft een team van onderzoekers van het MIT, Boston Dynamics en Brigham & Women’s Hospital een robot ontwikkeld waarmee je de vitale functies van een patiënt op veilige afstand kunt monitoren. De robot – een aangepaste versie van de Spot-robot van Boston Dynamics – is uitgerust met vier camera’s waarmee hij op afstand de huidtemperatuur, ademhaling, hartslag en bloedzuurstofverzadiging kan meten. “In de robotica is het doel over het algemeen om automatisering en robottechnologie te gebruiken zodat mensen geen gevaarlijk werk meer hoeven te doen”, vertelt Henwei Huang van het MIT. “We waren van mening dat het mogelijk moest zijn om een ​​robot in te zetten zodat de zorgverlener zelf niet aan de patiënt blootgesteld hoeft te worden”.

Virtuele wachtkamers

Sinds het uitbreken van de pandemie hebben veel patiënten hun doktersbezoeken uitgesteld uit angst om in de wachtkamer, waar ook andere patiënten zitten, aan het virus te worden blootgesteld. Om het contact tussen patiënten te minimaliseren, heeft het in Phoenix gevestigde Banner Health virtuele wachtkamers ontwikkeld waar patiënten via chatbots kunnen ‘inchecken’ en formulieren kunnen invullen. “De zorgsector moet snel innoveren om ervoor te zorgen dat alle patiënten op veilige, discrete en eenvoudige manieren weer in contact kunnen komen met hun arts”, zegt Greg Johnsen, CEO van LifeLink, het technologiebedrijf dat samen met Banner Health aan dit project samenwerkte. “Net zoals we in de detailhandel veranderingen zien, moeten zorgaanbieders zich ook aanpassen en de ervaring in wachtkamers is een van de dingen die zal moeten veranderen”.

Patiënten monitoren met AI

Het in het VK gevestigde digitale zorgbedrijf Isansys Lifecare heeft onlangs zijn Patient Status Engine (PSE)  onthuld, een AI-systeem dat patiënten monitort. Het PSE-systeem combineert sensoren, connectiviteit en klinische AI om onbewerkte patiëntgegevens automatisch vast te leggen en deze om te zetten in real-time voorspellende klinische inzichten”. Deze innovatieve oplossing biedt ook Early Warning Scores en stuurt waarschuwingen als er veranderingen optreden in de gezondheidstoestand van een patiënt, waardoor zorgmedewerkers tijdig kunnen reageren. Dankzij de PSE kunnen zorginstellingen aanzienlijk efficiënter werken, betere klinische beslissingen nemen en de duur van ziekenhuisopnames terugdringen.

Visies en voorspellingen voor de zorgsector

Om de door de pandemie veroorzaakte uitdagingen het hoofd te bieden maakt de zorgsector steeds meer gebruik van digitale technologie. “Digitale technologie en ervaringen in de gezondheidszorg vloeien sinds het begin de COVID-19-pandemie steeds meer samen en in de toekomst van de zorg moeten we onze kernaannames over de samenvloeiing van mensen en technologie opnieuw onder de loep nemen”, aldus Dr. Kaveh Safavi, senior managing director van Accenture’s Health. “Onze perceptie van en relaties met technologie veranderen. Om ons daaraan aan te passen, moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders digitale ervaringen opnieuw ontwerpen”.

Ook Jeroen Tas, chief innovation & strategy officer bij Philips, is van mening dat de pandemie de adoptie van digitale technologie in de gezondheidszorg heeft versneld. “Er bestaat een grote kans dat digitale diensten in de toekomst de cirkel sluiten tussen consultaties en het verstrekken van zorg of geneesmiddelen, dat drones medicijnen bij patiënten bezorgen en dat robots besmette oppervlakken desinfecteren. Ook verwachten we dat apps en chatbots binnenkort als symptoomcheckers zullen fungeren en actueel infectiemanagement- en reisadvies zullen verstrekken. Met gebruik van medische wearables monitoren we patiënten thuis en door middel van 5G-compatibele camera’s kunnen we symptomen binnen enkele seconden controleren”, vertelt Tas.

Vooral AR- en VR-oplossingen worden volop aangeprezen als de toekomst van het medisch onderwijs. “Dankzij de technologische maturiteit, betaalbare prijzen, een uitgebreid aantal contentproviders en de talrijke succesvolle implementaties, hebben AR- en VR-oplossingen hun waarde inmiddels bewezen en worden ze in de gezondheidszorg steeds vaker gebruikt. Bijvoorbeeld voor training en onderwijs, het plannen van pre-operaties en behandelingen, en data/3D-gebruiksscenario’s voor 3D-modelvisualisatie”, vertelt Eleftheria Kouri, AR/VR-onderzoeksanalist bij ABI Research. “In de huidige markt worden AR- en VR-oplossingen beschouwd als betrouwbare en kosteneffectieve digitale tools voor hoogwaardige use-cases in de gezondheidszorg. Ook de introductie van AR-elementen in telezorgdiensten is een veelbelovende en natuurlijke use-case die waarde en duidelijkheid kan toevoegen en oplossingen kan bieden voor de uitdagingen rond persoonlijke medische consulten die inmiddels aan het licht zijn gekomen”.

Volgens futurist Richard van Hooijdonk wordt de toekomst van de zorg door digitale technologieën vormgegeven. In plaats van te blijven vertrouwen op een reactieve benadering, verschuiven we steeds meer richting preventieve gezondheidszorg, waardoor we vroege ziektesymptomen eerder kunnen detecteren en op tijd actie kunnen ondernemen. Kunstmatige intelligentie, robotica en nanotechnologie zullen allemaal een prominentere rol gaan spelen in de gezondheidszorg, waardoor we effectievere behandelingen kunnen ontwikkelen en de resultaten voor de patiënt aanzienlijk kunnen verbeteren. En met verdere ontwikkelingen in 3D-printtechnologie zal het misschien niet lang duren voordat we volledige menselijke organen kunnen 3D-printen, waardoor een einde komt aan de wachtlijsten voor orgaantransplantaties.

Een laatste overweging

De pandemie heeft een enorme impact gehad op de wereldwijde gezondheidszorg. Om ervoor te zorgen dat alle patiënten de zorg blijven ontvangen die ze nodig hebben, zonder te worden blootgesteld aan het virus, zijn zorginstellingen overal ter wereld gedwongen om innovatieve technologische oplossingen te implementeren, zoals robotverzorgers, geavanceerde systemen om patiënten te monitoren en virtuele wachtkamers. Er wordt in de toekomst van de zorg steeds vaker gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie, AR/VR, 3D-printtechnologie en nanotechnologie, waardoor het verlenen en ontvangen van zorg voorgoed verandert.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!