Drones, KI en herbebossing – technologie voor een groenere, gezondere planeet

  • Kan herbebossing de oplossing zijn voor klimaatverandering?
  • Startups over de hele wereld gebruiken drones om ontbossing tegen te gaan
  • Kunnen we onze bossen redden met kunstmatige intelligentie?
  • Nieuw blockchainproject wil bomen redden in Paraguay
  • Technologie biedt nieuwe hoop in de strijd tegen ontbossing

Bossen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van onze planeet. Ze zijn het thuis voor talloze planten- en diersoorten, bieden miljarden mensen economische, gezondheids- en sociale voordelen en helpen de effecten van klimaatverandering te verzachten. Volgens de Wereldbank beslaan bossen nu ongeveer 30 procent van het landoppervlak van de aarde. De verwachting is helaas dat dit cijfer in de toekomst zal dalen, aangezien de ontbossing onafgebroken en in razendsnel tempo doorgaat. De Wereldbank schat dat tussen 1990 en 2016 ongeveer 1,3 miljoen vierkante kilometer bos is verdwenen. Ongeveer 46 procent van de bomen op de planeet is gekapt door mensen.

Een infographic met statistieken over ontbossing en het percentage van het landoppervlak dat nog door bossen wordt bedekt.
De Wereldbank schat dat 46 procent van de bomen in de wereld door mensen is gekapt. Tussen 1990 en 2016 is 1,3 miljoen vierkante kilometer bos verloren gegaan. De afgelopen 50 jaar is 17 procent van het Amazone-regenwoud vernietigd. Als gevolg is nog maar 30 procent van het landoppervlak van de aarde bedekt met bossen.

Ontbossing wordt vooral veroorzaakt door menselijke activiteit. Denk hierbij aan landbouw, mijnbouw, olieboringen, houtkap en verstedelijking. Daarnaast zijn bosbranden en overbegrazing ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor het probleem. Er staat enorm veel op het spel – de biodiversiteit, mensenlevens en de toekomst van onze planeet. Onderzoekers over de hele wereld zijn koortsachtig aan het werk om  nieuwe manieren te ontwikkelen om dit probleem aan te pakken, onder andere met behulp van technologieën als drones, kunstmatige intelligentie en blockchain.

Kan herbebossing de oplossing zijn voor klimaatverandering?

Uit een recent onderzoek van ETH-Zürich in Zwitserland blijkt dat er op onze planeet ruimte is voor bijna 10 miljoen vierkante kilometer extra bomen. Zodra deze bomen volwassen worden kunnen ze ons helpen met het opslaan van ongeveer 205 miljard ton koolstof – dat is pakweg tweederde van de CO2-uitstoot die al sinds de industriële revolutie door menselijke activiteiten veroorzaakt wordt. “Ons onderzoek toont duidelijk aan dat bosherstel de beste oplossing is voor klimaatverandering en levert keihard bewijs om investeringen te rechtvaardigen”, zegt Tom Crowther, co-auteur van het onderzoek en hoofdwetenschapper aan het Crowther Lab van de universiteit.

Andere onderzoekers hebben echter hun twijfels geuit over de claims in het onderzoek. Volgens hen hadden de auteurs de hoeveelheid door mensen gegenereerde koolstofemissies onderschat en de koolstofverwijderings- en opslagmogelijkheden van de bomen overschat. Sommigen noemen het onderzoek zelfs potentieel gevaarlijk, omdat het ertoe zou kunnen leiden dat beleidsmakers effectievere strategieën voor de bestrijding van klimaatverandering aan de kant zetten. Hoe het ook zij, niemand kan ontkennen dat het planten van nieuwe bomen ons kan helpen de koolstofniveaus in de atmosfeer te verlagen. Het is dan ook een benadering die zeer de moeite waard is, al is het alleen maar ter aanvulling van andere strategieën.

Startups over de hele wereld gebruiken drones om ontbossing tegen te gaan

De afgelopen jaren zijn drones een steeds waardevoller instrument gebleken in de strijd tegen ontbossing. De in het VK gevestigde startup BioCarbon Engineering heeft bijvoorbeeld een manier gevonden om het bomenplantproces aanzienlijk te versnellen door met gebruik van drones ‘zaadbommen’ als het ware in de grond te schieten. Allereerst worden drones ingezet om informatie te verzamelen over de topografie en bodemomstandigheden en een nauwkeurige 3D-kaart te maken. Deze informatie wordt gecombineerd met satellietgegevens en vervolgens geanalyseerd door een algoritme om de meest geschikte locaties te identificeren en het meest efficiënte plantpatroon te bepalen. De drones vuren vervolgens biologisch afbreekbare peulen met ontkiemde zaden en voedingsstoffen af ​​op de aangewezen plekken. Dit gaat met een snelheid van één peul per seconde, waardoor ze wel 100.000 zaden per dag kunnen planten.

Een infographic toont de mogelijkheden van zaadplantende drones ontwikkeld door BioCarbon Engineering.
Drones ontwikkeld door de Britse startup BioCarbon Engineering kunnen 100.000 zaden per dag planten. Deze methode is 10 keer sneller en 80 procent goedkoper dan handmatig planten.

Volgens de startup is deze methode tien keer sneller en 80 procent goedkoper dan handmatig zaaien. Een ander voordeel is dat je op deze manier ook moeilijk te bereiken gebieden kunt beplanten. Tot nu toe heeft het BioCarbon-team miljoenen bomen op verschillende locaties over de hele wereld geplant, van de mangrovebossen in Myanmar tot verlaten mijngebieden in Australië. Het idee lijkt aan te slaan en er zijn diverse andere startups met een soortgelijke aanpak begonnen  ̶̶ het in Seattle gevestigde DroneSeed en AirSeed Technologies in Zuid-Afrika.

Drones kunnen bovendien helpen bij het bestrijden van illegale ontbossing. Een team van het Leuser-ecosysteem in Sumatra, Indonesië, gebruikt drones om “de vernietiging van tropisch regenwoud voor illegale palmolieplantages in het nationale park aan de kaak te stellen en illegale houtkap op te sporen”. Het high-resolution beeldmateriaal dat de drones verzamelen wordt doorgestuurd naar de politie om hen te helpen met het voorbereiden van maatregelen tegen degenen die bij illegale activiteiten betrokken zijn. Het beeldmateriaal wordt ook gebruikt om lokale gemeenschappen op te hoogte te brengen van de schade die door deze destructieve praktijken aangericht wordt.

Kunnen we onze bossen redden met kunstmatige intelligentie?

Er wordt ook steeds vaker gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie om bossen te beschermen. Gramener is een datasciencebedrijf dat gebruikmaakt van KI en machine learning in de strijd tegen illegale ontbossing en het door mensen veroorzaakte uitsterven van planten en dieren. Het bedrijf heeft onlangs zijn krachten gebundeld met een plantagebedrijf in Zuidoost-Azië dat verantwoord wil kappen.

Voorheen moest het plantagebedrijf – om de houtkap zowel ecologisch verantwoord als economisch haalbaar te maken – handmatig luchtfoto’s inspecteren om de leeftijd en de ontwikkeling van bomen in bepaalde gebieden te identificeren en bomen die groot genoeg zijn om gekapt te worden eruit te filteren, een zeer tijdrovend proces. Om deze uitdaging aan te pakken heeft Gramener een KI-systeem ontwikkeld dat deze bomen op foto’s automatisch kan identificeren. “Het systeem is nu geautomatiseerd”, zegt Anand Subramanian, mede-oprichter en CEO van Gramener. “Je hoeft hier geen expert voor te zijn, maar het dekkingsgebied is zo groot dat het automatiseren van dit proces een enorm verschil maakt”.

Niet iedereen is echter geïnteresseerd in verantwoord kappen. Volgens Topher White, de oprichter van de in San Francisco gevestigde non-profit Rainforest Connection, is 50 tot 90 procent van alle houtkapactiviteiten wereldwijd illegaal. De gerenommeerde fysicus en ingenieur heeft nu een ingenieuze manier bedacht om tekenen van illegale houtkapactiviteiten met behulp van oude telefoons te detecteren. De vijf tot zes jaar oude telefoons worden hoog in de bomen geplaatst, waar ze in real time luisteren naar geluiden die verband houden met illegaal kappen. Zodra ze iets ongewoons detecteren, waarschuwen ze de autoriteiten.

Deze ‘guardian phones’, zoals ze worden genoemd, zijn zo aangepast dat ze op zonne-energie werken, waardoor ze de geluiden in hun omgeving 24 uur per dag kunnen opnemen. De audiobestanden worden met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning geanalyseerd om de geluiden van kettingzagen, voertuigen, houthakkers, mensen en geweerschoten te identificeren. Deze methode is ook tamelijk effectief gebleken bij het stoppen van stroperij in gebieden in Midden-Afrika en Latijns-Amerika. “Als je ze kunt stoppen zodra ze een gebied binnenrijden of hun kettingzagen starten – dus voordat er teveel schade is aangericht – zijn de gevolgen voor beide partijen zoveel lager dat je er daadwerkelijk over kunt praten”, vertelt White.

Nieuw blockchainproject wil bomen redden in Paraguay

Tijdens de BlockShow Asia 2018-conferentie heeft een groep Duitse ondernemers onder leiding van Jörg Schäfer een nieuw blockchainproject met de naam TreeCoin onthuld. Met het project hoopt men ontbossing tegen te gaan door deelnemers de mogelijkheid te bieden aandelen te kopen in een ambitieus herbebossingsproject. Het project zal naar verwachting 22 jaar duren en tijdens deze periode wil het team 597 vierkante kilometer braakliggend land in Paraguay met eucalyptusbomen beplanten.

De deelnemers kunnen security tokens kopen met de naam TREE, die worden uitgegeven onder Zwitserse jurisdictie. Elke TREE-token is ongeveer $23 waard en vertegenwoordigt grondaankopen, managementkosten en één geplante boom. Om de vier jaar wordt het waardevolle eucalyptushout verkocht om winst voor het project te genereren. 50 procent van de opbrengst wordt vervolgens opnieuw geïnvesteerd in de aanschaf van land om meer bomen te planten. 10 procent wordt gedoneerd aan verschillende goede doelen.

Technologie biedt nieuwe hoop in de strijd tegen ontbossing

Onze bossen verdwijnen in een alarmerend tempo en bedreigen niet alleen het voortbestaan ​​van talloze planten- en diersoorten, maar ook het leven van miljarden mensen die afhankelijk zijn van deze bossen voor hun drinkwater, voedsel en inkomen. Omdat bossen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de effecten van klimaatverandering, kan deze razendsnelle ontbossing bovendien de toekomst van de hele planeet in gevaar brengen.

Gelukkig is er nog steeds hoop. In de afgelopen jaren zijn technologieën als drones, kunstmatige intelligentie en blockchain stuk voor stuk potentiële oplossingen gebleken. Van drones die autonoom zaden planten tot KI-systemen die geluiden kunnen detecteren die duiden op illegale houtkap, technologie wordt een steeds waardevoller hulpmiddel in de strijd tegen ontbossing. Hoewel herbebossing alleen waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om de effecten van klimaatverandering om te keren, is het een waardevolle aanvulling op andere strategieën die ons dichter bij dat doel brengen.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!