Een bedrijf runnen zonder trendanalyse is net als werken met oogkleppen op

Industries: Management
Trends: Big Data
  • Trends helpen bij het oplossen van problemen en vertegenwoordigen nieuwe manieren van leven
  • Hoe wordt trendanalyse uitgevoerd?
  • Proactief zijn – niet reactief – betekent het verschil tussen slagen en succes
  • Doe die oogkleppen af

Stel je voor, je probeert iets te maken terwijl je oogkleppen op hebt zodat je eigenlijk niet veel ziet. Zo zou het zijn om een nieuw product of dienst te ontwikkelen zonder enig begrip van hoe het in de samenleving past en of het wel aan bepaalde waarden voldoet. Veel bedrijven worstelen met het spotten en begrijpen van trends of met het erop inspelen, waardoor ze de boot missen. Denk bijvoorbeeld aan Blackberry, die de evolutie van de smartphone niet zag aankomen, of Kodak, die negeerde wat er in de markt gebeurde en vervolgens het nakijken had. Het identificeren en analyseren van trends is cruciaal omdat het inzicht geeft in wat relevant is voor een bedrijf of industrie en invloed kan hebben op het toekomstige succes, de winstgevendheid en de ‘staying power’ van een organisatie.

Trends helpen bij het oplossen van problemen en vertegenwoordigen nieuwe manieren van leven

Je kunt trends identificeren aan de hand van een waarneembare en verklaarbare groei die voortkomt uit de behoeften van het publiek. Trends helpen bij het oplossen van problemen. Seth Godin, best-selling auteur en oprichter van Squidoo en Yoyodyne, schrijft: “Een trend krijgt gaandeweg steeds meer power, omdat het niet alleen maar deel van een moment is. Het is een instrument, een connector die waardevoller wordt naarmate meer mensen zich ermee bezighouden”. Een voorbeeld van een trend is de toenemende populariteit van sociale netwerken – ze verbinden mensen en hebben de wereld veranderd in een global village. Een ander voorbeeld is ‘evidence-based medicine’ – gezondheidszorg op basis van het meest recente, betrouwbare, wetenschappelijke bewijs – dit elimineert giswerk en redt levens. Dit type trends blijft groeien, ze lossen problemen op en vertegenwoordigen nieuwe manieren van leven. Om als bedrijf aan de top te blijven en te overleven, is het van cruciaal belang om te weten hoe je trends kunt benutten.

 Een man in een pak met een complex diagram van pictogrammen, woorden en symbolen om hem heen
Je kunt trends identificeren aan de hand van een waarneembare en verklaarbare groei die voortkomt uit de behoeften van het publiek.

Hoe wordt trendanalyse uitgevoerd?

Trendanalyse is “de wijdverbreide praktijk van informatie verzamelen en een patroon herkennen om toekomstige gebeurtenissen te kunnen voorspellen” – aldus Wikipedia. Om je concurrentie voor te blijven, is het belangrijk om veranderingen in je markt te evalueren. Bij trendanalyse wordt gekeken naar hoe een bepaalde sector is ontstaan, hoe deze zich heeft ontwikkeld en in welke richting deze naar verwachting zal evolueren. Een voorbeeld is de geboorte van mobiele communicatie, de opkomst van de smartphone en de daaropvolgende transformatie van de markt. Naast trends als “wat is het volgende waar mijn klanten naar op zoek zijn en hoe kan technologie aan die behoefte voldoen”, moet je natuurlijk ook kijken naar veranderingen in het economische en politieke landschap die ook waardevolle inzichten kunnen bieden die belangrijk zijn voor je bedrijf.

Om op de hoogte te blijven van trends zijn allerlei onderzoeken nodig, waaronder het verzamelen van primaire data en het continu volgen van prominente onderwerpen in wetenschappelijke tijdschriften en de media. Vervolgens worden tekenen van verandering getoetst aan onderzoeksresultaten van focusgroepen, universiteiten en onderzoeksinstellingen over de hele wereld. Piers Fawkes, de oprichter van PSFK, een toonaangevend business intelligence- en trendrapportage-bedrijf, zegt: “Je moet zoeken naar patronen in data, een heleboel soortgelijke ideeën bekijken, met deskundigen om de tafel gaan zitten om de informatie helder te krijgen en vervolgens de snelheid van de trend en de potentiële ontwikkeling ervan analyseren”.

Proactief zijn – niet reactief – betekent het verschil tussen slagen en falen

Het wel of niet monitoren en analyseren van trends en er al dan niet actie op ondernemen bepaalt of je slaagt of faalt. Bedrijven moeten proactief zijn, niet reactief. Ze moeten voortdurend manieren vinden om relevant te blijven en te kunnen blijven concurreren om toekomstige groei veilig te stellen. Uit een onderzoek van Innosight komt naar voren dat bijna 50 procent van de huidige S&P 500-bedrijven over tien jaar niet meer zal bestaan. Dat geeft je toch wel te denken. Een cruciaal onderdeel van proactief zijn is trendanalyse. Het leidt tot belangrijke inzichten en bevindingen en biedt bovendien context waarmee organisaties een balans kunnen vinden tussen hun ambities en de werkelijkheid. Trendanalyse geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe je klanten werft en behoudt in een  wereld waar de aandachtsspanne steeds korter lijkt te worden. Het kan inzicht geven in hoe je het vertrouwen van de consument kunt winnen in een samenleving die steeds minder vertrouwen heeft in de media en marketing. Het kan bedrijven helpen een antwoord te vinden op vragen als: “Zal dit idee het leven van onze klanten makkelijker maken? Gelukkiger? Gezonder? Efficiënter?”

Digitale weergave van een tablet met daarop 3D-staaf- en cirkeldiagrammen en een vergrootglas dat het woord 'trends' vergroot
Het wel of niet monitoren en analyseren van trends en er al dan niet actie op ondernemen bepaalt of je slaagt of faalt.

Doe die oogkleppen af

Het herkennen van belangrijke technologische, economische of sociale trends is voor de meesten niet zo moeilijk. Maar trends die geen verband lijken te houden met de kernmarkt van je bedrijf kunnen óók van grote invloed zijn op de houding, aspiraties en het gedrag van de consument. Als er geen rekening wordt gehouden met deze ogenschijnlijk niet-verwante trends, gaan kansen voor innovatie en groei misschien wel aan je bedrijf voorbij. Het is duidelijk dat ons dagelijks leven sterk wordt beïnvloed door de digitale revolutie, maar waar misschien niet iedereen zich van bewust is, is dat de meeste digitaal onderlegde mensen zich richten op kortetermijndoelen, multitasken en ‘instant gratification’ willen. Dat inzicht is voor een smartphonefabrikant net zo relevant als voor bijvoorbeeld een make-upbedrijf. En het negeren van deze trends kan leiden tot een kloof tussen bedrijven en hun klanten, wat weer als gevolg kan hebben dat je achter het net vist, irrelevant wordt en ten onder gaat.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!