Met technologie en praktijkervaring maak je van studenten succesvolle leiders

Studenten voorbereiden op de uitdagingen van morgen – daar komt meer bij kijken dan traditionele lesboeken.
Industries: Onderwijs
  • Hoe leid je studenten op tot de leiders van morgen?
  • Onderwijsexpert helpt leerkrachten bij het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden
  • Het leren van 21st-eeuwse vaardigheden moet ook gebaseerd zijn op praktijkervaring
  • Hoe CMU zijn studenten voorbereidt op het bedrijfsleven
  • Data-analyse helpt schoolambtenaren hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren
  • Leerlingen nemen een meer centrale plaats in

Succesvol zijn in de huidige arbeidsmarkt vergt meer dan alleen het verwerven van de relevante vaardigheden. Van de huidige en toekomstige werknemers wordt verwacht dat ze verder gaan dan hun plicht en bijvoorbeeld ook leidinggevend en probleemoplossend vermogen hebben. Maar deze vaardigheden leer je niet uit lesboeken. Leerlingen moeten ter voorbereiding op hun toekomstige werkplek scenario’s uit de praktijk kunnen ervaren, met praktische voorbeelden van inspirerend leiderschap – bijvoorbeeld op hun school of universiteit. Onderwijsinstellingen kunnen daarnaast gebruikmaken van data en technologie om efficiëntere manieren te vinden hun leerlingen soft skills bij te brengen zodat ze goed voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Hoe leid je studenten op tot de leiders van morgen?

Om de resultaten van leerlingen te verbeteren en hen beter voor te bereiden op de toekomst, richten scholen en docenten zich steeds meer op innovatieve oplossingen die leren leuker en aangenamer kunnen maken. Maar de uitdagingen in deze sector wijzen erop dat er meer gedaan moet worden. Wat veel scholen niet beseffen is dat sterk schoolleiderschap een cruciaal ingrediënt is voor succes. En weten hoe je anderen moet leiden en inspireren is direct gekoppeld aan de prestaties van de leerlingen.

Een tekstbox met de kwaliteiten van succesvolle schoolleiders.
Een aantal kwaliteiten van succesvolle schoolleiders omvatten onder andere kalm blijven in chaotische situaties, fouten kunnen toegeven, behulpzaam zijn tegenover zowel leerlingen als collega’s, bewust zijn van goede en slechte eigenschappen, passie hebben voor het werk, probleemoplossend vermogen en een visie op voortdurende verbetering.

Volgens ThoughtCo, een producent van onderwijsmaterialen, zijn succesvolle schoolleiders mensen die ‘vroeg arriveren en tot laat blijven’. In een schoolomgeving blijft een goede leider kalm, zelfs in de meest chaotische situaties. Ze kunnen fouten toegeven en gedragen zich waardig. Goede leiders staan ​​altijd klaar om hun personeel en leerlingen te helpen en zijn zich bewust van hun sterke en zwakke punten. Wat de meest succesvolle leiders met elkaar gemeen hebben, is “een continue visie op verbetering”. Uitzonderlijke leiders hebben een passie voor wat ze doen. En door positieve acties en zorgvuldige besluitvorming weten ze ook anderen te enthousiasmeren.

Of ze nu uit de onderwijssector of uit een andere bedrijfstak komen, echte leiders zijn probleemoplossers. Gebrek aan (financiële) middelen, conflicten tussen leerlingen en/of personeel en problemen bij de implementatie van lesprogramma’s zijn uitdagingen die zich op elke school kunnen voordoen. Leiders richten zich echter op oplossingen. En als ze deze binnen hun vakgebied niet kunnen vinden, denken zij out-of-the-box. Voor elke unieke uitdaging is een ​​unieke aanpak  nodig en goede leiders begrijpen dat hun team met nuttige ideeën kan komen. Het is dan ook belangrijk dat zij naar alle partijen luisteren om de juiste feedback te krijgen.

Onderwijsexpert helpt leerkrachten bij het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden

Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten is niet eenvoudig, maar het succes van een onderwijsinstelling – en de leerling – hangt daar wel vanaf. Onderwijsexpert Steve Francis wil dit proces eenvoudiger maken voor leerkrachten en schoolambtenaren helpen hun potentieel te bereiken. Francis werkt al 20 jaar in het onderwijs en wordt omschreven als een “man met een missie om de onderwijssector ten goede te hervormen”. Door de jaren heen was hij de directeur van verschillende scholen in Australië en uitvoerend lid van de State Principals’ Association. Tegenwoordig is het grootste deel van zijn werk erop gericht om leerkrachten te helpen met het ontwikkelen van effectief leiderschap.

Francis wordt beschouwd als een van de 50 meest invloedrijke opleiders in Australië en is bovendien directeur van het Happy School-programma dat ontworpen is om schoolleiders te ondersteunen en hun moreel te verbeteren. Scholen die lid worden van het programma ontvangen artikelen met strategieën om stress bij het personeel te verminderen. Deze artikelen zijn geschreven door onderwijsexperts en laten schoolpersoneel zien hoe ze hun werk-privébalans kunnen verbeteren, hun tijd beter kunnen indelen of een positievere instelling kunnen ontwikkelen. Meer dan 600 scholen hebben zich inmiddels bij het programma aangesloten.

Naast het Happy School-programma heeft Francis ook Survey My Class en Survey My School ontwikkeld, om leerlingen een platform te bieden waar ze hun meningen over verschillende zaken kunnen delen met anderen. Met behulp van deze tools kunnen docenten feedback krijgen van leerlingen en deze gebruiken om hun werk te verbeteren. Volgens de Survey My Class-website is deze oplossing “ontworpen om de leercyclus te sluiten door leraren feedback te geven die afkomstig is van hun doelgroep”.

Het leren van 21st-eeuwse vaardigheden moet ook gebaseerd zijn op praktijkervaring

De toekomstige beroepsbevolking heeft sterke leiderschapsvaardigheden nodig. Van deze mensen wordt verwacht dat ze efficiënt kunnen communiceren, kritisch kunnen denken en probleemoplossend vermogen hebben. Een van de beste manieren om deze 21e-eeuwse vaardigheden te verwerven is door praktische ervaring. De Academy of Notre Dame de Namur, een middelbare meisjesschool in Pennsylvania in de VS, heeft bijvoorbeeld een cursus ontwikkeld met de naam Design Thinking and Entrepreneurship om leerlingen beter voor te bereiden op de universiteit en het bedrijfsleven. Door met elkaar samen te werken en goed met elkaar te communiceren leren zij niet alleen hun creativiteit maar ook hun empathisch en probleemoplossend vermogen te ontwikkelen.

De 1-jarige cursus is ontwikkeld om meisjes aan te moedigen leiders te worden in het bedrijfsleven. In de eerste helft van de cursus leren ze over ontwerpprocessen. Eerst identificeren ze een specifiek probleem dat opgelost moet worden. Vervolgens analyseren ze data en brainstormen ze over ​​producten die oplossingen zouden kunnen bieden. Zodra het product is ontwikkeld gaan de studenten door met de tweede helft van de cursus, waarin ze een businessplan voor hun oplossing ontwikkelen.

Tijdens de cursus worden leerlingen ook blootgesteld aan realistische scenario’s. In 2019 nam bijvoorbeeld een groep leerlingen deel aan het business-simulatiespel ERPsim dat gehouden werd op de campus van Rider University in New Jersey. Leerlingenteams namen het tegen elkaar op met het verkopen van producten en het optimaliseren van supply chains met behulp van business management software voor grote en middelgrote bedrijven ontwikkeld door SAP, een Duits techbedrijf op het gebied van zakelijke applicaties. Bovendien kreeg elke leerling een mentor toegewezen die gekozen werd uit een groep Rider University-studenten.

“Ik zag leerlingen de hele dag door zelfstandig met hun mentoren communiceren en samenwerken. De situatie was perfect organisch en is een echt bewijs van de effectiviteit van de simulatie en de impact van de mentoren”, vertelt Tyler Gaspich, docent aan de Academy of Notre Dame de Namur. De simulatie heeft de leerlingen een volledig nieuw inzicht in het bedrijfsleven gegeven. En omdat de simulatie op de Rider University-campus werd gehouden, hebben de leerlingen bovendien een kijkje kunnen nemen in het universitaire leven.

Hoe CMU zijn studenten voorbereidt op het bedrijfsleven

Ook studenten van Central Michigan University (CMU) kregen tijdens de 7e ERPsim-wedstrijd de kans om met behulp van de simulatie-technologie van SAP een bedrijf te leiden en waardevolle praktische ervaring op te doen. Degenen die hierin het meest succesvol waren werden beloond met een studiebeurs. Het evenement is ook gunstig voor grote bedrijven als de Blue Cross Blue Shield-zorgverzekeraar, die de competitie vaak bezoekt om studenten te vinden die out-of-the-box kunnen denken. In de loop der jaren heeft het bedrijf 13 studenten van de competitie in dienst genomen. De SAP-programmadirecteur van CMU, Stephen Tracy, vertelt dat ongeveer 86 procent van de Fortune 1000-bedrijven gebruikmaken van hun software.

Data-analyse helpt schoolambtenaren hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren

Scholen verzamelen enorm veel informatie, zoals cijfers van leerlingen, sociaal-economische data en feedback van leerkrachten. Met data-analysetools kunnen docenten hun lesmateriaal personaliseren, het potentieel van leerlingen voorspellen en de leerresultaten verbeteren. Maar ook helpt het scholen met een beter inzicht in hun gebruik van technologie, hun aankoopbeslissingen te nemen en geld te besparen. Softwareprogramma’s als Tableau kunnen onderwijsanalyses uitvoeren, zoals het koppelen van lesplannen aan de prestaties van leerlingen. Bovendien kunnen ze helpen met het vinden van manieren om het aanmeldingspercentage van nieuwe leerlingen en studenten te verhogen. Deze feedback kan vervolgens worden gebruikt om de activiteiten op verschillende afdelingen te verbeteren. Constante verbeteringen zullen er ook voor zorgen dat de faculteit open staat voor veranderingen.

Data-analyse is een krachtig hulpmiddel, maar er zijn diverse privacykwesties die het gebruik ervan beperken. Om gevoelige informatie voldoende te kunnen beschermen is het belangrijk dat onderwijsinstellingen zich bewust zijn van de kwetsbaarheden van hun systemen. Scholen kunnen bijvoorbeeld deskundig personeel inzetten om de systemen te analyseren en zwakke punten te identificeren. Een grondige beoordeling zal hen helpen begrijpen wie toegang heeft tot hun gegevens en op welke manier. Ook is het cruciaal dat het personeel bekend is met de wetgeving rond dataprivacy. Om misbruik van leerlinggegevens te voorkomen, moeten schooldistricten er onder andere voor zorgen dat hun systemen voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Ten slotte is het essentieel dat zowel leraren als leerlingen weten hoe ze hun eigen gegevens moeten beschermen.

Leerlingen nemen een meer centrale plaats in

Leiderschap, creativiteit en goed kunnen communiceren en samenwerken zijn een aantal vaardigheden die leerlingen en studenten nodig hebben om in het snoeiharde bedrijfsleven van vandaag en in de toekomst te kunnen overleven. Dankzij technologie is het nu eenvoudiger voor leraren om leerlingen praktische (gesimuleerde) ervaringen te bieden waarin leerlingen zich deze vaardigheden eigen kunnen maken. Dit is een onderwijsmodel waarin het onderwijs niet draait om de docenten maar om de leerlingen. Docenten zijn er om te observeren  hoe leerlingen een specifiek probleem benaderen en of ze communiceren met hun medeleerlingen om oplossingen te vinden voor verschillende uitdagingen. Deze educatieve methoden kunnen docenten helpen hun leerlingen leiderschapsvaardigheden bij te brengen en ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn op de toekomst.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!