STEM-onderwijs is niet genoeg: met makerspaces verwerf je de skills die je op de moderne werkplek nodig hebt

Industries: Onderwijs
Trends: 3D Printen
  • Voor de huidige arbeidsmarkt hebben werknemers andere skills nodig dan hun voorgangers
  • Met makerspaces kunnen mensen de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor de moderne werkplek
  • Makerspaces worden een steeds belangrijker onderdeel van de (Amerikaanse) schoolomgeving

We bevinden ons in een enorme, door technologie gedreven transformatie die bijna elk aspect van onze samenleving beïnvloedt. De impact ervan is met name op de arbeidsmarkt duidelijk merkbaar, waar als gevolg van de toegenomen afhankelijkheid van innovatieve technologieën allerlei ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Een van de grootste gevolgen van deze ontwikkeling is dat de huidige werknemers heel andere onderwijs- en opleidingsbehoeften en skills nodig hebben dan hun voorgangers om werk te kunnen vinden.

Voor de huidige arbeidsmarkt hebben werknemers andere skills nodig dan hun voorgangers

Uit het recente onderzoek The State of American Jobs van het Pew Research Center blijkt dat de hoeveelheid onderwijs en training die nodig is om op de huidige arbeidsmarkt te kunnen concurreren ten opzichte van de jaren tachtig met 68 procent is toegenomen. Volgens de studie zegt 85 procent van de respondenten dat computer- en technologische vaardigheden, soft skills en communicatie- en schrijfvaardigheden essentieel zijn voor een succesvolle carrière. Bovendien moeten werknemers in staat zijn om voortdurend nieuwe vaardigheden te leren en zich snel aan te passen aan veranderingen die het gevolg zijn van nieuwe technologieën.

Man and twee vrouwen aan bureau in klaslokaal
Uit het recente onderzoek The State of American Jobs van het Pew Research Center blijkt dat de hoeveelheid onderwijs en training die nodig is om op de huidige arbeidsmarkt te kunnen concurreren ten opzichte van de jaren tachtig met 68 procent is toegenomen.

Uit een rapport van de National Science Board uit 2015 blijkt dat STEM-vaardigheden steeds belangrijker worden. STEM staat voor science, technology, engineering & mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige vakken. Ook voor banen waarvoor dat in het verleden niet nodig was heeft men nu voor bijna 20 procent van alle beroepen een steeds hogere mate van bèta/technische kennis en vaardigheden nodig. Bovendien heb je voor bijna 80 procent van de middenkaderfuncties waarvoor minstens een middelbareschooldiploma vereist is, nu ook digitale skills nodig. Maar wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat mensen de vaardigheden kunnen verwerven die ze nodig hebben om succesvol te zijn op de huidige arbeidsmarkt? Het antwoord is makerspaces.

Met makerspaces kunnen mensen de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor de moderne werkplek

Makerspaces zijn een soort informele workshops, meestal in onderwijsinstellingen, waar mensen waardevolle praktijkervaring kunnen opdoen met nieuwe technologieën en de skills kunnen verwerven die nodig zijn om te slagen in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Op het kennis- en inspiratieplatform onderwijsvanmorgen.nl staat: “Tegenwoordig vind je op steeds meer scholen de zogeheten makerspaces: ruimtes waar leerlingen met digitale apparatuur en gereedschap dingen kunnen maken. Een makerspace is een perfecte ruimte voor multidisciplinaire projecten waarbij leerlingen vakoverstijgend werken. Ze kunnen er hun talenten ontwikkelen door hun eigen creatieve ideeën tot uitvoer te brengen”. Afhankelijk van de vaardigheden die je leerlingen wilt bijbrengen, kunnen makerspaces worden uitgerust met apparatuur als 3D-printers, lasersnijders, naaimachines, Arduinos, Raspberry Pis, Lego sets en Adobe Creative Suite software. Makerspaces zijn bedoeld om creatief denken, innovatie en sociale samenwerking te bevorderen. Bovendien moeten ze een veilige en flexibele omgeving bieden waar mensen kunnen experimenteren met ideeën, fouten kunnen of mogen maken en leren problemen op te lossen door het toepassen van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Makerspaces worden een steeds belangrijker onderdeel van de (Amerikaanse) schoolomgeving

Onderwijsinstellingen zien steeds meer het belang van makerspaces. In de Verenigde Staten vormen ze op veel scholen al een essentieel onderdeel van de schoolomgeving. “Het neemt kinderen mee naar de wereld van de bèta/techniek”, zegt Tim Bajarin, de voorzitter van Creative Strategies, een in Silicon Valley gevestigd bedrijf dat de technologie-industrie analyseert. “De manier waarop onze wereld zich ontwikkelt is dat steeds meer banen een belangrijk tech-aspect zullen bevatten – op wat voor manier dan ook – waarvoor gespecialiseerde denkwijzen nodig zijn die verder gaan dan wat we leerlingen in het standaard, algemeen onderwijssysteem leren”.

Uit de meest recente Speak Up Survey, gepubliceerd door Project Tomorrow, blijkt dat er op ongeveer 31 procent van de Amerikaanse scholen al een soort van makerspace is. Nog eens 23 procent is van plan om deze in de toekomst te implementeren. “Niet elk kind hoeft uiteindelijk een wetenschapper, ingenieur of ontwerper te worden, maar het is wel belangrijk dat iedereen als een wetenschapper, ingenieur of ontwerper leert denken”, vertelt Dr. Helen Soule, de directeur van Partnership for 21st Century Learning (P21), uit. Het State of Making Report 2015 van de MakeSchools Higher Education Alliance, een organisatie die bestaat uit een groep Amerikaanse hogescholen en universiteiten met als doel de makersbeweging te bevorderen, laat zien dat makerspaces “actief leren, interdisciplinaire benaderingen en creativiteit in het hoger onderwijs hebben bevorderd”. Makerspaces hebben ook geleid tot een toename van het aantal door studenten geleide startups en crowdfunding campagnes.

Een van de meest indrukwekkende voorbeelden van een succesvolle makerspace is de think[box] aan Case Western Reserve University in Ohio. Het is een gebouw van zeven verdiepingen, uitgerust met 3D-printers, scanners en computerondersteunde ontwerpsoftware. Op elke verdieping is een aparte fase van projectontwikkeling gehuisvest. De eerste verdieping fungeert als een gemeenschappelijke ruimte, gevolgd door ideevorming, prototyping, fabricage, open werkruimten, bedrijfsmiddelen en een incubatorruimte op de verdiepingen erboven. De think[box] werd voor het eerst geopend in 2012 en opende onlangs ook zijn deuren voor het publiek als een manier om lokaal ondernemerschap te bevorderen.

Technologie heeft zoveel verschillende aspecten van ons leven veranderd en de arbeidsmarkt en werkplek zijn daarop geen uitzondering. De vaardigheden waarover de werknemers van vandaag moeten beschikken om te slagen verschillen sterk van die van vorige generaties. Makerspaces bieden mensen de kans om met nieuwe technologieën te werken, deze te gebruiken om hun ideeën tot leven te brengen, hun probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf in deze voortdurend veranderende wereld de beste slagingskans te geven.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!