De toekomst van werk: gekwantificeerde werkplekken en KI-gestuurde HR

Hoe technologieën als KI, VR en wearables de toekomst van werk vormgeven.
Industries: Werk
  • Draagbare technologie verbetert de productiviteit
  • Levenslang leren is essentieel voor succes op de digitale werkplek
  • Hoe technologie personeelsmanagement verandert
  • De toekomstige werkplek is niet ‘op de zaak’
  • Is de gig economy de toekomst?
  • De opkomst van KI-gestuurde HR
  • De veranderende rol van de manager

Technologie heeft een grote impact op onze manier van werken. Steeds meer eenvoudige, repetitieve taken worden geautomatiseerd. Het wordt dan ook steeds belangrijker dat we onze functies op het werk opnieuw onder de loep nemen en nieuwe skills leren. Hoe veranderen we organisaties en hoe krijgen we met deze veranderingen de medewerker van de toekomst aan boord? Hoe zien onze banen er in de toekomst uit? Er zullen nieuwe werkmodellen ontstaan, de gekwantificeerde werkplek zal onze output nauwkeurig meten en bestaande, top-down-hiërarchieën zullen verdwijnen. 21ste-eeuwse vaardigheden zijn in de toekomst onmisbaar en we transformeren in toenemende mate van vaste contracten naar een gig economy. Dankzij VR en hologramtechnologie kunnen we immers op afstand met mensen uit de hele wereld samenwerken, hebben we meer flexibiliteit en een betere werk-privébalans.

Draagbare technologie verbetert de productiviteit

Hoe weten we waarom sommige werknemers beter presteren dan andere? En hoe zorgen we ervoor dat ze efficiënter en productiever worden? Door meer te weten te komen over de ervaringen van de werknemer. Dankzij ontwikkelingen op het gebied van het IoT, sensortechnologie en het groeiende gebruik van mobiele apparaten en draagbare technologie hebben bedrijven toegang tot eindeloze hoeveelheden informatie over de activiteiten, de gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Met die informatie kun je trends herkennen en maatregelen nemen die de werknemers contenter, gezonder en productiever maken.

Uit een recent onderzoek blijkt dat wearables de productiviteit van werknemers met 8,5 procent en de werktevredenheid met 3,5 procent verhogen. Een team van onderzoekers van Dartmouth College heeft een nieuw mobiel detectiesysteem ontwikkeld dat de prestaties van werknemers uiterst nauwkeurig kan meten. Het systeem bestaat uit fitnessbandjes, sensoren en een app en monitort zowel fysieke als emotionele signalen van werknemers, zoals hartslag, stressniveaus, slaappatronen, calorieverbruik, gewicht, locatie, fysieke activiteit, telefoongebruik en omgevingslicht. Alle verzamelde informatie wordt vervolgens geanalyseerd door machine learning-algoritmen en gebruikt om een prestatieprofiel van elke werknemer te creëren. “We wilden ontdekken of er een objectievere manier was om de prestaties van mensen op de werkplek te beoordelen”, vertelt Andrew Campbell, hoogleraar informatica aan Dartmouth College. “We willen die informatie gebruiken om werknemers meer te empoweren en inzicht te geven in welke factoren hun werk beïnvloeden, zoals  stress, slaaptekort of andere factoren die misschien niet direct duidelijk zijn”.

De Australische supermarktketen Woolworths heeft onlangs plannen aangekondigd om 100 van zijn werknemers in drie distributiecentra te voorzien van wearables. Het SoterSpine-apparaatje, een draagbare sensor die je op je kleding bevestigt, monitort wat er de hele dag met de wearable gebeurt en stuurt een waarschuwing als het bewegingen detecteert die mogelijk tot letsel kunnen leiden. Denk daarbij aan draaien, bukken, voorwerpen van de grond oppakken of te lang in dezelfde houding zitten of staan. Elke beweging wordt door een algoritme geanalyseerd en krijgt een risicoscore. Deze informatie wordt naar de smartphone van de drager verzonden, met daarbij suggesties om het risico op letsel te verminderen. Ten slotte worden de gegevens van alle werknemers geaggregeerd en doorgestuurd naar de werkgever. Deze kan vervolgens trends en risicofactoren identificeren en waar nodig verbeteringen in de werkomstandigheden aanbrengen.

Levenslang leren is essentieel voor succes op de digitale werkplek

Om op de werkplek van de toekomst te slagen moeten we onze rol opnieuw definiëren en nieuwe vaardigheden aanleren. En in de 21ste eeuw zijn kritisch denken, creativiteit, communicatie, probleemoplossend vermogen en technologische kennis de belangrijkste vaardigheden die we nodig hebben. We zullen ons leven lang moeten blijven leren en hebben daarom een nieuw onderwijsmodel nodig – Learning-as-a-Service (Laas).

Volgens het McKinsey Global Institute zullen maar liefst 375 miljoen mensen wereldwijd tegen 2030 mogelijk van beroepscategorie moeten veranderen. Het is daarom essentieel dat mensen proactiever aan de slag gaan met ‘levenslang leren’ en gebruikmaken van de nieuwe kansen die digitale technologie biedt. Ze zullen manieren moeten bedenken om zichzelf opnieuw uit te vinden om succesvol te kunnen zijn in onze steeds verder digitaliserende wereld.

“Een levenslange leerling zijn is waarschijnlijk het belangrijkste kenmerk in deze digitale tijd”, zegt Ravi Kumar, president van het digitale servicebedrijf Infosys. “Momenteel rond je je hoger onderwijs af, begin je aan een baan en denk je dat je klaar bent met leren. Maar ik ben van mening dat we die mindset moeten veranderen en de mentaliteit van levenslang leren moeten koesteren, want wat je vandaag leert, is over een paar maanden of een jaar achterhaald. Je moet ook bereid zijn om te blijven groeien in je carrière. De enige manier om dit te doen is door continu te blijven leren. Als je relevant wilt blijven, moet je op de hoogte zijn van al het nieuwe om je heen, alle veranderingen om je heen, en dienovereenkomstig handelen”.

Hoe technologie personeelsmanagement verandert

Bedrijven maken steeds meer gebruik van KI om allerlei managementtaken uit te voeren. Bijvoorbeeld om sollicitatiegesprekken te houden, nieuw personeel te onboarden en voor beslissingen met betrekking tot training personeelswerving en hoe personeel functioneert. In plaats van zich bezig te houden met micromanagement is de manager van de toekomst meer een rolmodel die regelmatig feedback geeft en zijn mensen aanmoedigt aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. We maken in de toekomst steeds meer gebruik van cloudgebaseerde HR en VR/AR maken conferencing en training op afstand mogelijk.

Volgens een recent rapport van ResearchAndMarkets is de verwachting dat de wereldwijde markt voor human resource management-software tegen 2027 een waarde van $30 miljard zal bereiken. BambooHR, een toonaangevend cloudgebaseerd HR-softwarepakket, is gericht op kleine en middelgrote bedrijven. Het is een allesomvattend, gebruiksvriendelijk HR-beheersysteem met een uitgebreide reeks functies, waaronder het monitoren van sollicitatieprocessen, salarisadministratie, onboarding van nieuwe werknemers, HR-rapportage, het monitoren van ziekteverzuim en vakantiedagen en prestatiemanagement. BambooHR wordt geleverd met een mobiele app waarmee je altijd en overal toegang hebt tot werknemersinformatie en andere functionaliteiten. De software ondersteunt ook elektronische handtekeningen, kan geautomatiseerde verzoeken en goedkeuringen verwerken en herinneringen sturen met betrekking tot zaken die direct aandacht nodig hebben.

De in Tel Aviv gevestigde startup Gloat heeft onlangs een nieuw carrièreontwikkelingsplatform gelanceerd dat gebruikmaakt van KI om werknemers te matchen met nieuwe carrièremogelijkheden. Het stelt werkgevers ook in staat om te bepalen welke van hun huidige werknemers goede kandidaten zijn voor interne projecten, voltijdbanen, mentorschappen of job swaps. Op basis van vaardigheden en ambities die je selecteert laat het platform vacatures zien waar je als werknemer binnen het bedrijf op kunt solliciteren. Als er geen geschikte functie wordt gevonden krijg je een lijst vaardigheden te zien die je moet hebben om in de toekomst succesvoller te zijn met solliciteren. Het systeem helpt werknemers ook met het vinden van een mentor door mensen van andere afdelingen voor te stellen die bepaalde kennis bezitten. “We zijn er trots op dat wij – als eerste in ons vakgebied – bedrijven op deze manier kunnen helpen bij het evalueren van hun personeelsbestand. Mensen met unieke vaardigheden en ambities kunnen de output van je bedrijf maximaliseren”, zegt Ben Reuveni, CEO van Gloat.

STRIVR, een in de VS gevestigd informatietechnologiebedrijf dat gespecialiseerd is in virtual reality en klantervaring, heeft een VR-platform ontwikkeld waarmee bedrijven hun werknemers kunnen trainen. Het platform combineert VR, leertheorie, datawetenschap en ruimtelijk ontwerp om trainingsscenario’s te bieden op het gebied van klantenservice-coaching, verbetering van soft skills, gezondheids- en veiligheidstraining en verbetering van de operationele efficiëntie. Verizon gebruikt het platform om zijn werknemers te helpen met het ontwikkelen van soft skills als empathie en inlevingsvermogen. Met dit specifieke trainingsscenario beleven werknemers een doorsnee werkdag in VR, waarin ze verschillende taken uitvoeren en met klanten communiceren. Sommige van deze virtuele klanten zijn niet erg beleefd en werknemers leren spelenderwijs hoe ze toch op een positieve manier met hen kunnen communiceren. Ze moeten zich onder andere en voorstelling proberen te maken van hoe de dag van de klant is geweest en aangeven wat ze verwachten van de interactie. “Het doel is niet om alle trainingen door VR te vervangen maar om de intense ervaringen die VR kan bieden te gebruiken als leerzame momenten die motiveren om dieper op inhoudelijk materiaal in te gaan en nieuwe, complexere interacties mogelijk te maken”, aldus Jeremy Bailenson, mede-oprichter van STRIVR.

De toekomstige werkplek is niet ‘op de zaak’

Geavanceerde technologieën zetten de werkplek op zijn kop en maken een eind aan bestaande hiërarchieën. Het nu nog redelijk vastomlijnde kantoor van het verleden maakt langzaam maar zeker plaats voor flexibele en open werkplekken. We gaan steeds meer op afstand werken, in virtuele kantoren met VR-teams en online brainstormborden en de verwachting is dat steeds meer mensen in de toekomst digitale nomaden worden.

Hoewel het coronavirus miljoenen mensen in korte tijd heeft gedwongen om vanuit huis te werken, was telewerken eigenlijk al vóór de uitbraak een opkomende trend. Door de pandemie is de adoptie ervan echter in een stroomversnelling gekomen. Naar schatting werkt 34 procent van werknemers in de VS nu vanuit huis en voor veel van deze mensen is dit bovendien geen tijdelijke oplossing. Volgens een recent onderzoek van onderzoeksbureau Gartner is 74 procent van de bedrijven van plan om een ​​deel van hun werknemers permanent te laten telewerken. De verwachtingen zijn dat maar liefst 30 procent van de gehele beroepsbevolking minstens een paar keer per week thuis zal werken als de pandemie voorbij is. En technologie zal een grote rol spelen in deze aanstaande transformatie.

De Taiwanese smartphonefabrikant HTC heeft onlangs de Vive Sync VR meetingservice gelanceerd. Hiermee kun je je avatar naar een virtuele vergaderruimte sturen en met andere avatars communiceren, zoals die van je collega’s of klanten. Vive Sync ondersteunt verschillende soorten interacties, zoals samenwerkingsevents, presentaties en persconferenties, evenals verschillende zitopstellingen, variërend van kleine vergadertafels tot auditoria. Dankzij integratie met Microsoft OneDrive kun je bestanden als afbeeldingen, video’s, pdf’s en PowerPoint-presentaties weergeven op een groot scherm of virtueel delen met anderen. Je kunt ook screenshots maken en met 3D-teken- en annotatietools en spraak-naar-tekstfunctionaliteit real-life whiteboardsessies reproduceren en aantekeningen maken met gebruik van gesproken opmerkingen.

Is de gig economy de toekomst?

Veranderingen op de arbeidsmarkt en de opkomst van online platforms zorgen dat steeds meer mensen ervoor kiezen per opdracht te werken in plaats van bij een bedrijf in dienst te gaan. De gig economy is gebaseerd op flexibele, tijdelijke of freelance ‘gigs’ en kan zowel bedrijven als talentproviders ten goede komen. Gigwerk is beter aan te passen aan de behoeften van het moment en maakt een flexibele levensstijl mogelijk. De gig economy biedt de opdrachtgever toegang tot een bredere en diepere talentenpool – voor kortere of langere tijd – en de provider heeft overal ter wereld kansen die het best bij zijn of haar expertise aansluiten.

Ongeveer 57 miljoen Amerikaanse werknemers, of 36 procent van het totale personeelsbestand, maken nu deel uit van de gig economy. Uit een door Mastercard gepubliceerd onderzoek uit 2019 blijkt dat de wereldwijde gig economy in 2018 $204 miljard brutovolume heeft gegenereerd en dat dit cijfer tegen 2023 naar verwachting zal stijgen naar $455 miljard. Hoewel de gig economy zonder twijfel meer flexibiliteit biedt, zitten er ook een aantal nadelen aan. Alleen werken, zonder collega’s, kan leiden tot eenzaamheid en depressie, wat niet alleen de productiviteit kan beïnvloeden maar ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Dit is de reden waarom gigwerkers er steeds vaker voor kiezen om vanuit coworking-ruimtes te werken. Zo kunnen ze profiteren van de flexibiliteit van de gig economy zonder menselijke interactie te hoeven missen.

De opkomst van KI-gestuurde HR

Steeds meer bedrijven maken gebruik van verbonden, intelligente recruitment op basis van KI-beoordelingen. Dit kan de tijd die nodig is om vacatures te vervullen aanzienlijk verkorten en tot meer sociaaleconomische diversiteit leiden. Tijdens wervingsprocessen wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van software. Daarmee kun je taken centraliseren en efficiënter werken, zodat je als recruiter minder bezig bent met administratie en meer tijd hebt voor het plaatsen van kandidaten. Met augmented messaging-software kun je het gedrag van de sollicitant monitoren, zodat het inzichtelijk wordt op welk type communicatie de persoon in kwestie het best reageert. Chatbots kunnen worden gebruikt om kandidaten op de hoogte te houden van hun sollicitatieproces. In plaats van hen cv’s te laten sturen, kunnen recruiters beoordelingstechnologie inzetten om te bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie. Hiermee kun je technische, functionele en psychometrische beoordelingen doen. Deze sector maakt ook steeds meer gebruik van video-sollicitaties met gezichtsherkenningstech en technologie voor micro-expressieanalyse om voorspellingen te doen over hoe de kandidaat zal presteren.

De Franse farmagigant Sanofi is slechts een van vele bedrijven die in toenemende mate gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om de meest veelbelovende kandidaten te identificeren. De afgelopen twee jaar heeft het bedrijf gebruikgemaakt van een algoritme om stagiaires in China te evalueren en te bepalen of ze geschikt zouden zijn voor de organisatie. Zodra de kandidaten een reeks vragen hebben beantwoord met betrekking tot kwaliteiten als teamwerk, moed, respect, integriteit en bereidheid om te blijven leren, gaat het algoritme verder met het identificeren van persoonlijkheidskenmerken die aansluiten bij of overeenkomen met die van succesvolle werknemers die al in dienst zijn van het bedrijf. Het doel is om kandidaten te vinden met een vergelijkbare bedrijfscultuur en het aantal werknemers dat voortijdig vertrekt te verminderen. Alleen de kandidaten die de KI op de shortlist zet gaan door naar persoonlijke sollicitatierondes.

Luchtvaartreus Airbus heeft onlangs zijn nieuwe chatbot Bessie onthuld. Het is de bedoeling dat Bessie, ontwikkeld door het Berlijnse softwarebedrijf Jobpal, de betrokkenheid van kandidaten gaat stroomlijnen en recruiters repetitieve taken uit handen zal nemen. Dit doet de bot onder andere door direct alle vragen van een sollicitant te beantwoorden. De chatbot is getraind op een dataset die bestaat uit de meest voorkomende vragen van kandidaten en antwoorden van recruiters. Het systeem werd ingezet op de carrièresite van het bedrijf en verwerkt momenteel meer dan 12.000 interacties per maand. Bessie helpt Airbus met het aantrekken van de beste en slimste kandidaten in engineering en productie en zorgt er bovendien voor  dat de merkidentiteit beter overgebracht wordt.

De veranderende rol van de manager

Natuurlijk vraagt werk in de toekomst ook om een nieuw type manager die de status quo ter discussie stelt en bereid is de oude 20ste-eeuwse manier van leidinggeven achter zich te laten. Omdat millennials teamspelers zijn die van traditioneel gezag geen hoge pet op hebben, is het niet verwonderlijk dat er aan oude hiërarchieën eindelijk ook een eind komt. Millennials vinden resultaat belangrijk en verwachten dat ook van hun managers. De managers van de toekomst bieden werknemers de mogelijkheid nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe functies te verkennen.

Onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat opkomende technologieën als KI meer dan 69 procent van de gemiddelde werklast van de manager zullen overnemen. Omdat taken als het invullen van formulieren, het goedkeuren van workflows of het updaten van informatie in de toekomst steeds vaker door intelligente systemen uitgevoerd worden, zal de rol van de manager een enorme verandering ondergaan. “De afgelopen jaren hebben we een golf van kunstmatige intelligentie-toepassingen gezien die zaken als werving, training en ontwikkeling voor hun rekening nemen. Hierdoor wordt de rol van de manager voor een groot deel vervangen – of op zijn minst gemakkelijker gemaakt”, aldus Sari Wilde, managing vice president bij Gartner.

Door technologie eenvoudige, repetitieve taken te laten uitvoeren kunnen managers zich effectiever op mensen concentreren, hen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en ervoor zorgen dat hun welzijn en veerkracht meer aandacht krijgen. “De menselijke kant van management gaat vaak verloren als mensen het druk hebben, maar het is juist deze kant waar de waarde vandaan komt”, zegt Kevin Green, bestuurder en strategieadviseur van zes human capital-bedrijven. “Het is waardeverhogend. Mensen hebben nu meer tijd om dingen te doen die machines niet kunnen, zoals ideeën bedenken over hoe we dingen beter kunnen doen”.

Digitale technologie verandert bijna elk aspect van ons leven en dat is op onze werkplek niet anders. Het kantoor van de toekomst zal enorm verschillen van wat we vandaag gewend zijn. Alles wat we doen wordt in de toekomst gemonitord en gekwantificeerd. Technologieën als KI en VR helpen ons met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het ontdekken van nieuwe carrièrekansen. KI zal ook een steeds belangrijkere rol spelen in beslissingen over ‘the best man for the job’. Voor velen zal het kantoor van de toekomst helemaal geen kantoor meer zijn, omdat steeds meer mensen overstappen naar thuiswerken. Daar kunnen ze dankzij technologieën als VR en AR op afstand met hun collega’s samenwerken.

Industries: Werk
We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we in 2022 en daarna verwachten zijn stuk voor stuk grensverleg…

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!