Samenwerking tussen startups en grownups leidt tot betere producten en tevredener klanten

Industries: Management
  • Startups kunnen veel leren van gevestigde bedrijven
  • Startup-regels die corporates zouden moeten volgen
  • Hoe het Spaanse Telefónica startups omarmt
  • Samenwerking leidt tot betere producten en tevreden klanten

Startups zijn vaak de ‘lievelingen’ van het moderne bedrijfsleven. Ze zijn gepassioneerd, innovatief, progressief en concurreren met hun grotere, gevestigde en vaak meer conservatieve corporate tegenhangers. Als in een soort zakelijke versie van het eeuwenoude David en Goliath-verhaal voelen mensen zich vaak meer betrokken bij deze kleinere bedrijfjes, en dat heeft verschillende redenen. Uit onderzoek van Accenture blijkt bijvoorbeeld dat slechts 19 procent van de in 2017 afgestudeerden in de VS voor een groot bedrijf wil werken. Het is dan ook geen wonder dat startups gezien worden als rolmodel en dat de meeste mensen het liefst bij deze bedrijven in dienst komen.

Veel kleine bedrijven starten in smoezelige garages en evolueren uiteindelijk in grote, onpersoonlijke logge corporates met dure, moderne bedrijfspanden en winstbejag als voornaamste doel. Maar vergeet niet dat deze bedrijven onderweg ook waardevolle lessen hebben geleerd. Waar het op neer komt is dat grote en kleine bedrijven veel van elkaar kunnen leren en met deze kennis nieuwe waarde kunnen creëren voor hun klanten.

Startups zouden zich meer kunnen gedragen als corporates –  niet minder disruptief, maar wel met meer tact, bijvoorbeeld. Ook zouden ze er profijt van kunnen hebben als ze processen ontwikkelen die wat van de chaos wegnemen, hen helpen onnodige risico’s te vermijden en ervoor zorgen dat ze meer aandacht besteden aan human resources (HR). Grote bedrijven zouden op hun beurt kunnen verbeteren als ze sneller zouden kunnen schakelen en, net als startups, mislukkingen zouden zien als leermogelijkheden in plaats van incompetentie. In plaats van startende bedrijven te negeren of te dwarsbomen, zouden grote bedrijven hen eigenlijk beter kunnen steunen en/of (financiële) begeleiding kunnen bieden, zodat jonge ondernemers minder kostbare fouten maken.

Startups kunnen veel leren van gevestigde bedrijven

Een van de fouten die startups maken is dat ze plotseling ingrijpende veranderingen introduceren bij klanten en werknemers. Hoewel het hun missie is om de status-quo te verstoren, moeten starters leren van gevestigde bedrijven die weten dat niet iedereen altijd even goed reageert op abrupte veranderingen en dat velen de voorkeur geven aan geleidelijke verbeteringen. Dus in plaats van je product haastig te revolutioneren of van de een op andere dag nieuwe software te introduceren bij je werknemers, is het beter om dit geleidelijk te doen, om te voorkomen dat mensen zich afzetten tegen je ideeën.

Hierbij zijn capabele werknemers van groot belang. Daarom steken grote bedrijven veel energie in het aannemen van de beste mensen. En voor kleine startups is het vinden van de juiste werknemers zo mogelijk nóg belangrijker. De verkeerde persoon op de verkeerde plek kan ertoe leiden dat projecten maandenlange vertraging oplopen, terwijl de juiste persoon het verschil kan betekenen tussen succes en mislukking. Met de juiste systemen en processen kun je het inhuren van personeel en vele andere taken goed stroomlijnen. En hoewel startups graag flexibel willen zijn, is er ook iets te zeggen voor bedrijfsregels en -procedures. Zoals Jignesh Vaghasiya van Universal Stream Solution zegt: “procedures stellen werkpatronen vast en helpen je met het op een georganiseerde, strategische manier ontwikkelen van je bedrijf”.

 Twee mannen en een vrouw in vergadering met laptop
Een van de fouten die startups maken is dat ze plotseling ingrijpende veranderingen introduceren bij klanten en werknemers.

Een ander kenmerk van grote bedrijven is dat ze risicomijdend zijn als het gaat om investeringen en nieuwe projecten. En hoewel we bedrijven niet adviseren om al te behoedzaam te werk te gaan als gaat om innoveren, is het wel zo dat startups  roekeloze risico’s beter uit de weg kunnen gaan. Vooral omdat de meeste beperkte middelen hebben, en in zo’n situatie kan een enkele fout fataal zijn. In het geval van fouten of flops doet de startup er goed aan om te doen wat grote bedrijven doen – en dat is zorgvuldig analyseren wat er fout is gegaan.

Bovendien moeten zowel kleine als grote bedrijven ervoor zorgen dat winstbejag niet de enige prioriteit is. De beste manier om dit te voorkomen is door zich ook te richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit geeft werknemers bovendien het gevoel dat ze deel uitmaken van iets belangrijks en waardevols, wat de motivatie en loyaliteit vaak ten goede komt.

Startup-regels die corporates zouden moeten volgen

Een andere manier om mensen het gevoel te geven dat hun werk zinvol is, is door het creëren van een open werkomgeving, waar ze vrij zijn om hun mening te uiten en ideeën uit te wisselen met collega’s en leidinggevenden. Dit soort omgevingen vind je met name bij startups. Grote corporates, daarentegen, zijn veelal hiërarchisch en hebben meer rigide bedrijfsculturen. Dit komt innovatie vaak niet ten goede, omdat falen of een mislukt idee hier vaak gezien wordt als een gebrek aan competentie. Maar de realiteit is dat falen een cruciaal onderdeel is van het leerproces, en het is belangrijk dat grote bedrijven daar meer open voor staan. Zoals Mario Bartels, consultant bij het strategiebureau Vivaldi, uitlegt: “Het omarmen van experimenteren leidt tot een mentaliteitsverandering waarin ‘falen’ geaccepteerd wordt als een kans om te verbeteren”.

Niet alleen is het belangrijk om falen als onderdeel te zien van het leerproces en een manier om te verbeteren, het vermogen om snel te kunnen beslissen is een andere kritieke factor die startups helpt om te groeien. Grote bedrijven staan juist om het tegenovergestelde bekend – trage en moeizame besluitvormingsprocessen die hen ervan weerhouden om marktkansen te grijpen. Ze moeten zich realiseren dat minder administratieve rompslomp en sneller (kunnen) schakelen hen op vele manieren ten goede zal komen.

Luisteren naar klanten is een ander aspect van bedrijfsvoering waar grote corporates nog ruimschoots in kunnen verbeteren. En daarvoor hoeven ze alleen maar te kijken naar de manier waarop startups het doen. Hoewel focusgroepen, big data en marktonderzoek nuttige hulpmiddelen zijn, is het direct en persoonlijk benaderen van en communiceren met klanten toch vaak het meest effectief. Zoals Vivaldi stelt: “Directe interactie met klanten is waardevol. Hiermee kun je een intuïtief begrip van consumentengedrag opbouwen. Big data is geweldig, maar je kunt je verliezen in cijfertjes waardoor grote merken vaak vergeten wat het betekent om hun klanten echt te begrijpen”. Een mooi voorbeeld van een groot bedrijf dat voor inspiratie en klantinzicht naar startups kijkt is de Spaanse telecommunicatiegigant Telefónica.

Hoe het Spaanse Telefónica startups omarmt

Telefónica lanceerde in 2011 de startup accelerator Wayra, waarmee het 800 startups met 160 miljoen dollar financierde. Het project – waarin ondernemers honderden diensten en apps ontwikkelen – is enorm succesvol gebleken. Veel van deze apps worden door Telefónica gebruikt om de bedrijfsvoering te verbeteren, klanten te analyseren en de verkoop te stimuleren. Miguel Arias, die Wayra beheert, vertelt dat hij tijdens dit proces heeft geleerd dat “bedrijven die willen overleven zichzelf voortdurend opnieuw moeten uitvinden”. Tegelijkertijd moeten starters en corporates groots denken – wereldwijd denken – in plaats van zich alleen op lokale markten te richten. En als grote bedrijven en kleine startups met elkaar willen samenwerken moeten ze bereid zijn om te veranderen. Corporates moeten leren “mislukkingen te accepteren, zodat ze nieuwe bedrijven kunnen vinden die markten zullen transformeren”, stelt Arias. Tot slot vertelt hij trots dat Telefónica door Wayra een ondernemender en innovatiever bedrijf is geworden.

Samenwerking leidt tot betere producten en tevreden klanten

Concurrentie tussen startups en grownups is een van de kenmerken van het moderne bedrijfsleven. De kleine starters die het opnemen tegen grote concurrenten zijn vaak zeer populair en worden gezien als rolmodellen. En ook al zijn grote bedrijven in verhouding vaak minder populair, als beginnend bedrijf kun je toch ook vaak veel waardevols van hen leren. Uiteindelijk is het de bereidheid om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren, wat zal leiden tot betere producten, minder fouten en tevredener klanten.

Industries: Management
We’re in the midst of a technological revolution and the trends, technologies, and innovations to look out for in 2022 are all game-changers. They bring comp…

Free trendservice

Receive the latest insights, research material, e-books, white papers and articles from our research team every month, for free!