‘Slimme bossen’: de toekomst van natuurbehoud?

In ‘slimme bossen’ werken systemen voor direct warning, autonome monitoring, en dreigingsdetectie in harmonie samen om onze natuurgebieden te beschermen. Is dit de toekomst van natuurbehoud?
Industries: Algemeen
Trends: IoTSensoren
  • Baanbrekende innovaties voor duurzaam bosbeheer 
  • Het ‘Internet of Trees’
  • Slimme apparaten ontcijferen de mysteries van het bos
  • Van rook naar veiligheid: hoe slimme bossen bosbranden bestrijden

In de strijd tegen de escalerende klimaatcrisis is het behoud en het effectieve beheer van onze natuurgebieden belangrijker dan ooit. Deze ecosystemen zijn van onschatbare waarde: ze leveren essentiële diensten en dragen bij aan de koolstofafvang, het behoud van de biodiversiteit en de algehele gezondheid van onze planeet. Nu we met steeds meer uitdagingen te maken hebben, zoals de toenemende droogte, verwoestende bosbranden, grootschalige ontbossing en biodiversiteitsverlies, is het echter cruciaal om onderzoek te doen naar en te investeren in innovatieve oplossingen en nieuwe technologieën die transformerende mogelijkheden kunnen bieden om onze kostbare bossen te beschermen. Hoewel het idee dat natuurlijke bossen in gedigitaliseerde omgevingen worden getransformeerd misschien lijkt op een sciencefictionverhaal — denk aan bomen met sensortechnologie en drones die zaden verspreiden en bomen planten — toch zijn onconventionele benaderingen in deze wanhopige tijden noodzakelijk. Aangezien de bedreigingen waarmee onze bossen worden geconfronteerd grotendeels door mensen veroorzaakt worden, is het misschien tijd om niet-menselijke interventie te overwegen. Laten we een kijkje nemen in de ‘slimme bossen’ van de toekomst, waar systemen voor direct warning, autonome monitoring, en dreigingsdetectie samenwerken om onze natuurgebieden te beschermen.

Baanbrekende innovaties maken duurzaam bosbeheer mogelijk

In het licht van urgente uitdagingen op het gebied van ontbossing, met name in het uitgestrekte Amazone-regenwoud van Brazilië, wordt besluitvorming op basis van data steeds belangrijker. Het in Sao Paulo gevestigde Treevia is een toonaangevend technologieplatform dat gebruikmaakt van machine learning om verschillende factoren in bosomgevingen te monitoren en te analyseren. Met Internet of Things (IoT)-sensoren die in de bossen zijn geïnstalleerd kan Treevia onderzoekers en bosbedrijven geautomatiseerde, nauwkeurige en gestructureerde data leveren, wat zowel de duurzaamheid als de productiviteit ten goede komt. De twee onderscheidende oplossingen van Treevia bieden waardevolle tools. Zo ondersteunt de ‘research solution’ wetenschappers die bosexperimenten uitvoeren. Deze tool biedt bovendien toegang tot data die verzameld is door sensoren die de weersomstandigheden meten en de groei van bossen volgen. De ‘forest inventory solution’ stroomlijnt de assetregistratie voor bosbouwbedrijven, waardoor je informatie over planten, bodemkwaliteit en genetische informatie efficiënter kunt verzamelen. Dankzij de intuïtieve dashboards kunnen gewassen gemonitord worden en kunnen gebruikers weloverwogen beslissingen nemen. De realtime toegang tot IoT-sensordata via mobiele apparaten zorgt voor een betere responsiviteit.

Treevia is onlangs een samenwerking met Wyld Networks aangegaan, een bedrijf dat geavanceerde sensor-to-satellite technologie ontwikkelt. Door deze samenwerking kan Treevia gebruikmaken van efficiënte low-power, low-cost sensoren, die het verzamelen van gegevens van afgelegen locaties mogelijk maken. Op dit moment monitort Treevia een bosgebied van meer dan 100.000 hectare, maar het bedrijf streeft ernaar om tegen 2030 maar liefst een miljard hectare te monitoren, wat overeenkomt met een kwart van het bosareaal in de wereld. De missiegedreven startup wil bosbeheer door middel van baanbrekende innovaties transformeren, van technologie die bomen matcht met hun ecosystemen tot drones die zaden verspreiden. Met de natuur als topprioriteit, maken Treevia en soortgelijke baanbrekende startups en initiatieven de weg vrij voor het behoud van onze waardevolle bosomgevingen.

Dankzij het Internet of Trees kunnen burgers actief deelnemen aan het in kaart brengen van bomen en bijdragen aan het behoud ervan. Door de game-achtige elementen in de hybride app worden mensen gemotiveerd zich bij dit belangrijke initiatief aan te sluiten.

Het ‘Internet of Trees’: bosmonitoring met geavanceerde sensortechnologie

Guadalajara, de op één na grootste stad van Mexico, zet een moedige stap voorwaarts in de strijd tegen de klimaatverandering. De stijgende temperaturen en extreme regenval hebben een enorme impact op het dagelijks leven van de bijna vijf miljoen inwoners, en het beschermen en herstellen van de bomenpopulatie wordt dan ook een steeds grotere prioriteit. De stad heeft onlangs IoTrees ontwikkeld, een innovatief ‘Internet of Trees’-platform dat burgerbetrokkenheid en ecologisch bewustzijn in Guadalajara moet stimuleren. IoTrees maakt gebruik van het Internet of Things waardoor burgers actief kunnen deelnemen aan het in kaart brengen van de bomen in de stad en bijdragen aan het behoud ervan. Dit baanbrekende initiatief ‘gamificeert’ het proces bovendien door speelse elementen in de mobiele en web-app op te nemen om gebruikers te motiveren zich bij dit belangrijke initiatief aan te sluiten. Met behulp van goedkope sensoren en een interactieve visualisatietabel stelt IoTrees een uitgebreide inventaris op van de bomen in de stad. Op deze manier wordt de ecologische waarde van elke boom meetbaar, wat tot meer verbondenheid tussen burgers en hun stadsbos leidt.

Tijdens een testfase van twee maanden en het vijfdaagse ‘mappathon’-informatie- en participatie-evenement werd de IoTrees-app bijna 500 keer gedownload. De inwoners van de stad inventariseerden niet alleen 3.295 bestaande bomen, maar identificeerden bovendien 399 nieuwe bomen. Een toegewijde deelnemer bracht in slechts twee weken maar liefst 350 bomen in kaart en won daarmee de challenge. IoTrees gaat echter verder dan het in kaart brengen van bomen. Het initiatief moedigt burgers actief aan om feedback te geven en de ontwikkeling van het platform vorm te geven. Toen gebruikers tijdens de testfase aangaven hun datagebruik niet meer te kunnen bekostigen, werden er onmiddellijk oplossingen geïmplementeerd. Zo werden in belangrijke gebieden gratis openbare Wi-Fi-verbindingen geïnstalleerd en werd er een light-versie van de app geïntroduceerd, waarmee burgers offline gegevens kunnen verzamelen en uploaden zodra ze weer met Wi-Fi verbonden zijn.

IoTrees maakt gebruik van geavanceerde technologie als augmented reality (AR) om de ervaring met het in kaart brengen van bomen te verbeteren. Door middel van AR kunnen burgers bomen vergelijken met virtuele afbeeldingen van hun vrienden, waardoor nauwkeurige metingen worden gegarandeerd. De app verstrekt bovendien informatie over de rol en het belang van bomen in de strijd tegen klimaatverandering en geeft tips om de stad te vergroenen en bomen beter te verzorgen. Dankzij de succesvolle implementatie van LiDAR-technologie waarmee de stad in 3D gescand is beschikt Guadalajara inmiddels over een uitgebreid bomenregister. Aanvullende proefondervindelijke gegevens die via IoTrees worden verzameld zorgen daarnaast voor een nauwkeurigere beoordeling van de boompopulatie. De opmerkelijke bijdrage van de burgers biedt bovendien oplossingen voor de uitdagingen rond de personeelstekorten in de stad. Het open-source karakter van de IoTrees-software zorgt ervoor dat het platform eenvoudig kan worden aangepast en in andere steden geïmplementeerd kan worden. IoTrees is een baken van hoop voor Guadalajara en biedt burgers mogelijkheden om milieubeheerders te worden en actief deel te nemen aan de vergroening van de stad. Het baanbrekende initiatief is bovendien een inspiratie voor andere steden en biedt mogelijkheden om de stedelijke ontwikkeling wereldwijd te transformeren.

Ons begrip van bosecosystemen ondergaat een transformatie. Slimme apparaten — die fungeren als onze technologische bondgenoten — kunnen onschatbare informatie opleveren waarmee we de ingewikkelde link tussen natuur en klimaatverandering beter kunnen begrijpen.

Slimme apparaten ontcijferen de mysteries van het bos

Te midden van de escalerende klimaatcrisis is de baanbrekende groep EcoSense begonnen aan een belangrijke missie, namelijk de geheimen van bosecosystemen ontrafelen — en dit doen zij met behulp van innovatieve, slimme apparaten. Het doel van dit ambitieuze project is om door middel van sensoren, drones en andere geavanceerde technologieën inzicht te krijgen in de ingewikkelde wisselwerking tussen bodem, planten en de atmosfeer, waardoor we beter kunnen begrijpen hoe onze bossen zich aan de veranderende omgeving aanpassen. Een netwerk van Internet of Things (IoT)-sensoren genesteld in het uitgestrekte Zwarte Woud in Zuidwest-Duitsland moet inzicht gaan geven in de bosdynamiek. Onder leiding van de ingenieuze breinen achter EcoSense, zullen deze sensoren realtime gegevens gaan leveren over allerlei biotische en abiotische processen, voornamelijk gericht op wateruitwisseling en boskoolstof. Met deze inzichten kunnen onderzoekers observeren en in kaart brengen hoe het ecosysteem op omgevingsstressoren reageert, met name de verontrustende stijgende temperaturen. Voor hun onderzoek, waarbij het doel is om inzicht te krijgen in de verborgen wereld van het bos, maakt het EcoSense-team gebruik van ultramoderne apparaten en tools als CO2-sensoren en drones met high-resolution-camera’s. Op termijn wil EcoSense voor zijn onderzoeken innovatievere en meer energie-autonome apparaten inzetten.

Ulrike Wallrabe, een vooraanstaande professor aan de afdeling Microsystems Engineering van de Universiteit van Freiburg, deelde haar boeiende visie op het project. Enthousiast vertelt ze: “We proberen de fluxen van water, isotoop-gediscrimineerde CO2, vluchtige organische stoffen en stressmarkers te meten, waarbij we ons voornamelijk richten op de fotosynthese-efficiëntie die wordt beoordeeld aan de hand van chlorofylfluorescentie van de bodem naar de atmosfeer”. Naarmate het EcoSense-project zich verder ontvouwt, zal ons begrip van bosecosystemen een transformatie ondergaan. Slimme apparaten — die fungeren als onze technologische bondgenoten — kunnen onschatbare informatie opleveren waarmee we de ingewikkelde link tussen natuur en klimaatverandering beter kunnen begrijpen. Gewapend met deze kennis kunnen we zinvolle stappen ondernemen om onze waardevolle bossen te beschermen en te zorgen voor een harmonieus samenleven met de natuurlijke wereld waarvan we allemaal afhankelijk zijn. In dit tijdperk is elk beetje inzicht cruciaal en het EcoSense-project maakt de weg vrij voor een betere toekomst waarin slimme apparaten een gezondere, duurzamere planeet mogelijk maken.

Van rook naar veiligheid: hoe slimme bossen bosbranden bestrijden

In een baanbrekende stap in de strijd tegen bosbranden en de klimaatcrisis, heeft Vodafone Griekenland met trots het allereerste Smart Forest Initiative onthuld, waarbij gebruikgemaakt wordt van ultramoderne technologie en het revolutionaire Vodafone Green Network. Dit baanbrekende initiatief in het prachtige landschap van Parnitha laat zien hoe geavanceerde technologieën een cruciale rol kunnen spelen in de groene transitie van Europa. De innovatieve oplossing maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, geavanceerde camera’s en sensoren om branddetectie in bosgebieden naar een hoger plan te tillen. Een opmerkelijk kenmerk van het platform is dat het automatisch rook detecteert, waardoor de brandbestrijding sneller op gang kan komen. Het platform registreert en analyseert veranderingen in de omgevingstemperatuur, ook over grote afstanden, wat een uitgebreid inzicht biedt in potentiële brandrisico’s. Bovendien legt het verschillende omgevingsindicatoren vast, zoals vochtigheidsniveaus en atmosferische druk, waardoor het systeem branddreigingen nauwkeuriger kan beoordelen.

Bij het detecteren van een beginnende brand activeert het platform een alarm en verzendt onmiddellijk de exacte locatie en visueel bewijs naar de operator van het controlecentrum. Dit gebeurt via een webgebaseerde applicatie die vanaf elke locatie toegankelijk is. Via een geavanceerd netwerk van camera’s spoort het systeem de aanwezigheid van rooksignalen op en stuurt vervolgens extra camera’s die zich specifiek op de geïdentificeerde locatie richten. Deze naadloze coördinatie zorgt voor snelle en nauwkeurige reacties, waardoor efficiëntere brandbestrijding mogelijk is en de verwoestende impact van bosbranden wordt geminimaliseerd. Vodafone Griekenland levert niet alleen krachtige en betrouwbare connectiviteit, maar werkt ook op een milieubewuste manier. Het bedrijf heeft ambitieuze doelen gesteld: het leven van een miljard mensen verbeteren en tegen 2040 in de hele waardeketen koolstofneutraliteit bereiken. Met de komst van het Smart Forest Initiative heeft Vodafone Griekenland laten zien hoe technologie, mits het op verantwoorde manier wordt ingezet, een transformerende kracht kan zijn in het behoud van onze natuurlijke ecosystemen en hoe het gemeenschappen tegen de verwoestende gevolgen van bosbranden kan beschermen.

Een laatste overweging

Als gevolg van de escalerende klimaatcrisis wordt het behoud en effectief beheer van onze bossen van steeds groter belang. Deze waardevolle ecosystemen spelen een cruciale rol bij het tegengaan van klimaatverandering, het ondersteunen van de biodiversiteit en de gezondheid van onze planeet. Onze bosecosystemen worden echter door ontbossing, bosbranden en verlies van biodiversiteit bedreigd. Op dit cruciale moment worden echter steeds meer innovatieve oplossingen en initiatieven gelanceerd waarbij geavanceerde technologieën de weg vrijmaken voor ontwikkelingen als ‘slimme bossen’, die de manier waarop we onze natuurlijke habitats beschermen, beheren en begrijpen voor altijd veranderen.

Door gebruik te maken van het Internet of Things (IoT), drones, sensortechnologie, geavanceerde camera’s en AI-algoritmen kunnen onze bosecosystemen in realtime gemonitord worden. Dreigingsdetectie- en waarschuwingssystemen bieden waardevolle inzichten en maken niet alleen uitgebreide inventarisaties en het meten van bosgroei mogelijk, maar zorgen ook voor realtime analyse van weersomstandigheden en het bestrijden van de verwoestende gevolgen van bosbranden. In deze tijd waarin we worstelen met de uitdagingen van klimaatverandering en milieuproblematiek, biedt de integratie van technologie in onze bossen allerlei nieuwe mogelijkheden. Hierdoor gaan we hopelijk een duurzamere toekomst tegemoet waarin onze bossen weer gaan gedijen, de biodiversiteit weer verbetert en het delicate evenwicht tussen mens en natuur weer herstelt en behouden blijft.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!