Van scifi naar realiteit: dit is de hightech gevangenis van de toekomst

In de hightech gevangenis van de toekomst zien we AI-gestuurde voorspellende analyses, gezichtsherkenningstechnologie, RFID, virtual reality en meer.
Industries: Algemeen
  • Kunstmatige intelligentie in gevangenissen: het nieuwe normaal?
  • Een oplossing voor de uitdaging van ‘blinde vlekken’ 
  • Gezichtsherkenningstechnologie biedt meer veiligheid voor bezoekers
  • Sommigen zeggen dat opsluiting niet werkt. Is ‘virtuele straf’ effectiever?

Nu geavanceerde technologie blijft evolueren en elk aspect van ons leven doordringt, is het geen wonder dat we het ook in het gevangenissysteem steeds meer tegenkomen. De opkomst van de ‘slimme gevangenis’ is een fascinerende ontwikkeling waardoor we anders gaan denken over opsluiting en rehabilitatie. Met behulp van geavanceerde technologieën als kunstmatige intelligentie (AI), big data-analyse, gezichtsherkenningstechnologie, RFID, biometrie, virtual reality en meer, kunnen gevangenissen slimmer, veiliger en effectiever worden dan ooit. Een van de belangrijkste voordelen van slimme gevangenissen is dat ze beter zijn uitgerust om misdaad te voorkomen en de veiligheid te handhaven. Zo kun je gezichtsherkenningstechnologie en biometrische sensoren inzetten om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot bepaalde delen van de gevangenis, waardoor er minder risico is op ontsnapping of ongeoorloofde toegang. Naast het verbeteren van de veiligheid, zijn ‘slimme gevangenissen’ ook gericht op efficiënte rehabilitatie en betere levensomstandigheden voor gedetineerden. Virtual reality-technologie maakt trainings- en therapieprogramma’s mogelijk en kan bovendien alternatieven bieden voor echte opsluiting. Hoewel het gebruik van slimme gevangenistechnologie zeker uitdagingen en ethische bezwaren kent, is het duidelijk dat deze opkomende trend het potentieel heeft om het strafrechtsysteem radicaal te veranderen en voor alle betrokkenen verbeteringen mogelijk te maken.

Kunstmatige intelligentie in gevangenissen: het nieuwe normaal?

De opkomst van AI in gevangenissen heeft de afgelopen tijd zowel tot positieve reacties als controverse geleid. Hoewel het gebruik van AI in gevangenismanagement talrijke voordelen oplevert, zijn er ook zorgen over wat de gevolgen kunnen zijn als we bij beslissingen over het leven van gedetineerden (te veel) op dergelijke technologie vertrouwen. In plaats van een vergezocht toekomstscenario lijkt het gebruik van AI in gevangenissen echter langzaam maar zeker de norm te worden. Een van de belangrijkste voordelen ervan is verbeterde efficiëntie en  kosteneffectiviteit. Door veel van de routinetaken van gevangenismanagement te automatiseren, zoals het bewaken van gevangenen en het bijhouden van gegevens, kunnen gevangenissen de werkdruk voor personeel verminderen en hun operationele kosten verlagen. Bovendien kunnen AI-gestuurde voorspellende analyses helpen bij het identificeren van potentiële beveiligingsbedreigingen en het gedrag van gedetineerden voorspellen, waardoor autoriteiten proactieve maatregelen kunnen nemen om incidenten te voorkomen.

AI kan ook een belangrijke rol spelen bij de rehabilitatie van gedetineerden. Gepersonaliseerde onderwijs- en trainingsprogramma’s, mogelijk gemaakt door AI-software, kunnen gedetineerden helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun uiteindelijke terugkeer in de samenleving. AI kan ook helpen rehabilitatietrajecten op de behoeften van elke individuele gedetineerde af te stemmen. Dit kan door de voortgang van elke persoon te monitoren en gebieden te identificeren waar eventueel aanvullende ondersteuning nodig is. Het gebruik van AI in gevangenissen roept echter ook ethische vragen op. Een van de belangrijkste is het potentieel voor bias in AI-algoritmen. Als deze algoritmen worden getraind met gegevens die vooroordelen bevatten is de kans groot dat deze vooroordelen nog eens worden bevestigd of verergerd. Dit kan dan weer leiden tot oneerlijke behandeling van bepaalde gedetineerden of groepen gedetineerden. En aangezien AI-technologie enorme hoeveelheden gegevens over gedetineerden verzamelt en analyseert, bestaat er bovendien een risico op privacyschendingen. Zoals Samantha Floreani, programmaleider bij Digital Rights Watch, uitlegt: “Mensen in de gevangenis — en hun bezoekers — mogen niet aan invasieve surveillance als gezichtsherkenningstechnologie worden onderworpen. Bovendien zou het heel dom zijn om te denken dat technologieën die (nu) in gevangeniscontext worden gebruikt, en steeds meer genormaliseerd worden, niet breder zullen worden uitgerold”.

“Te vaak zien we slechte dingen op camera die in realtime onopgemerkt blijven, zoals bewakers of gevangenen die aangevallen worden en vertraagde reactietijden. Wanneer we alle relevante operationele gegevens met elkaar combineren en monitoringsystemen upgraden, kunnen we betere situational awareness creëren en zowel het aantal als de ernst van incidenten verminderen”.

Greg Piper, Guardian RFID

Een oplossing voor de uitdaging van ‘blinde vlekken’

Een voorbeeld van het gebruik van AI is de pas gelanceerde ‘Command Cloud’ van het in Minnesota gevestigde bedrijf Guardian RFID. Het bedrijf is gespecialiseerd in technologie voor correctionele faciliteiten en Command Cloud bestaat uit verschillende applicaties en producten. Door gegevens uit meerdere bronnen met elkaar te combineren — gebruikmakend van AI, machine learning, hightech camera’s, radiofrequentie-identificatie (RFID), gezichtsbiometrie en cloud computing — kan het platform de situational awareness in gevangenissen optimaliseren, betere inzichten genereren en voor efficiëntere samenwerking zorgen. Command Cloud biedt onder andere oplossingen voor ‘blinde vlekken’ in gevangenissen en helpt bij het oplossen van problemen als ontsnappingen, aanvallen op bewakers, ‘zoekrakende’ apparatuur en ongeautoriseerde toegang tot bepaalde locaties. Het platform kan menselijke beweging detecteren en personen door middel van gezichtsherkenning identificeren. Op deze manier kun je de locatie van iedere persoon bepalen en ervoor zorgen dat elke gedetineerde zich op zijn of haar aangewezen plek bevindt.

Greg Piper, Academy-directeur bij Guardian RFID, legt uit: “Te vaak zien we slechte dingen op camera die in realtime onopgemerkt blijven, zoals bewakers of gevangenen die aangevallen worden en vertraagde reactietijden. Wanneer we alle relevante operationele gegevens met elkaar combineren en monitoringsystemen upgraden, kunnen we betere situational awareness creëren en zowel het aantal als de ernst van incidenten verminderen”. Bovendien kan Command Cloud administratieve taken stroomlijnen, zoals voorraadbeheer en onderhoudsplanning, waardoor personeel minder werkdruk ervaart en de algehele efficiëntie verbetert. Door het monitoren van gedragspatronen kan het platform gedetineerden bovendien helpen bij hun rehabilitatie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om interventie- en ondersteuningsprogramma’s te implementeren die terugval kunnen verminderen.

Gezichtsherkenningstechnologie biedt meer veiligheid voor bezoekers

Niet alleen gedetineerden en personeelsleden hebben bescherming nodig, maar ook bezoekers die de gevangenissen binnenkomen en verlaten moeten dit veilig kunnen doen. In Australië investeert de regering van New South Wales (NSW), in samenwerking met het Amerikaanse IT-bedrijf Unisys, maar liefst $12,8 miljoen om gezichtsherkenningstechnologie in alle 16 penitentiaire inrichtingen van de staat te implementeren. Reacties op het gebruik ervan hebben wereldwijd de aandacht van waakhonden getrokken, omdat het betekent dat gedetineerden gedwongen worden hun biometrische gegevens vrij te geven om bezoekers ‘meer veiligheid te bieden’.

Deze technologie maakt het ook mogelijk om de operationele kosten te verlagen, waardoor het gevangenissysteem van de staat winstgevender wordt. Dit biometrische systeem, bestaande uit multimodale contactloze scanners — die biometrische gezichts- en irisdata vastleggen en verwerken — moet de bestaande identificatiesystemen, die afhankelijk waren van touch-apparaten, vervangen. De woordvoerder van de Corrective Services NSW vertelt: “Het vervangende biometrische systeem zorgt in alle stadia van het identificatieproces voor een snellere verwerking, waardoor iedereen die correctionele centra betreedt en verlaat een betere ervaring heeft. Bovendien zal het de veiligheid en beveiliging van die personen ondersteunen”. Toen hem werd gevraagd om opheldering over de kwestie of het biometrische systeem één-op-veel of één-op-één identiteitsverificatie uitvoert, weigerde de woordvoerder commentaar te geven en verwees daarbij naar veiligheids- en beveiligingsoverwegingen.

Sommigen zeggen dat opsluiting niet werkt. Is ‘virtuele straf’ effectiever?

Er is een voortdurende discussie over de vraag of fysieke opsluiting het gewenste resultaat heeft wat betreft de rehabilitatie van gedetineerden. Hoewel de meningen hierover uiteenlopen is één ding zeker, en dat is dat fysieke gevangenissen tot de meest verkwistende instellingen ter wereld behoren. En niet alleen op financieel gebied. Wist je dat het huisvesten van een gevangene in het VK ongeveer $100.000 per jaar kost? En dan hebben we het nog niet gehad over de verspilling van het menselijke potentieel. Belangrijke life skills ontwikkelen of jezelf verbeteren is niet eenvoudig als je opgesloten zit op een plek waar je voortdurend aan je fouten en mislukkingen wordt herinnerd, en waar je gedwongen tijd doorbrengt met sommige van ‘s werelds meest onaangename en asociale karakters. Ook op het gebied van het terugdringen van criminaliteit is fysieke opsluiting tijds-, energie- en geldverspilling. Deze middelen kunnen op veel betere manieren geïnvesteerd worden, waardoor rehabilitatie en preventie veel (kosten)effectiever worden. Denk aan voorspellend of slim politieoptreden, of vroegtijdige interventie en ondersteuning op het gebied van trauma, verwaarlozing en misbruik.

Een mogelijk alternatief is virtual reality (VR). VR kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gevangenen door middel van een VR-headset een aantal uren in VR-’opsluiting’ door te laten brengen, waarmee het gevoel in de gevangenis te zitten wordt nagebootst. Het gevoel van beperking dat je hierdoor teweegbrengt is bovendien intenser, doordat de persoon in kwestie wel in de buurt is van mensen die hun tijd de hele dag vrij besteden en daardoor het verschil — en de frustratie — duidelijk(er) ervaart. ‘Virtuele opsluiting’ vermindert bovendien voor zowel gedetineerden als bewakers het risico op fysiek letsel. Daarnaast kost deze vorm van ‘opsluiting’ — wat gedaan wordt met behulp van GPS-tags — slechts $11 per dag. En dat is vele malen minder dan iemand in een fysieke gevangenis te moeten huisvesten. VR zou ook op het gebied van remote trainings-, therapie- of rehabilitatiesessies allerlei mogelijkheden kunnen bieden. De verwachting is bovendien dat gedetineerden die met behulp van deze technologie hun sociale contacten met vrienden of familie kunnen behouden of zelfs kunnen werken effectiever rehabiliteren en minder snel terugvallen. Hoewel virtual reality deze en andere voordelen kan bieden, is het nog onzeker of het de sociale en psychologische gevolgen van echte gevangenschap voldoende kan evenaren.

Een laatste overweging

De opkomst van de slimme gevangenis belooft een revolutie teweeg te brengen in het strafrechtsysteem en de resultaten voor alle betrokkenen te verbeteren. Met behulp van geavanceerde technologieën als AI, big data-analyse, gezichtsherkenningstechnologie, RFID, biometrie en virtual reality worden gevangenissen in de toekomst ‘slimmer’, veiliger en effectiever dan ooit tevoren. Het gebruik van geavanceerde technologieën in gevangenissen verhoogt de efficiëntie en kosteneffectiviteit en speelt ook een belangrijke rol bij de rehabilitatie van gedetineerden. Hoewel het gebruik van deze technologieën — en in het bijzonder AI — veel voordelen kan opleveren, roept het idee ook ethische bezwaren op, zoals privacyschendingen en het risico op vooroordelen in de algoritmen die toegepast worden. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat deze technologieën op een eerlijke, transparante en verantwoorde manier worden ingezet.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!