De KI-revolutie transformeert scholen en universiteiten

Kunstmatige intelligentie heeft het onderwijs veel te bieden. Denk aan efficiënter online leren, een eerlijker toelatingsproces, meer gemak en hulp voor leerlingen of studenten met een beperking.
Industries: Onderwijs
  • Kunstmatige intelligentie zal online onderwijs transformeren
  • Eerlijkere toelatingsprocessen en het voorkomen van plagiaat
  • Spraakherkenningstechnologie helpt mensen met een beperking
  • Gezichtsherkenningstech in plaats van presentie- of absentielijsten
  • Ethiek is belangrijk voor een goede implementatie van KI in het onderwijs
  • KI zal in de toekomst van het onderwijs een steeds belangrijkere rol spelen

Kunstmatige intelligentie (KI) heeft het potentieel om talloze belangrijke taken uit te voeren of problemen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het besturen van voertuigen of het opsporen van kanker. Het lijkt erop dat er maar weinig is dat deze technologie niet kan. De afgelopen jaren maken bedrijven in het onderwijs ook steeds meer gebruik van slimme algoritmen. KI-tools zijn bijvoorbeeld zeer effectief in het leveren van gepersonaliseerd onderwijs. De technologie kan leerlingen helpen met het verbeteren van hun prestaties en zelfs met het overwinnen van lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Een infographic met de voorspelde waarde van de markt van KI in het onderwijs in 2023.
De markt voor KI in het onderwijs bereikt in 2023 naar verwachting een waarde van $2 miljard.

In een toenemend aantal landen wordt het potentieel van KI inmiddels onderkend en worden geavanceerde technologieën op steeds meer scholen en universiteiten geïmplementeerd. En hoewel de markt voor KI in het onderwijs zich nog aan het ontwikkelen is, zal deze in 2023 naar verwachting wel al een waarde van $2 miljard bereiken. Online onderwijsplatforms met geavanceerde algoritmen bieden onderwijs dat aansluit op de specifieke behoeften van individuele leerlingen zodat elke persoon op zijn of haar eigen tempo kan leren.

Kunstmatige intelligentie zal online onderwijs transformeren

Slimme algoritmen zullen een belangrijke invloed hebben op online onderwijs. Een van de platforms die al een impact heeft op deze sector is Wave, “het eerste live, online en interactieve onderwijsplatform van India”. Wave maakt gebruik van KI om leerlingen een op maat gemaakt lesprogramma te bieden. Het platform houdt de kliks en interacties van de leerlingen bij en registreert zelfs emoties door te kijken naar hun gezichtsuitdrukkingen. En dankzij KI-algoritmes is het bovendien mogelijk vast te stellen of een leerling de aandacht bij de les had.

Na iedere live les bekijkt het platform hoe effectief deze was en wat er beter kan. Volgens TimesTech kan Wave meer dan 70 parameters registreren en analyseren, waaronder bijvoorbeeld de stem van de leerkracht. De analyses van het platform zijn nuttig voor leerkrachten en leerlingen en helpen bij het verbeteren van de leerprestaties.

Nog een ander voorbeeld is het Chinese Squirrel AI Learning. Dit bedrijf wil een einde maken aan de ongelijkheid in het onderwijs door onderwijs voor iedereen toegankelijker te maken. Het bedrijf heeft daarvoor een methode bedacht die beter werkt dan traditionele online opleidingen en gebruikt kunstmatige intelligentie om leerlingen “één-op-één onderwijsprogramma’s” aan te bieden. Het platform meet het leervermogen van leerlingen, voorspelt hoeveel tijd ze nodig hebben en welke lessen ze het best kunnen volgen. Ook analyseert de software de manier van denken en de zwakke kanten van de leerlingen. Die informatie wordt vervolgens gebruikt om voor elke leerling een uniek profiel en leeradvies af te geven.

In plaats van alle leerlingen te dwingen een opleiding op dezelfde manier te volgen, past Squirrel AI Learning de inhoud van de lessen aan de leerling aan om zo tot een optimale leerprestatie te komen. Tot nog toe slaagt het systeem daar zeer goed in en nu wil Squirrel AI nog een stap verder gaan. Volgens de nieuwssite OEB Insights is het bedrijf van plan om emotionele intelligentie op het platform toe te passen om leerlingen te leren hoe ze effectiever kunnen communiceren en samenwerken.

Eerlijkere toelatingsprocessen en het voorkomen van plagiaat

Met op KI-gebaseerde innovatie kunnen scholen ook hun toelatings- en inschrijvingsprocessen eenvoudiger, eerlijker en transparanter maken. Taylor University in Indiana maakt bijvoorbeeld gebruik van de wervings- en selectiesoftware van Salesforce om het aanmeldingsproces voor studenten te stroomlijnen. Taylor University ging in 2011 op zoek naar een manier om dit proces te verbeteren. Inmiddels werkt de universiteit samen met Salesforce en maakt het gebruik van de KI-technologie van het bedrijf om potentiële studenten op te sporen en hun betrokkenheid te monitoren. Bovendien helpt dezelfde technologie de universiteit te bepalen welke studenten worden toegelaten. Fast Company meldt dat het wervingsproces van Taylor University dankzij de software volgens medewerkers aanzienlijk is verbeterd. En Taylor University is zeker niet de enige instelling die KI gebruikt in het toelatingsproces. Dezelfde bron meldt dat de algoritmen van Salesforce door meer dan 4.000 klanten in het onderwijs worden gebruikt.

Algoritmen maken het proces niet alleen sneller en efficiënter, maar ook eerlijker. In de afgelopen jaren waren er verschillende problemen met betrekking tot een gebrek aan integriteit. Soms maken studenten in hun wanhoop namelijk gebruik van verboden methodes en instrumenten. Turnitin, een bedrijf dat is gespecialiseerd in integriteitsoplossingen, heeft bijvoorbeeld ontdekt dat tussen de vijf en negen procent van de kandidaten plagiaat plegen. Een onderzoek van Kira Talent, ‘s werelds enige holistische aanmeldingssysteem, laat zien dat maar 30 procent van de toelatingscommissies over de juiste instrumenten beschikt om plagiaat op te sporen.

Een infographic met de waarde van de e-learningmarkt in 2018 en het percentage studenten in de VS die ten minste 1 online cursus doet.
Een derde van alle leerlingen in de VS volgt ten minste één online cursus. De e-learningmarkt bereikte in 2018 een waarde van $190 miljard.

Op basis van die gegevens besloten Turnitin en Kira Talent samen te werken en toelatingscommissies een oplossing te bieden voor het vaststellen van plagiaat. Nadat de documenten van een kandidaat naar het platform van Kira zijn verstuurd, worden ze door de software van Turnitin geanalyseerd om fraude uit te sluiten. “Door gebruik te maken van de systemen van Kira Talent hebben meer toelatingscommissies toegang tot de oplossingen van Turnitin dan ooit tevoren. Daardoor wordt integriteit een belangrijk onderdeel van het toelatingsproces in het hoger onderwijs”, aldus Valerie Schreiner, Turnitin’s Chief Product Officer.

Ook bij online cursussen komt fraude en plagiaat voor. Ongeveer een derde van de studenten in de VS volgt ten minste één cursus online en de wereldwijde e-learningmarkt bereikte in 2018 een waarde van $190 miljard. Online onderwijsplatforms als Duolingo en Coursera en diverse universiteiten wenden zich steeds vaker tot geavanceerde oplossingen om de integriteit van hun diensten te waarborgen.

Een van die oplossingen is Examity, een KI-aangedreven platform dat leerlingen en studenten die online een toets maken monitort door screenshots te maken en audio- en videobestanden vast te leggen. Het zoekt naar tekenen van fraude of ‘verdacht’ gedrag door machine learning algoritmen toe te passen op de verzamelde gegevens. Proctortrack is een ander hulpmiddel dat gezichtsherkenningssoftware gebruikt om de bewegingen van leerlingen en studenten tijdens lessen te monitoren en verdacht gedrag te signaleren, zoals bukken om iets op te pakken. De software kan ook detecteren wanneer leerlingen of studenten notities raadplegen of contact proberen te maken met anderen om het antwoord op een bepaalde vraag te krijgen.

Spraakherkenningstechnologie helpt mensen met een beperking

Wat velen in het onderwijs niet beseffen is dat spraakherkenning een goed alternatief kan zijn voor conventionele tools. Ondernemer Fred Singer begreep hoe frustrerend traditioneel onderwijs kan zijn en besloot daar voor leerlingen en leerkrachten iets aan te doen. Hij ontwikkelde Echo360, een platform dat alles dat in een klaslokaal gebeurt registreert en in videocontent omzet. De leerlingen kunnen de content vervolgens bekijken om de lessen nogmaals door te nemen.

Het platform maakt ook gebruik van Amazon Transcribe, een toepassing die spraak uit audiobestanden automatisch in tekst omzet. Op die manier kunnen leerlingen makkelijker vinden wat zij nodig hebben om bij de les te blijven. Als ze iets niet begrijpen, kunnen ze de video-opname van de les bekijken en de tekst lezen. Dat is met name handig voor leerlingen met een beperking, omdat ze dankzij deze oplossing lessen achteraf kunnen bekijken en in hun eigen tempo kunnen leren. Momenteel wordt de toepassing al in 11.000 klaslokalen gebruikt en onderwijzers zien een significante verbetering in de leerprestaties. Leerlingen van het Indian River State College die Echo360 gebruikten haalden bijvoorbeeld betere cijfers dan andere leerlingen.

En voor kinderen die moeite hebben met schrijven, bijvoorbeeld als gevolg van lichamelijke of geestelijke beperkingen, heeft het Amerikaanse technologiebedrijf Nuance nu ook een mooie oplossing ontwikkeld. De KI-gestuurde spraakherkenningssoftware van het bedrijf heet Dragon NaturallySpeaking en kan 160 woorden per minuut transcriberen. Leerlingen die bijvoorbeeld moeite hebben met visueel traceren kunnen het systeem laten dicteren en zo hun schrijfvaardigheden oefenen en verbeteren. Kinderen hebben al aangegeven dat Dragon hen helpt met het managen van hun schoolwerk waardoor ze opdrachten sneller kunnen afronden. Leraren kunnen de software ook gebruiken om documenten of e-mails te creëren waardoor ze veel tijd besparen.

Gezichtsherkenningstech in plaats van presentie- of absentielijsten

Naast stemmen kunnen algoritmen ook gezichten identificeren. Vanwege de potentiële voordelen zijn er zelfs scholen die deze technologie toepassen om de veiligheid en efficiëntie op school te verbeteren.

Zo zijn scholen in Australië al begonnen met het implementeren van de gezichtsherkenningstechnologie van de startup LoopLearn uit Melbourne. Volgens een bericht in de Herald Sun doen 100 scholen in Australië aan een pilot mee en het bedrijf heeft inmiddels meer dan $470.00 opgehaald om de technologie verder te verbeteren. Op scholen worden camera’s opgehangen om de aanwezigheid van leerlingen te registreren. Aan het begin van elke les scannen de kleine, onopvallende camera’s de omgeving en vullen ze real-time presentielijsten in. Daarnaast kan een school overal extra scanners laten installeren om iedereen die het schoolterrein betreedt te identificeren.

Het automatisch bijhouden van presentielijsten kan scholen en hun medewerkers veel tijd en geld besparen. Maar wat nog belangrijker is, is dat deze innovatie scholen veiliger maakt. Het bedrijf is van plan om de nieuwe financiering te gebruiken om ervoor te zorgen dat het product “schaalbaar en commercieel levensvatbaar is”.

Ook een middelbare school in Hangzhou in China gebruikt gezichtsherkenning. Hier wordt de tech ingezet om de efficiëntie te verbeteren en de leerlingen meer gemak te bieden. Leerlingen kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om lunch te bestellen. Zodra het systeem het gezicht van een leerling herkent, wordt de lunch direct afgerekend. Dat werkt veel sneller dan traditionele lunchkaarten en voorkomt ook lange wachtrijen bij het bestellen en afrekenen. Omdat het systeem informatie verzamelt over wat leerlingen tijdens hun lunch eten, krijgen schoolmedewerkers en ouders bovendien waardevolle informatie over de eetgewoontes van hun kinderen. Het systeem wordt ook in de schoolbibliotheek gebruikt om de uitleen te automatiseren. En net als de Australische scholen gebruikt de school in Hangzhou de gezichtsherkenningstech ook om leerlingen bij aankomst te identificeren.

Ethiek is belangrijk voor een goede implementatie van KI in het onderwijs

Naarmate KI in steeds meer bedrijfstakken wordt toegepast, is het belangrijk om ook na te denken over de gevolgen ervan. Want hoewel KI talloze voordelen biedt, maken sommige mensen zich ook zorgen over deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over het risico dat ze door KI overbodig worden, en dat geldt ook voor banen het onderwijs. Op een aantal scholen in de wereld worden innovatieve robots met KI al gebruikt. En hoewel KI een geavanceerde technologie is, kunnen fouten niet altijd worden uitgesloten. Zo denken deskundigen dat er bij het gebruik van KI sprake kan zijn van voorkeursbehandeling. Ook bestaat de kans dat mensen verkeerde bedoelingen hebben met de technologie.

Om ervoor te zorgen dat KI op scholen op een verantwoorde manier wordt gebruikt moeten leerkrachten deze overwegingen meenemen en de risico’s tegen elkaar afwegen. Ze moeten leerlingen uitleggen hoe KI werkt en wat de mogelijke positieve en negatieve effecten zijn. De schrijvers van het rapport Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI melden dat leerlingen moeten begrijpen dat KI-technologie beslissingen kan nemen en dat die beslissingen gevolgen hebben voor mensen.

Omdat kinderen vandaag de dag worden omringd door nieuwe technologieën als KI en machine learning, is het belangrijk dat ze er ook het nodige vanaf weten. Dat is tenminste wat Kate Arthur, oprichter van de Canadese nonprofitorganisatie Kids Code Jeunesse (KCJ), gelooft. In 2019 heeft de organisatie het #Kids2030-initiatief gelanceerd met als doel om voor 2030 een miljoen kinderen les te geven over de ethische kanten van KI. Daarom zijn er workshops opgezet voor leerkrachten en leerlingen. Tijdens de workshops, die buiten schooltijd plaatsvinden, is er aandacht voor “activiteiten rondom waarschijnlijkheden en statistieken, waarna wordt gekeken naar manieren om kunstmatige intelligentie in computercode te verwerken. Bovendien is er aandacht voor de ethische dilemma’s bij het gebruik van KI”.

En hoewel KI de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen heeft doorgemaakt, kunnen veel experts het er nog steeds niet over eens worden of kunstmatige intelligentie op scholen wel een goed idee is. Derek Li, de oprichter van Squirrel AI, is een voorstander van de technologie. Hij is van mening dat KI leerlingen kan helpen hun volledige potentieel te bereiken. Hij denkt bijvoorbeeld ook niet dat al het onderwijzend personeel zonder werk zal komen te zitten. Het belangrijkste deel van het werk, zoals communiceren met leerlingen en hun emoties begrijpen, blijft een menselijke taak. Li hoopt “elk kind te kunnen voorzien van een superkrachtige KI-leraar, een combinatie van Einstein en Socrates. Het moet voelen alsof de kinderen meer dan 100 leraren voor zich hebben”.

KI zal in de toekomst van het onderwijs een steeds belangrijkere rol spelen

Kunstmatige intelligentie heeft al een grote verscheidenheid aan bedrijfstakken en sectoren getransformeerd en is nu ook langzaam maar zeker het onderwijs aan het veranderen, waar de tech oplossingen kan bieden voor diverse uitdagingen. Het kan onderwijzend personeel bijvoorbeeld tijd besparen zodat ze meer gelegenheid hebben voor belangrijkere taken. KI kan scholen ook helpen met het ontdekken van belangrijke redenen voor ziekteverzuim en bijvoorbeeld (psychologische) ondersteuning of coaching bieden. En dat is nog maar het begin.

Van adaptief leren tot bijlessen die ondersteund worden door kunstmatige intelligentie – algoritmen kunnen leerlingen helpen met het behalen van betere resultaten. Veel landen ondersteunen de groei van edtechbedrijven en zijn bereid om nieuwe technologieën te omarmen. Maar net zo belangrijk als leerlingen helpen nieuwe dingen te leren, is het ook cruciaal om hun creativiteit en innovatie te ontwikkelen. En dit is waarschijnlijk de volgende fase in de evolutie van intelligent onderwijs.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!