De technologiegedreven toekomst van werk is aangebroken

Industries: Werk
  • Draagbare technologie verandert de manier waarop we efficiëntie, productiviteit en een gezonde werkomgeving definiëren
  • Robotica, automatisering en kunstmatige intelligentie geven de toekomst van werk vorm
  • Blockchain maakt veilig en transparant zakendoen mogelijk
  • Voor 21e-eeuwse beroepen heb je zowel digitale als ‘soft’ skills nodig
  • De verschuiving van het traditionele 9-to-5 naar meer flexibiliteit en onafhankelijkheid
  • Het kantoor van de toekomst zorgt voor tevreden werknemers

Baanbrekende technologieën en de evolutie van een ‘vrije talenteneconomie’ leiden tot ontwrichting in het bedrijfsleven en dwingen organisaties om na te denken over de manier waarop zij zichzelf organiseren, hun werk beheren en plannen maken voor toekomstige groei. Aangezien elke baan door cognitieve technologieën en automatisering opnieuw onder de loep genomen moet worden, ontwikkelt de toekomst van werk zich snel rond het idee van een geoptimaliseerd personeelsbestand dat capabeler wordt gemaakt door technologie.

Draagbare technologie verandert de manier waarop we efficiëntie, productiviteit en een gezonde werkomgeving definiëren

De wens om personeel en hun output te beoordelen, heeft geleid tot de ontwikkeling van een complete wearables en fitnesstrackers-industrie. Draagbare technologie biedt zowel werkgevers als werknemers veel mogelijkheden. Dr. Phoebe Moore, een senior docent aan de Middlesex University in Londen, merkt op dat de groeiende trend ‘quantified self’ of ‘gekwantificeerde ik (op het werk)’ – op allerlei manieren tot uiting komt, van draagbare sensoren die spraakpatronen volgen tot fitnesstrackers die elke dag de fysieke activiteit van werknemers monitoren. Door de gegevens van draagbare apparaten te analyseren, kunnen werkgevers de werkruimte zodanig herontwerpen dat het werknemers stimuleert om efficiënter met elkaar samen te werken.

Man steekt duim omhoog
De wens om personeel en hun output te beoordelen, heeft geleid tot de ontwikkeling van een complete wearables en fitnesstrackers-industrie.

Humanyze heeft in samenwerking met het MIT Media Lab een systeem ontwikkeld dat gebruik maakt van een slimme personeelsbadge die data genereert over welke werknemers met elkaar communiceren en hoe vaak. Bovendien meet het de stem van de gebruiker om stressniveaus te beoordelen. De verzamelde gegevens worden vergeleken met specifieke statistieken waarmee de bedrijfscultuur geoptimaliseerd kan worden.

Robotica, automatisering en kunstmatige intelligentie geven de toekomst van werk vorm

Robotica, automatisering en kunstmatige intelligentie gaan de toekomst van werk ontwrichten. De bouw is daar een goed voorbeeld van. Er zijn verschillende geautomatiseerde systemen beschikbaar voor deze sector — van mobiele robotbouw tot 3D-printers, van drones tot geautomatiseerde bulldozers — die allemaal in staat zijn zich aan te passen aan hun directe omgeving, waardoor de productiviteit stijgt en de veiligheid van de werknemers verbetert.

Witte robot raakt holografisch scherm aan
Robotica, automatisering en kunstmatige intelligentie gaan de toekomst van werk ontwrichten.

Op de werkvloer evolueert KI tot een slimme assistent die ons kan helpen taken efficiënter uit te voeren. Bij het werven van talent en het aannemen van nieuw personeel, bijvoorbeeld, kunnen deze slimme assistenten goed van pas komen. Ze kunnen meerdere databronnen raadplegen om kandidatenprofielen te ontwikkelen, interviews te plannen en beslissingen te nemen over potentiële kandidaten. IBM en diverse startups zijn bezig met de ontwikkeling van chatbots — computeralgoritmes die ontworpen zijn om menselijke gesprekken te simuleren. Deze chatbots kunnen onder andere ingezet worden voor het trainen van nieuwe werknemers of het managen van HR-gerelateerde werkzaamheden.

Blockchain maakt veilig en transparant zakendoen mogelijk

Blockchain is een eenvoudig concept met diepgaande implicaties: een gedecentraliseerd grootboek dat een voortdurend groeiende lijst van gegevens bijhoudt — of het nu een betaling of een slim contract is — verspreid over duizenden computers die in een netwerk met elkaar zijn verbonden waardoor het zo goed als hackbestendig is. Blockchain is ook voor HR zeer geschikt.

De Australische Financial Review meldt dat de Universiteit van Melbourne gebruikmaakt van Blockcerts, een systeem ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Learning Machine. Het idee achter het project was om een systeem te creëren waarmee de kwalificaties en certificeringen van kandidaten op Blockchain-gebaseerd platform gemonitord kunnen worden. Het systeem is vrijwel fraudebestendig, wat betekent dat een cv of rapport dat geüpload is niet meer gewijzigd kan worden. Op deze manier kan Blockcerts of een soortgelijk systeem een werkgever garanderen dat hij de juiste kandidaat interviewt en aanneemt.

Voor 21e-eeuwse beroepen heb je zowel digitale als ‘soft’ skills nodig

Naarmate de arbeidsmarkt steeds meer ontwricht wordt door technologische vooruitgang, veranderen ook de vaardigheden die werknemers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Werknemers moeten dan ook voortdurend blijven leren en nieuwe skills blijven ontwikkelen. Dit is onder andere mogelijk met Trailhead, een online leerplatform waar mensen met verschillende beroepen de digitale vaardigheden kunnen opdoen die ze voor hun huidige of toekomstige baan nodig hebben.

Ook voor managers gaat er veel veranderen. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat werknemers doen, maar het obsessief monitoren van de workflow is slecht voor de productiviteit. Niemand wil graag gemicromanaged worden. Het leiderschap van de toekomst wordt dan ook bepaald door hoe goed managers met hun personeelsleden omgaan. Ze moeten mogelijkheden scheppen en mensen aanmoedigen, in plaats van hen te micromanagen en te beperken.

Omdat deze nieuwe aanpak in schril contrast staat met de manier waarop we dingen in het verleden deden, zullen managers van de toekomst moeten nadenken over hoe ze werk organiseren. In de (nabije) toekomst zal de nadruk liggen op relaties waarbij leiders meer als mentor optreden dan als autoriteit, waardoor er een grote behoefte aan soft skills ontstaat.

Verschuiving van het traditionele 9-to-5 naar meer flexibiliteit en onafhankelijkheid

De gig-economy ontwikkelde zich snel nadat de financiële crisis de arbeidsmarkt omver gooide en veel werklozen dwong om op zoek te gaan naar alternatieven. Tegelijkertijd was het internet in opkomst, wat hen de kans gaf hun diensten te promoten en een baan te vinden. Vandaag de dag is de gig-economy in volle bloei en in de VS verricht naar schatting 20 tot 30% van de werknemers werk op opdracht- of projectbasis.

Jody Greenstone Miller, voormalig directeur van digitale televisie voor The Walt Disney Company, denkt dat de gig-economy grotere bedrijven beter in staat stelt getalenteerde en creatieve mensen te vinden. Zij stelt dat “bedrijven daarom kiezen om werk op te splitsen in projecten en kwaliteiten en talenten die voor een bepaald project nodig zijn. Het is meestal een mix van interne en externe expertise. Bedrijven hoeven dat talent niet langer in-house te hebben maar kunnen externe mensen aantrekken. Het is een nieuwe manier van werk gedaan krijgen.”

Het kantoor van de toekomst zorgt voor tevreden werknemers

We weten al lang dat tevreden werknemers productiever zijn, maar wist je dat de productiviteit van tevreden personeel maar liefst 31% hoger ligt? Veel vooruitstrevende organisaties willen zich dan ook meer op de tevredenheid van hun werknemers richten. Dit doen zij door bijvoorbeeld door te zorgen voor betere lucht- en waterkwaliteit, planten, natuurlijk licht en bijvoorbeeld ontspannings- en fitnessmogelijkheden. Eco-designer Oliver Heath legt uit: “Mensen die in een omgeving werken met natuurlijk licht en levende planten voelen zich 15% gelukkiger, 6% productiever en 15% creatiever.”

De toekomst van werk wordt bepaald door hightech, slim management en nog slimmere werknemers. Het succes van morgen ligt in het omarmen van automatisering, werknemers beter behandelen en kantoren veranderen in gezonde, groene, open ruimtes die samenwerking inspireren. Bedrijven vertrouwen in toenemende mate op de gig-economy en benutten de quantified self om het welzijn van hun personeel te verbeteren.

We zitten middenin een technologische revolutie en de trends, technologieën en innovaties die we verwachten zijn stuk voor stuk grensverleggend …

Gratis trendservice

Ontvang elke maand gratis de laatste inzichten, onderzoeksmateriaal, e-books, white papers en artikelen van ons onderzoeksteam!